DOMOV

 

OBCHODNÁ AKADÉMIA SENICA
 škola s menom, škola s tradíciou, škola s výsledkami...

 

Metodické a poradné orgány

Pedagogická dokumentácia

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti

Elektronická žiacka knižka

Udalosti 2017/2018

Udalosti 2016/2017

Ročenka 2015/2016

Úspechy

Stravovanie

Aula

Školský časopis

Knižničný a výpožičný poriadok

Ročníkové fotky

História

Projekty

Kontakty

Vedenie školy

Ochrana osobných údajov

 


 

 

 

 

 

OZNAMY

Vzorové testy na prijímacie pohovory

 

Školský časopis EKO
2. vydanie

1. vydanie

 

Časopis

Kam po strednej


 

Študentská karta
EURO<26

Zmluvy

Objednávky

Faktúry

KOMPRAX


FOTOALBUMY
Z PODUJATÍ ŠKOLY

 

Šk. rok 2019/2020

Volejbalový turnaj žiakov

Deň vďakyvzdania

Imatrikulácie

 

Šk. rok 2018/2019

Športové aktivity

Výročie Štefánika

An egg hunting

Celoslovenské kolo SIP

Krajské kolo SIP

Oslava 100-ročnice

Kontraktačný deň a Deň otvorených dverí 2018

Deň vďakyvzdania

Imatrikulácie 2018

Oslavy ČSR

Helloweenska noc

 

Šk. rok 2017/2018

Rozlúčka so štvrtákmi

Šport na obchodke

Piesočná 2018

Thanksgiving day

Americký ambasador

Smart Time

Európsky deň jazykov

 

Šk. rok 2016/2017

Maturitné vysvedčenie

Ústne MS

Rozlúčka so štvrtákmi

Praktické MS

Noc na OA

SIP_2017

Imatrikulácie

Halloween

Európsky deň jazykov

 

Šk. rok 2015/2016
 

Exkurzia v Tatrách

Odovzdávanie vysvedčení

Ústne maturitné skúšky

Letný kurz 2. roč.

Rozlúčka o štvrtákmi

Vianočný deň

Deň otvorených dverí

Olympiáda ANJ

Branný kurz 3. roč

 

Šk. rok 2014/2015

Letný kurz 2. ročníka

Otvorenie MS 2015

Rozlúčka so štvrtákmi

Súťaž SIP 2015

Deň otvorených dverí

Imatrikulácie 2014

Halloween 2014Šk. rok 2013/2014

Rozlúčka so štvrtákmi

Deň otvorených dverí a Veľtrh cvičných firiem

Veľtrh CF Bratislava 2013

Imatrikulácie 2013

HALLOWEEN 2013

Foto 1. ročníka


Šk. rok 2012/2013
* Rozlúčka so štvrtákmi 2013

* Deň otvorených dverí

* Olympiáda ANJ

* Olympiáda NEJ

* Imatrikulácie

* Imatrikulácie 1


2011/2012
* Veľtrh CF a Deň otvorených dverí

 * Imatrikulácie

* Slávnostná akadémia