A U L A   A   S P O L O Č E N S K Á   S Á L A

Hlavný vchod do auly

Hlavný vchod je zo strany Dlhej ulice. Vedľa schodov vľavo je bezbariérový prístup do budovy. Vchod je dobre osvetlený.


Vestibul

Nachádza sa pri hlavnom vchode do auly. Vzadu vpravo je šatňa na odkladanie kabátov. Vľavo sú dámske a pánske toalety. Vpravo sú toalety s bezbariérovým vstupom a prezliekareň.


Pódium

Nachádza sa pri vchode do sály vpravo. Slúži na umiestnenie audio vizuálnej techniky napr. pri stužkových slávnostiach, svadbách, prezentáciách.


Tanečný parket


Barový kútik

Nachádza sa za sálou vpravo. Dá sa oddeliť od sály zasúvacími dverami.

 BUDOVA AULY

Stavba bola zrealizovaná senickou firmou Agrostav. Kolaudácia prvej etapy bola v októbri 2003. Druhá časť stavby bola zrealizovaná v roku 2009 a odovzdaná do užívania 24. septembra 2009.

Aula je jednoposchodová budova, na prízemí je spoločenská sála a  na poschodí sú odborné počítačové učebne.

 

 SPOLOČENSKÁ SÁLA

Deň otvorených dverí

Stužková slávnosť

Deň študentov


Výdajňa jedla

Nachádza sa za sálou vľavo. Jedlo je tu prinášané bočným vchodom do auly.


Parkovanie áut

 

Pred budovou školy je miesto pre 5 áut, pred budovou Školského internátu je miesto pre 10 áut. Pozdĺž auly s obidvoch strán sú málo frekventované bočné cesty, ktoré sú tiež vhodné na parkovanie.


Toalety

Podľa záchoda poznáš kultúru národa.