(NE)BEZPEČNÉ SIETE

Problémom internetu u detí je najmä slabý záujem rodičov o to, čo ich deti na sieti  robia. Facebook, Pokec, Twitter, Instagram a ďalšie. Komu zverejňujú svoje súkromné informácie a fotografie? Kto môže zneužiť ich údaje? Prečo uprednostňujú virtuálne vzťahy pred skutočnými? Ide o mániu mladých v zmysle byť IN alebo už o závislosť? Aké nebezpečenstvá prinášajú internetové siete ?

V poslednom júnovom týždni  mali študenti druhého ročníka Obchodnej akadémie v Senici odbornú prednášku na tému Kyberšikana. Zaujímavé  a kompetentné informácie na množstvo otázok podali lektori Mgr. Tomáš Földes a  Mgr. Michal Horváth z organizácie Slovenské národné stredisko pre ľudské práva z Bratislavy.

Internetové sociálne siete – nový fenomén súčasnosti v oblasti komunikácie. Dobrý sluha, ale zlý pán. Okrem spojenia s ľuďmi prináša aj svoje nástrahy, pokiaľ nie je používateľ dostatočne opatrný. Surfovanie na internete sa presunulo z počítačov do mobilov, z dosahu rodičov do verejných, nekontrolovateľných sfér. Mladí ľudia podliehajú filozofii ,, nie si na sieti, nie si vôbec“ a potrebujú sa prezentovať, pričom mnohí komunikanti strácajú zábrany. Častokrát  vystupujú v ,, ideálnom ja“, vďaka anonymite sú ľudia viac ,,odbrzdení“, pretože sa stierajú rozdiely v akejkoľvek oblasti. Odovzdávaním osobných údajov strácajú časť svojho súkromia a možné zneužívanie údajov, fotografií, videí, čo môže vyústiť až ku kyberšikane.  A len málo rodičov si aktivuje rodičovskú kontrolu v mobiloch a nelimituje čas dieťaťa strávený na internete. Je  preto  na škodu veci, že sa k informáciám, ktoré hovoria o nebezpečenstvách internetových sietí  dostane len málo rodičov, pretože sú to oni, ktorí môžu zabrániť vzniku mnohých problémov.

PhDr. Eva Otepková

Týždeň inakosti na obchodke

 

V dňoch 29. 05. – 2. 06. 2017 sa konala ďalšia nová akcia - TÝŽDEŇ INAKOSTI NA OBCHODKE. Každý deň sme mali zadanú tému, na ktorú sme sa mali adekvátne obliecť.

Pondelok – rifľový deň

Utorok – retro deň

Streda – športový deň

Štvrtok – teplákový deň

Piatok – pyžamový deň

V utorok sme sa preniesli do doby našich rodičov či starých rodičov. Niektoré pani profesorky sa dokonca obávali, že sa nevmestia do zvoncových nohavíc či ďalších retro vecí, ktoré našli z onej doby vo svojich šatníkoch, no zvládli to na jednotku. V stredu sa celá škola niesla v športovom duchu. Piatok bol ,samozrejme, najpohodlnejší a najviac sme si ho užili. Veľmi nás potešila aj účasť našich profesoriek, ktoré sa zapojili v hojnom počte. Už sa nevieme dočkať na ďalšie kolo týždňa inakosti, ktoré sa bude konať v budúcom školskom roku, bude iný a znovu niečím zaujímavý.

Natália Ružičková, Študentská rada

Župný festival

 

Na X. župnom festivale hudby, tanca a spevu v Trnave som reprezentovala našu školu v speve a bolo to zároveň aj moje prvé vystúpenie pred publikom.
Zaspievala som pieseň od Boyncé. Bol to pre mňa úžasný zážitok, vládla tam vynikajúca atmosféra.      

Kristína Petráňová,II.C

ERASMUS+ a budúcnosť EU

Prváci obchodkári sa 26. mája aj so svojou vyučujúcou Mgr. Gálikovou zapojili do súťaží a kvízov, ktorými nadviazali na prednášku Dušana Chreneka o budúcnosti EÚ. 

Toto podujatie poskytlo študentom množstvo informácií o príležitostiach, ktoré im  ponúka EÚ.

Posledné zvonenie...

 

5. mája sa naši štvrtáci lúčili s pedagógmi a s mladšími spolužiakmi. Po štyroch rokoch štúdia nastal pre nich deň, na ktorý mnohí čakali od prvého dňa, keď vkročili do našej školy.

Po rozlúčke s pedagógmi v aule OA si prevzali od svojich triednych učiteľov posledné ročníkové vysvedčenie. Potom sa pobrali na školský dvor, kde nastala tá pravá rozlúčka - hudba, spev, podávanie si rúk s mladšími študentmi a k tomu radostné hurá!

Akademický týždeň prebehol ako voda a 22. mája 89 študentov štvrtého ročníka nastúpilo do náročného týždňa,  v ktorom vykonali svoju poslednú skúšku štvorročného štúdia – ústnu maturitnú skúšku.

Tri náročné dni rýchlo ubehli a naši čerství absolventi si 25. mája z rúk riaditeľky školy za asistencie triednych profesorov prevzali maturitné vysvedčenie.

Nechýbali pevné stisky rúk s ostanými učiteľmi a úprimné objatia. V očiach mnohých absolventov, ale i pedagógov sa zaleskli pri rozlúčke slzy, slzy, ktoré bolo vyjadrením vzájomných vzťahov. Bola v nich úcta, vďaka i láska.

Želáme našim absolventov veľa šťastia!

Foto z rozlúčky          Ústne maturitné skúšky          Maturitné vysvedčenie

Mladý digitálny Európan

Deň Európy sme oslávili účasťou vo vedomostnej súťaži Mladý digitálny Európan., ktorá sa realizuje formou školského online elektronického testovania prostredníctvom elektronického testovacieho systému e-Test.
Celoslovenskú súťaž organizuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku s regionálnymi Informačnými centrami Europe Direct.
Trinásť našich študentov sa 9. mája potrápilo nad otázkami z histórie i súčasnosti EÚ. Najviac bodov na získali Karin Okasová, Linda Macáková a Natália Ružičková (II. A).
Celkovo sa na Slovensku zúčastnilo 1 958 žiakov zo 121 stredných škôl. Najlepších študentov čakajú vecné odmeny a zájazd do Bruselu.
Výsledky školského kola, t.j. víťaznú školu a 15 najúspešnejších žiakov, z ktorých prví desiati postúpia do celoštátneho kola (žiaci na 11. – 15. mieste budú náhradníkmi) budú zverejnené do 19. mája 2017.

Mgr. Viera Medňanská

  
 

Župná olympiáda

 

Dňa 27. 4. 2017 na Župnej olympiáde v Trnave  žiačka 3.C Dominika Juráčková  v silnej konkurencii pretekárok obsadila krásne 2. miesto v behu na 1500 metrov a potvrdila tak, že stále patrí medzi najlepšie  atlétky v regióne. Dominika gratulujeme.

Ďalšia tretiačka Karolína Uhrínková (III. CR) štartovala v disciplína vrh guľou. Jej výkon však nestačil na postu do finále.

Mgr. Jarmila Ružičková

Praktická maturita

V utorok a v stredu (11. a 12. apríla), pred odchodom na Veľkonočné prázdniny, 91 žiakov štvrtého ročníka vykonalo praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky. FOTO

Mladý európan

 

Dňa 11. apríla 2017 sa uskutočnilo regionálne kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan, ktorú organizuje Informačné centrum Europe Direct v Senici.

 Družstvo z II. A v zložení Linda Macáková, Natália Ružičková, Gabriela Waldhauserová  bolo veľmi dobre pripravené. V silnej konkurencii 12 tímov sa mu nepodarilo postúpiť do finále a tak nedostalo šancu postúpiť do národného kola.

Mgr. Viera Medňanská

 

Deň Jozefa Miloslava Hurbana

11. apríl 2017 patril na našej škole nielen praktickej maturitnej skúške, ale aj Dňu Jozefa Miloslava Hurbana. S takmer päťdesiatkou  študentov 1. ročníka sme si pripomenuli túto významnú osobnosť politika, spisovateľa, národovca, ktorý je navyše úzko prepojený s naším regiónom.

Počas vyučovacej hodiny si žiaci I. A  a  I. B vypočuli výklad svojich vyučujúcich slovenského jazyka a literatúry , zameraný nielen na národnobuditeľskú a politickú, ale aj osobnostnú stránku  J. M. Hurbana. Ďalšiu časť dňa sme prežili v Hlbokom, kde sme si prezreli vynovenú expozíciu Pamätnej izby J. M. Hurbana, ktorou nás previedla ochotná  lektorka pani Tomášová.

Potom sme sa presunuli k Mohyle J. M. Hurbana, dielu významného slovenského architekta Dušana Jurkoviča. Deň Jozefa Miloslava Hurbana bol poučný, motivujúci a nepokazilo nám ho ani chladné a veterné počasie.

 PhDr. Hazuchová

Baťova manažérska olympiáda 2017

 

Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do 9. ročníka Baťovej  manažérskej olympiády, ktorú organizuje Fakulta manažmentu a ekonomiky Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne. Celkovo sa zapojilo do predkola 1897 študentov zo stredných škôl Českej a Slovenskej republiky.

Predkola olympiády sa zúčastnilo 53 študentov tretieho ročníka našej školy. Test študenti riešili 3. apríla 2017 on-line formou z učební VT v systéme Moodle cez webovú stránku univerzity. Test bol rozdelený do 5 oblastí: matematika a logika, všeobecný svetový prehľad, ekonómia, manažment a marketing a anglický jazyk.

Do finálového kola postupuje 100 najlepších študentov zo všetkých zúčastnených.

našich študentov postúpila do finálového kola študentka III. C Michaela Grúberová.

K postupu do finálového kola, ktoré sa bude konať 16. 6. 2017 v Zlíne Miške blahoželáme a želáme veľa úspechov.

Ing. Zlata Mudrochová

 

Mladý účtovník 2017

 

Dňa 16.03.2017 sa v odborných učeniach Obchodnej akadémie v Senici uskutočnilo školské kolo súťaže Mladý účtovník.

Do súťaže sa zapojilo 26 študentov 4. ročníka odboru Obchodná akadémia. Študenti riešili súvislý príklad v účtovnom programe Omega, robili účtovnú uzávierku a závierku a počítali daň z príjmov PO za rok 2016.

Vyhodnotili a ocenili sme 5 najlepších študentov – všetci ostatní sa umiestnili na 6.mieste.

Naši najlepší účtovníci  v školskom roku 2016/2017 sú:

1. Milan Ušiak, 4.A

2. Lukáš Kutálek, 4.B

3. Petra Varsíková,4.B

4. Katarína Miklovičová, 4.C

5. Monika Varcholová,4.B

Milan Ušiak a Lukáš Kutálek postúpili do Regionálneho kola súťaže, ktoré bolo 31.03.2017 na Ekonomickej univerzite v Bratislave. V konkurencii 28 súťažiacich Milan získal 7. a Lukáš 12 miesto.

Chalanom blahoželáme!

 Ing. Jana Sališová

Noc na OA

Študenti OA majú veľa zaujímavých nápadov na akcie, ktorými by si spríjemnili školské chvíle. No, čo ich realizácia? Tú má na starosti študentská rada. Dostali sme podnet od študentov, že by nebolo zlé zorganizovať novú akciu s názvom Noc na OA. Tohto nápadu sme sa chytili a rozhodli sa túto akciu uskutočniť. A tak dňa 30. 03. 2017 (štvrtok) sme nočné chvíle strávili na našej škole.

Niekto si možno povie, že spať v škole ? To je blbosť, to bude nuda a nemám tej školy dosť? Nuž študentská rada spolu s pani profesorkou Masrnovou a pani profesorkou Šalíkovou uskutočnili túto akciu tak, aby bola zaujímavá pre študentov a aby s radosťou spomínali na to, že sa rozhodli noc stráviť v školskom prostredí. Akcie sa zúčastnilo 30 šikovných a akčných študentov OA.

Program bol nasledovný: najprv, aby sme sa medzi sebou troška zoznámili, zahrali sme si hru, v ktorej každý musel niečo zaujímavé o sebe povedať. Našu akciu prišla podporiť aj pani riaditeľka Ing. Miroslava Príkopová.  Mali sme pre ňu nachystaných pár otázok, na ktoré nám ochotne odpovedala. Či už sa otázky týkali súkromného alebo pracovného života, rozhodne sme sa dozvedeli zaujímavé informácie a trošku sme sa s pani riaditeľkou zblížili. Ďalej nasledovala hodinová súťaž o „Oscara“ za naše herecké výkony. Boli sme rozdelení do 5 skupín, každá skupina dostala jednu zveršovanú legendu, samozrejme tematicky zameranú na Záhorie. Každá skupinka si pripravila zaujímavú a vtipnú scénku.

Ďalej už pokračoval voľnejší program, kde sme sa zahrali „schovku“, hru „symboly“ a pod. Niektorí „prekecali“ s novými kamarátmi až do piatkového rána, iní si veselo chrapkali. Všetci zúčastnení boli z akcie nadšení a neľutujú, že sa prišli takto zabaviť so svojimi školskými priateľmi. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na uskutočnení tejto akcie. Dúfame, že Noc na OA sa bude organizovať každoročne a bude stále viac obľúbeným podujatím na našej škole.  FOTO

Gabriela Waldhauserová, II. A

Druhé a tretie miesto v celoštátnom kole

 

Monika Szegényová (III. CR) a Monika Varcholová (IV. A) si popri školských povinnostiach našli čas, aby úspešne reprezentovali našu školu v súťaži Spracovanie informácií na počítači v kategórii profesionálne spracovanie textu - wordprocessing. Z krajského kola sa dostali medzi 8 súťažiacich do celoštátneho kola, ktoré sa konalo 22. a 23. marca 2017 v Rožňave, kde Monika Szegényová získala 2. miesto a Monika Varcholová krásne 3. miesto. Pre školu je to v tomto roku najväčší úspech. Veľké poďakovanie patrí vyučujúcim Ing. Jane Sakmárovej a Mgr. Viere Rosovej a v neposlednom rade i našim študentkám, ktoré sa pričinili svojou usilovnosťou o dobré meno školy.

Obidvom dievčatám blahoželáme.

 

V súdnej sieni

Študenti III. C triedy sa 21. marca 2017 zúčastnili ako verejnosť na 4 súdnych pojednávaniach v rámci občianskeho a rodinného práva, ktorým zasadala pani sudkyňa JUDr. Renáta Audová. Pani sudkyni by som chcela touto cestou veľmi poďakovať, že nám umožnila vstúpiť do sveta práva a mohli sme porovnať televíznu súdnu sieň s tou skutočnou. Mali sme možnosť rozšíriť si poznatky z hodín predmetu právo a vidieť, ako to v praxi chodí v skutočnosti. Študentom sa pojednávania veľmi páčili, aj keď v 2 prípadoch pani sudkyňa rozhodnutie odročila.

Ing. Martina Prandová

Na senickej obchodke skúška dospelosti  on-line

 

Pokrok sa zastaviť nedá. A prostredie, ktoré vzdeláva, je preň tým najpovolanejším. Dôkazom je i forma on-line maturity, ktorá sa v posledných troch rokoch udomácňuje na stredných školách. Čo dnes odvážni študenti ako prvé lastovičky uvádzajú do praxe, to bude zajtra bežným štandardom.

Maturanti Obchodnej akadémie v Senici sa pripojili 14. marca ku vybraným školám na Slovensku, v ktorých bolo možné absolvovať externú časť maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry online. Škole bolo priradených 21 certifikačných licencií. Tento typ maturity sa realizoval i v minulých rokoch a má stále viac záujemcov. Študenti ho považujú efektívny a výhodný, lebo výsledky sa dozvedia hneď po ukončení testovania. Ostatní maturanti, ktorí píšu externú časť MS v klasickej papierovej forme, si musia na výsledky trocha počkať. Čítaj viac...

 

Zelený piatok na senickej obchodke

Ráno 17. marca 2017 bolo pre niektorých študentov Obchodnej Akadémie v Senici netradične zelené. Idúci do školy v oblečení ladenom do zelena, s veľkými zelenými papierovými klobúkmi, vzbudzovali záujem okoloidúcich. Na otázku kamarátov z iných škôl: „Prečo?“ znela odpoveď: „Oslavujeme Deň Svätého Patrika.“ S myšlienkou začať túto tradíciu na „Obchodke“ prišla vyučujúca Mgr. Slavomíra Masrnová. Nápad pridať sa k miliónom oslavujúcich Írov po celom svete sa stretol s pozitívnym ohlasom u študentov a prípravy na oslavy sa prekvapujúco rýchlo rozbehli. Tradičné hodiny angličtiny sa premenili na tvorivý ateliér, v ktorom študenti pod vedením svojej učiteľky plnili individuálne čiastkové úlohy, ktoré mali vyvrcholiť do tímovej práce celej skupiny. Po naštudovaní a spracovaní historických faktov a legiend o Sv. Patrikovi, ako aj o súčasnej podobe  jeho osláv nadobudol konkrétnu podobu sprievodný „peer“ t.j. rovesnícky vzdelávací program pre spolužiakov. Študenti v ňom preukázali svoje jazykové, prezentačné, ale aj herecké schopnosti. Čítaj viac...

 

Mať otvorené oči

Obchod s bielym mäsom sa nás týka viac ako inokedy. Ide o jeden z najvýnosnejších nelegálnych biznisov. Obeťami sú najmä mladí ľudia vo veku 16 až 25 rokov a osoby zo sociálne slabšieho prostredia. Preventistka z OU PZ v Senici upozornila na fenomén novodobého otroctva a na aktivity, ktorými sa usiluje Ministerstvo vnútra SR bojovať proti tomuto trestnému činu, pomáhať obetiam a prispieť k prevencii. Na prednáške sa začiatkom marca zúčastnili všetci študenti 4.ročníka.

PhDr. Eva Otepková, vých.por.

Súťaž v spracovaní informácii na počítač priniesla úspechy aj našim žiakom

 

16. februára 2017 sa už po štvrtýkrát na našej škole uskutočnilo krajské kolo súťaže v spracovaní informácií na PC. 25 súťažiacich - víťazov školských kôl - súťažilo v 3 disciplínach: písanie na PC, úprava textu na PC a v profesionálnom spracovaní textu - wordprocessing. Najviac sa reprezentantom našej školy darilo práve vo wordprocessingu. Okrem prvého a druhého miesta získali naše žiačky i nomináciu na celoslovenské kolo. To sa uskutoční 22. - 23. marca 2017 v Rožňave.

V tomto roku bolo ťažké určiť favoritov, lebo takmer všetci dosiahli v školských kolách porovnateľné výsledky. V discplíne písanie na počítači sme mali hneď 9 zástupcov. Najlepší výkon našich súťažiacich však stačil až na štvrté miesto. Prvé miesto spomedzi 17 súťažiacich  vybojovala Elena Trang Doan Xuan z OA Sereď, ktorá za desať minút dosiahla výkon 3 646 úderov bez jedinej chyby. Druhé miesto obsadil súťažiaci z OA Trnava Boris Šlesar s výkonom 346,3 čistých úderov za minútu. 341 čistých úderov za minútu stačilo na tretie miesto, ktoré získal Patrik Ondrejech, tiež z OA Trnava. Spomínané 4. miesto obsadil náš žiak Milan Ušiak zo IV. A. V silnej konkurencie tretiakov a štvrtákov sa nestratila ani naša druháčka Silvia Kováčová (II. C), ktorá obsadila pekné 7. miesto. Prví dvaja súťažiaci tejto disciplíny sa svojim výkonom zaradili medzi 20 najlepších súťažiacich zo Slovenska a postúpili na celoslovenské kolo tejto súťaže.

V druhej disciplíne, v úprave textu na PC, sa najlepšie darilo našim žiakom. V konkurencii 9 súťažiacich prvé miesto získala Katka Kováčová z II. C s počtom bodov 7 650 a druhé miesto Miška Kováčová z II. B - 6 900 bodov. Výsledok je o to cennejší, pretože obe sa súťaže zúčastnili prvýkrát. Tretie miesto s počtom bodov 5 100 patrí Adriáne Šáliovej z OA Sereď. V tejto disciplíne sa nikomu nepodarilo prebojoval medzi 12 postupujúcich súťažiacich.

Do tretej disciplíny profesionálne spracovanie textu - wordprocessing sa tento rok prihlásilo 6 súťažiacich. Podobne, ako po minulé roky, túto disciplínu ovládli naše súťažiace. Prvé miesto získala Monika Szegényová z III. CR s 90,70 percentom dosiahnutých bodov. Monika Varcholová zo IV. A s 88,84 % bodov obsadila druhé miesto. Tretí bol Samuel Ďurinský z OA Trnava, dosiahol 77,30 % bodov. Naše dievčatá sa svojím pekným výkonom dostali medzi 8 postupujúcich na celoslovenské kolo.

Víťazom blahoželáme a postupujúcim držíme palce v celoslovenskom kole.

Ďakujeme všetkým, ktorí reprezentovali našu školu: Daniele Dodrvovej, Adriane Dolgovej, Alexandre Gaďourkovej, Michaele Grúberovej, Dominike Juráčkovej, Kataríne Kováčovej, Michaele Kováčovej, Silvii Kováčovej, Vanesse Jasmin Spiewok, Sabíne Trávničkovej, Milanovi Ušiakovi, Vivienne Zuščíkovej.

Poďakovanie patrí aj vyučujúcim, ktorí žiakov na súťaž pripravovali: Ing. Antónii Černekovej, Ing. Marte Juráňovej, Ing. Martine Prandovej, Mgr. Viere Rosovej a Ing. Jane Sakmárovej.

Viera Rosová

FOTO zo súťaže (Janka Kovačechová a Radka Rybnikárová, IV. B)

 

Veľtrh Slovakia Tour a Danubius Gastro Bratislava 2017

Dňa 26.01. 2017 sme navštívili výstavisko Incheba, kde sa konal veľtrh cestovného ruchu, teda nášho študijného odboru. Ako každý rok sme sa veľmi tešili. Každý sme si našli to svoje. Niekto v areáli s gastrom a niekto v sekcii kde sa predstavovali slovenské regióny a niektoré krajiny sveta.  Z každého rohu sa na vás usmievalo jedlo od výmyslu sveta, tak sme sa aj poriadne najedli. No povedzme si úprimne kto by odolal?! Dúfame, že sa ako budúci pracovníci v cestovnom ruchu dostaneme do týchto vystavovaných krajín, a to nielen prstom na mape. Ani tento rok nás táto výstava nesklamala a tešíme sa na ďalšiu!!

III. CR

 

Racionálna výživa alebo Ako byť zdravý

Byť zdravý, vitálny a cítiť sa dobre nie  je záležitosťou  len našej psychiky, ale aj zdravej výživy, našich stravovacích návykov a požiadaviek. Orientovať sa v záplave potravinových výrobkov, ktoré sa nám vyzývavo ponúkajú v obchodoch, nie je vôbec ľahké. Nie všetky sú pre nás tie ,,pravé“. Ako zostať zdravý a pritom jesť to, čo nám chutí a či štíhly je IN (?), o tom bola beseda žiakov 1. roč. s pracovníčkou z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Senici.

 PhDr. Eva Otepková, vých. poradkyňa

Návykové látky a riziká experimentovania

Téma na prvé počutie ošúchaná a nudná. Takýto postoj zaujme väčšina mladých a často aj tých skôr narodených. Informácie o negatívnych dôsledkoch sa stále neberú dostatočne vážne, a preto je úlohou preventistov a odborníkov neustále upozorňovať na ich škodlivosť a viesť mladých k sebavýchove a sebareflexii. O užívaní návykových látok, či príležitostnom alebo dlhodobom, hovorili žiaci 2.roč. s preventistom  z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Senici.

 PhDr. Eva Otepková, vých. poradkyňa

Postoje, predsudky, negatívne etnické postoje

Výchova k tolerancii, eliminácia rasovej diskriminácie, zodpovednosť za vlastné konanie, príčiny neznášanlivosti a situácia v súčasnom svete –to boli témy pre diskusiu žiakov 3.roč. s lektorom   CPPPa P v Senici.

 PhDr. Eva Otepková, vých. poradkyňa

Účasť na okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku

Víťazi školského kola Olympiády v anglickom jazyku boli úspešní aj na krajskom kole v Skalici. No veď posúďte sami:
Erika Havičová z II. B získala 2. miesto v kategórii 2A
Milan Ušiak z IV. A získal 2 miesto v kategórii 2B.
Srdečne blahoželáme a ďakujeme týmto študentom za peknú reprezentáciu školy.

Mgr. Katarína Šalíková

 

Pomoc senickému útulku od Obchodnej akadémie v Senici


Dňa 16. 01. 2017 sme absolvovali návštevu senického útulku so zámerom odovzdať vyzbieraný finančný príspevok venovaný na prostriedky potrebné pre psíkov v senickom útulku. Príspevok 110 € sme získali zo školského vianočného trhu, ktorý sme za týmto účelom zorganizovali v poslednom týždni pred odchodom na Vianočné prázdniny. Sme na seba hrdí a dúfame, že táto maličká pomoc psíkom pomôže.

                                   G. Waldhauserová

Deň otvorených dverí

Každý rok v polovici decembra naša škola organizuje Deň otvorených dverí. Inak tomu nebolo ani tento šk. rok. Žiaci deviatych ročníkov ZŠ spolu s rodičmi a učiteľmi si mohli poprezerať nielen priestory  školy, ale i  odborných učební v prístavbe školy. 
V tento deň sa konal i Kontraktačný deň cvičných firiem v aule školy a prezentácia študentov študijného odboru služby v cestovnom ruchu.

Študenti štvrtého ročníka cestovného ruchu prezentovali svoju fiktívnu cestovnú kanceláriu a tretiaci  prezentovali svoju činnosť ukážkami slávnostného prestierania.

Kontraktačného dňa sa zúčastnili všetky cvičné firmy tretieho a štvrtého ročníka odboru obchodná akadémia. Študenti prezentovali svoju firmu a služby vo výstavných stánkoch a krátkou elektronickou prezentáciou.

Súčasťou veľtrhu bola súťaž o najlepší stánok, katalóg výrobkov, elektronickú prezentáciu a reklamný spot.

Výsledky v jednotlivých kategóriách: 

najlepší stánok - CK SLOVAKTOUR
najlepšia elektronická prezentácia - AUTOTOM, s. r. o.
najlepší katalóg - BC PRINT, s. r. o.
najlepší reklamný spot - BUILD IT UP, s. r. o.

Tento rok bolo udelené ocenenie za živú reklamu, ktoré získala cvičná firma RANČ HATATITLA, s. r. o.
Najúspešnejšou cvičnou firmou, ktorá získala najviac bodov, sa stala cestovná kancelária
SLOVAKTOUR pod vedením pani profesorky M. Juráňovej.
Koordinátorom Kontraktačného dňa bol pán profesor Černek a celým programom sprevádzala R. Rybnikárová (IV. B).                                FOTO Z PODUJATIA

Alkohol - ,,najdroga“ našej spoločnosti

Téma, o ktorej sa často diskutuje počas roka. S blížiacimi sviatkami sa stáva konzumácia alkoholu u mladistvých o mnoho viac aktuálnejšia a žiaľ i rizikovejšia, pretože mnohým mladým ľuďom chýba akosi pocit zodpovednosti za svoje správanie a zdravie. Uvedomenie si rizika  konzumovania alkoholu a následky s tým spojené, boli pred Vianocami témou besedy žiakov 2.roč. so psychológom z CPPPaP v Senici. Tak dúfajme, že naši mladí budú mať všetko pod kontrolou a budú si so svojimi rodičmi užívať pekné Vianoce.

PhDr. Eva Otepková, vých. por.

„Smart time“ na Obchodke

 

V stredu 14. a v pondelok 19. decembra 2016 sme na našej škole privítali žiakov základných škôl zo Senice a Sobotišťa a prežili sme spolu s nimi ozajstný „Smart time“.

Podujatie pripravili študenti III.B v rámci predmetu Jazyková odborná príprava. Na začiatku bol nápad vyučujúcej premeniť teoretické učivá o prezentácii firmy do praktickej formy zážitkového vyučovania, výsledkom ktorého by bolo prezentačné podujatie pre verejnosť.

Hodiny JODky sa premenili na fiktívnu firmu, ktorá sa chystá na veľkú prezentáciu v anglickom jazyku s cieľom získať nových klientov. Po rozdelení úloh a kompetencií udalosti nabrali rýchly spád. Dotvárali sa prezentácie o škole a jej aktivitách, pripravovalo sa sprevádzanie po škole, vymýšľali zábavné jazykové hry, dolaďoval „dress code“ a jazykový prejav. Sami študenti si neuvedomovali. že z edukačného hľadiska išlo o realizáciu peer - vzdelávania, v ktorom sa žiaci učia a motivujú navzájom.

Konečne nastal deň „D“, keď  14. decembra zavítalo na našu školu 30 žiakov ZŠ v Sobotišti. To bola pre študentov III.B veľká výzva! Vysporiadali sa s ňou znamenite a navyše v anglickom jazyku. Ukázali hosťom priestory školy, prestavili študijné odbory  a zabavili sa s nimi skupinovými jazykovými hrami pri malom občerstvení.

Ďalší  „Smart time“ 19. decembra pre  15 žiakov III. a II. ZŠ v Senici bol už len „čerešničkou na torte“.

Spokojní boli nielen hostia, ale aj realizátori podujatia, ktorí sú pripravení na ďalšie zábavné akcie a dúfajú, že  motivovali svojich hostí  k štúdiu na našej škole.   FOTO Z PODUJATIA 

                     

Mgr. Slavomíra Masrnová

 

Deň svätého Mikuláša

Dňa 6. 12. 2016 na našu školu opäť zavítal Mikuláš s anjelom a čertom, ktorí študentov ale aj profesorov privítali hneď pri vstupe do školy so sladkými dobrotami. Študentská rada sa rozhodla, že práve v tento deň rozdá aj mikulášsku poštu. Študenti si napísali veľa pekných listov, ktoré veríme, že každého potešili.  Naši študenti však nemysleli len na seba. Počas uplynulého mesiaca sa na našej škole uskutočnila zbierka hračiek, plyšákov, bábik a pod. Tieto hračky sme chceli darovať do Svetlušky v Kunove, čo sa nám aj podarilo. Klietnti Svetlušky náš príchod (Mikuláš, anjel, čert) veľmi potešil a ešte viac sa im zatrblietali očká, keď uvideli to more hračiek.  Bolo nesmierne krásne vidieť na nich tú radosť. „Svetluškári“ posielajú pozdravy a srdečne ďakujú za každý jeden darček.

Teší nás, že sme tento deň obohatili, spravili niekomu radosť a dúfame, že sa tento krásny skutok stane na našej škole tradíciou.

Vaša študentská rada

Naši English speaking olympionici

Dňa 5. decembra 2016 prebehlo u nás školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách. Kategóriu 2A tvoria študenti prvého a druhého ročníka, v kategórii 2B sú žiaci tretieho a štvrtého ročníka. Olympiáda pozostáva z dvoch celkov, písomného a ústneho. Do ústneho kola sa prebojovali tí najlepší spíkri, z ktorých nakoniec obsadili víťazné pozície títo žiaci:

kategória 2A:                                                  kategória 2B:

1. Erika Havičová, 2. B                                     1. Milan Ušiak, 4. A

2. Kristína Petráňová, 2. C                                                 2. Martina Ovečková, 4. A

3. Sophia Štefániková, 1. B                               3. Alexandra Gaďourková, 4. C

 

Víťazom, ktorí si 6. decembra prevzali diplomy a sladkú odmenu, srdečne blahoželáme. Erika a Milan nás budú reprezentovať na okresnom kole v Skalici, držíme im palce a želáme veľa úspechov.

Mgr. Katarína Šalíková

 

Štátna skúška z písania na počítači a obchodnej korešpondencie

08. 12. 2016 mali žiaci 4. ročníka, opäť po roku, možnosť vykonať štátnu skúšku z písania na počítači a korešpondencie. Organizátorom štátnej skúšky je Ekonomická univerzita v Bratislave.  Podmienkou jej úspešného vykonania je rýchlosť písania viac ako 200 čistých úderov za minútu a vypracovanie obchodného listu a tabuľky v súlade s STN 01 6910 – Pravidlá písania a úpravy písomností.

Z celkového počtu 33 prihlásených žiakov štátnu skúšku úspešne vykonalo 31 žiakov, z toho 10 žiakov s prospechom výborný. Vysoká úspešnosť prihlásených svedčí o šikovnosti a výborných vedomostiach žiakov v tejto oblasti.

Všetkým, ktorí získali vysvedčenie o štátnej skúške blahoželáme a prajeme im veľa ďalších študijných úspechov.

Ing. Antónia Černeková

Besedy

Obchodovanie s ľuďmi, intolerancia, rasizmus, postoje a predsudky – témy, ktoré zaťažujú modernú spoločnosť, sú neustále aktuálne a vyvíjajú sa do nových, rafinovanejších a tým nebezpečnejších podôb. Možné riziká pri hľadaní práce alebo brigády v zahraničí, ako ,,nenaletieť“  sprostredkovateľom práce, eliminovať rasovú diskrimináciu, uvedomenie si zodpovednosti za vlastné konanie, výchova k tolerancii. To boli témy, o ktorých diskutovali v novembri žiaci 3.a 4.roč. formou zážitkových aktivít a diskusie s kompetentnými lektormi.

 PhDr. Eva Otepková, vých.por.

Prezentácia stredných škôl

 

     Opäť po roku sme sa zúčastnili prezentácie stredných škôl  v našom regióne.

V stredu 9. 11. 2016 sa konala prezentácia SŠ v Myjave, 10. 11. 2016 sme prezentovali našu školu v Senici a napokon 24. 11. 2016 sme informovali žiakov ZŠ a ich rodičov v Skalici.

Školu prezentovali PaedDr. J. Pekarová, Ing. Z. Mudrochová a Ing. J. Sališová. Informácie z prvej ruky o študentskom živote poskytovali i študentky tretieho ročníka Lucia Baďurová a Sabína Entlichová.

     K našim prezentačným miestam prichádzali nielen žiaci 8. a 9. ročníka, ale mnohých sprevádzali i rodičia, ktorí sa zaujímali o podmienky štúdia a študijné odbory na našej obchodnej akadémii.

Potešil nás záujem žiakov základných škôl o nový 5-ročný odbor obchodná akadémia – bilingválne štúdium v anglickom jazyku.

Ing. Z. Mudrochová

 

Školské majstrovstvá stredných škôl okresu Senica

Volejbal dievčatá, 1. miesto a postup na Župnú olympiádu

Volejbal chlapci - 2. miesto

Futsal chlapci - 2. miesto

Okresné a krajské kolo v aerobiku dievčat

4. Timea Heráková

6. Linda Sviteková

7. Eliška Brečková

10. Gabika Waldhauserová

 Všetky dievčatá postupujú na Majstrovstvá Slovenska

v aerobiku dievčat, ktoré sa budú konať v marci 2017 v Trenčíne.

 

Imatrikulácie

FOTO

 

Návšteva parlamentu

15. novembra 2016 sa  68 študentov 2. ročníka OA Senica zúčastnilo odbornej exkurzie v Národnej rade Slovenskej republiky. Cieľom exkurzie bolo rozšíriť a upevniť si vedomosti v predmete právna náuka. V parlamente si študenti od skúsených lektorov vypočuli výklad o histórii nášho parlamentu, ale aj systéme a organizácii práce v NR SR. Zaujímavou skúsenosťou boli aj krátke diskusie s poslancami, napr. Martinom Klusom (SAS)  či Borisom Kollárom (Sme rodina).

Program pokračoval prehliadkou bratislavského Starého Mesta, počas  ktorej študenti videli najvýznamnejšie kultúrno-historické pamiatky centra nášho hlavného mesta, napr. Konkatedrálu sv. Martina,  budovy, patriace stredovekej Academii Istropolitane či historickú budovu Stavovského divadla, dnes Slovenského národného divadla...

Exkurziu organizačne zabezpečila Ing. Gabriela Vrbovská, pedagogický sprievod tvorili aj                   Ing. Prandová a vyučujúce slovenského jazyka a literatúry – Mgr. Bocmanová a PhDr. Hazuchová, ktoré zabezpečili sprievodcovské slovo počas literárno-historickej prechádzky Starým Mestom.

Vydarenú akciu podporilo aj výnimočne pekné a slnečné počasie.

PhDr. Iveta Hazuchová   

 

Po prvýkrát na Úrade vlády SR

 

Študenti III. B a IV. C triedy 11. novembra 2016 navštívili Úrad vlády SR (pôvodne budova bola postavená ako letné arcibiskupské sídlo).

Keďže pán premiér bol práve na výjazdovom rokovaní vlády, mohli sme si nerušene pozrieť všetky reprezentačné priestory, v ktorých premiér SR prijíma domáce i zahraničné delegácie (zrkadlová sála, žltý, zelený, ružový salónik). Súčasťou historickej budovy je aj nádherná kaplnka.

Cez záhradu sme prešli do tzv. novej budovy, kde sme si mohli pozrieť miestnosť, kde vždy v stredu zasadá vládny kabinet a dokonca sme mali možnosť zasadnúť do ich kresiel.

Ing. Martina Prandová, Ing. Gabriela Vrbovská

Verejná zbierka Hodina deťom

Študenti  III.C sa 11.novembra zúčastnili za našu školu na verejnej zbierke Hodina deťom, ktorej výťažok je určený deťom na celom Slovensku. Zo zbierky sú podporované deti v detských domovoch, krízových centrách, rehabilitačných zariadeniach, ale aj deti v organizáciách zameraných na výchovu, rozvoj detí a mladých ľudí, a pod. Oslovením a milou zdvorilou komunikáciou s verejnosťou pomohli opäť niekoľkým desiatkam detí , ktoré sú odkázané na finančnú pomoc aj od nás všetkých. Poďakovanie patrí v prvom rade všetkým študentom, ktorí sa dobrovoľne zúčastnili na zbierke  a vydržali nielen nepriazeň počasia, ale aj ,, nepriazeň „ poniektorých  spoluobčanov.

PhDr. Eva Otepková

 

Zastúpenie našej školy na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem

Dňa 10. – 11. novembra 2016 sa žiaci IV. C triedy spolu s vyučujúcou predmetu cvičná firma Ing. Martinou Prandovou zúčastnili 19. ročníka Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem  v Bratislave.

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem je miesto, kde si žiaci môžu vyskúšať v priamom kontakte so zákazníkom svoje vedomosti a zručnosti nadobudnuté v rámci podnikateľského vzdelávania cestou cvičnej firmy.

Počas týchto dvoch dní sme si mohli aspoň na chvíľu vyskúšať, ako to reálne funguje vo firme, a teda, že sme mali čo robiť! Práca s pokladňou, vystavovanie objednávok, prezentácia samotnej firmy, toto všetko sme úspešne absolvovali a popritom sme sa aj skvelo zabavili. Atmosféru nám spríjemňovali účastníci hrou na harmoniku či spevom. Popri  všednom vyučovaní sme túto zmenu s radosťou uvítali a určite by sme každému účasť na takomto podujatí odporučili .

Simona Jurovatá, IV. C

 

Oceňovanie študentov

10. novembra sa už po 14. krát uskutočnilo oceňovanie najlepších študentov mesta Senica, ktorých na toto ocenenie nominujú jednotlivé stredné školy a jedného žiaka Študentský parlament. Vybraní študenti toto ocenenie získavajú za dosahovanie vynikajúcich študijných výsledkov, mimoriadnu mimoškolskú aktivitu, reprezentáciu školy i mesta. Každoročne je vyhlásená aj Cena senickej mládeže, ktorú tento rok získal učiteľ Gymnázia L. Novomeského Mgr. Peter Chlupík.

Z našej školy ocenenie získali

Lucia Baďurová
Študentka 3. ročníka, odbor cestovný ruch, dosahuje výborné študijné výsledky a aktívne využíva možnosti štúdia. V rámci programu Erasmus+ strávila tri týždne na pracovnej stáži vo Viedni. Úspešná bola i v okresnej súťaži Mladý Európan či Hurbanov pamätník. Aktívne sa zapája do dobrovoľníckej činnosti pri Informačnom centre Europe Direct, a to Senický týždeň dobrovoľníctva, oprava Škodáčkovho mlyna v Čáčove, Challenge day, Míľa pre mamu...

 

Monika Varcholová
Je maturantka a počas celého štúdia dosahuje výborné výsledky. V krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti získala so svojou prácou 2. miesto a v celoštátnom kole 5. miesto v odbore ekonomika a riadenie. Je aktívna v triednom kolektíve, pravidelne prispieva do školského časopisu EKO. Monika sa zapája do dobrovoľníckej činnosti a je aktívnou občiankou dedinky Osuské, kde píše obecnú kroniku.

 

Petra Varsíková
Je študentkou 4. ročníka, má výborný prospech, je aktívna, spoľahlivá a obľúbená v triednom kolektíve. Zapája sa do dobrovoľníckych aktivít - pomáhala pri zbierke Hodina deťom. Získala 2. miesto v krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti a 5. miesto v celoštátnom kole SOČ v odbore ekonomika a riadenie.

 

 

Benedikt Cintula
Maturant, je predsedom triedy, aktívny v triednom kolektíve, vždy ochotný pomôcť pri organizovaní triednych, školských aj mimoškolských kultúrnych podujatí. Dosahuje výborné študijné výsledky. Zúčastnil sa napr. finále manažérskej olympiády Univerzity T. Baťu v Zlíne. Je priateľský a zodpovedný. Vo svojom voľnom čase sa venuje spevu a svoje umenie prezentoval aj na Župnom festivale hudby, spevu a tanca stredoškolskej mládeže v Trnave. Za sebou má množstvo úspešných súťažných speváckych vystúpení v Senici i na Slovensku.


 

Informatická súťaž iBobor

Aj tento školský rok sme sa zapojila do informatickej súťaže iBobor, ktorá prebieha online formou. Z našej školy sa súťaže zúčastnilo  41 žiakov z celkového počtu 62 981 súťažiacich.

Súťažilo sa v 2 kategóriách - 29 žiakov v kategórii junior (1. a 2. ročník) a 12 žiakov v kategóri senior (3.a 4. ročník). Súťažiaci, ktorí dosiahnu aspoň polovicu bodov zo 100, sú zaradení medzi úspešných riešiteľov.

Najlepšie výsledky v kategórii junior získala Soňa Nemečkayová z I. B, ktorá sa umiestnila na 345 - 394. mieste. Ďalšími úspešnými riešiteľmi tejto kategórie boli Samuel Pribyla a Mária Szabová z I. B.

V kategórii senior najlepšie výsledky dosiahol Ľudovít Lašák - 232. - 237. miesto a Veronika Duffková. Obidvaja sú zo IV. C triedy.

Úspešným riešiteľom blahoželáme!

   

 

 

      Tvoj región v rámci Európskej únie

 

Spropagovať Predsedníctvo SR v Rade EÚ a priblížiť projekty v Trnavskom samosprávnom kraji  bolo zámerom projektu Slovensko hrdý člen EÚ. Na jeho realizáciu bola v každom okrese  vybraná jedna škola. Na seminári sa z našej školy zúčastnili študenti I. A a I. B. Počas hodín hospodárskej geografie získavali vedomosti o Europskej únii i zaujímavostiach nášho regiónu (gastronómia, pamiatky, turistika, priemysel...). Šesť najaktívnejších študentov vytvorilo dve súťažné družstvá (Radovan Kubíček, Nina Daneková, Emma Mihalíková, Soňa Nemečkayová - I. B, Mário Kusák, Jana Bučková – I. A) vo vedomostno-vzdelávacej hre Tvoj región v rámci EÚ. Organizátori, Klaster regionálneho rozvoja – západné Slovensko, ocenili výborné vedomosti, prehľad a pohotovosť pri odpovediach.

Študenti boli radi, že si prehĺbili a overili získané znalosti. Čerešničkou na podujatí boli ceny pre víťazný tím a tričká pre všetkých účastníkov seminára.

 Ak chcete zistiť, ako poznáte náš kraj, stačí kliknúť na: http://hraskpres.klasterrr.sk/ a začať hrať. Naši súťažiaci sa dostali do TOP 10.

Mgr. Viera Medňanská

Halloween na obchodke

Ďalšie foto

 

Študenti a plavecká štafeta

Do 24-hodinovej plaveckej štafety pri príležitosti otvorenia novej Mestskej plavárne sa zapojili aj študenti našej školy. Dňa 30. septembra si ich prišlo zaplávať 11, z celkového počtu 405 účastníkov. Rovnako boli žiaci prítomní aj pri rozlúčkovej štafete v apríli 2015, keď sa plaváreň zatvárala kvôli rekonštrukcii.

VR

Skrášľovanie pomníkov slávnych osobností na cintoríne počas Senického týždňa dobrovoľníctva

V našej škole  už  pár rokov debatujeme o tom, ako môžeme pomôcť zveľadiť mesto, v ktorom študujeme - Senicu. A nielen debatujeme! Podstatné sú skutky. Našim žiakom už pred rokmi napadlo zveľadiť na senickom cintoríne  miesta posledného odpočinku  slávnych osobností, ktoré spoznali počas literárnych prechádzok. Keďže známi regionálni dejatelia už nemajú žiadnych príbuzných, ktorí by sa mohli o tieto hroby starať, rozhodli sme sa pomôcť.

Na začiatku bol teda študentský nápad.  V súčasnosti – v roku 2016 – už ide o našu obchodkársku tradíciu. Tento rok sme boli oslovení my  žiaci II. A. S pokorou  sme túto výzvu prijali, a tak sme spolu s pani profesorkou Mgr. Medňanskou  vybrali na cintorín splniť náš cieľ. Spoločnosť Europe  Direct Senica nám poskytla potrebné náradie. S odhodlaním v tvári sme sa dali do práce.  A výsledok?  Sme veľmi radi, že sme opustené pomníky významných osobností upravili  a oživili tak ich pamiatku.  Veríme, že aj takto sme verejnosti  pripomenuli dejateľov,  ktorí „pohli“ senickými dejinami.  Veľmi radi si to zopakujeme podobne, ako starší spolužiaci z III. CR pri renovácii Škodáčkovho mlyna v Čáčove.

Gabriela Waldhauserová, II. A

 

Foto:

http://europedirect.senica.sk/dobrovolnici-cistili-hroby-znamych-osobnosti-mesta/

http://europedirect.senica.sk/dobrovolnici-na-mlyne/

Európsky deň jazykov na obchodke

V pondelok 26. septembra 2016 bolo na hodinách anglického jazyka veselejšie ako inokedy. Klasické vyučovanie sme premenili na netradičné multimediálne hodiny v rámci Európskeho dňa jazykov (EDJ), ktorý sa oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001 z iniciatívy Rady Európy. Cieľom tohto medzinárodného podujatia je podnietiť Európanov bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, aby sa učili viac jazykov s presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu.

Žiaci našej školy sa zapojili do online hier a kvízov zameraných na rozširovanie informovanosti o jazykovej rozmanitosti špeciálne pripravených organizátorom podujatia. Nasledovali zábavné didaktické jazykové hry a kvízy alebo rozbory video filmov pripravené vyučujúcimi anglického jazyka. Študenti preukázali okrem veľmi dobrých znalostí anglického jazyka aj chuť zápoliť o nevšednú cenu pre víťaza – mačacie jazýčky. Neprekážalo to ani víťazom anglickej verzie hry „Kto sa chce stať milionárom?“, keď si namiesto sľúbeného milióna odnášali krabičku čokoládových sladkostí.

Za deň sa síce nikto nestal excelentným „speakrom“, ale určite zažil niečo príjemné a naplňujúce.

Mgr. Slavomíra Masrnová

FOTO

Obchodkári zo Senice vo Viedni – Erasmus +

V týchto dňoch, presnejšie od 11. 09. – 03. 10. 2016, niektorí žiaci tretieho ročníka odboru obchodná akadémia a služby v cestovnom ruchu absolvujú prax vo vybraných firmách vo Viedni.

Ide o zahraničnú odbornú stáž v rámci projektu Erasmus +.  Cieľom stáže je získať jazykové  komunikačné  zručnosti, ovládať základné ekonomické pojmy a princípy obchodno-podnikateľských činností  trhovej ekonomiky v cudzom jazyku a vedieť aplikovať odborné vedomosti na konkrétnych príkladoch z podnikovej praxe.

Do akej miery sa im to podarí, o tom budeme informovať až po ukončení stáže.

Študentom želáme veľa trpezlivosti a príjemný pobyt.

 

PhDr. Eva Otepková, Ing. Zlata Mudrochová

Cestovkárky v Binzi

Cez letné prázdniny, v dvoch turnusoch, sa žiačky 4. ročníka zúčastnili praxe v nemeckom meste Binz. Využili v praxi poznatky z hodín cestovného ruchu a nemčiny. Dievčatá pracovali v hotelovej reštaurácii, roznášali jedlá a nápoje, komunikovali s hosťami.

Počas pobytu nielen pracovali, ale mali možnosť spoznať krásy Binzu a jeho okolia. Navštívili neďaleké mesto Sassnitz, plavili sa po Baltickom mori, absolvovali okružnú jazdu vláčikom po okolí. Odniesli si odtiaľ veľa zážitkov a najmä skúsenosti do budúcnosti.

Tímea Wojčíková, IV. CR

 

 R.