Ďalšie informácie na www.oasenica.edupage.org

 

Voľby zástupcov rodičov do Rady školy

25. februára 2020 sa na triednych schôdzkach uskutočnili voľby zástupcov rodičov do Rady školy
OA v Senici. Zvolení boli Bc. Jana Papuláková, p. Ivona Partlová, Ing. Ľubica Vyletelová. 

 

Venujte našej škole 2 % zo zaplatenej dane

Ak Vám ročné zúčtovanie dane robí zamestnávateľ:

   Editovateľné tlačivo

   Potvrdenie o zaplatení dane

Podnikatelia, alebo zamestnanci, ktorí si podávajú daňové priznanie sami, vpíšu do daňového priznania tieto údaje:

IČO: 51966620

Právna forma: Občianske združenie

Názov: "Rodičia a priatelia OA"

Sídlo: Dlhá 256/10, 905 01  Senica

 

Kritéria a podmienky prijímacieho konania

do 1. ročníka v šk. roku 2020/2021


študijný odbor 6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium v anglickom jazyku

študijný odbor 6317 M 00 obchodná akadémia
 

Obchodná akadémia si udržuje pozíciu

 

INEKO zverejnilo v tomto období   celoštátne hodnotenie úrovne žiakov základných a stredných škôl na Slovensku za školský rok 2018/2019. Informácie hovoria o dosiahnutých výsledkoch žiakov a podmienkach pre vyučovanie na stredných odborných školách a gymnáziách. Do celkového hodnotenia vstupujú ukazovatele z oblastí Maturity ( externá časť a písomná forma internej časti ), Mimoriadne výsledky ( mimoriadne výsledky žiakov vo vybraných súťažiach, v predmetových olympiádach , účasť na medzinárodných projektoch a programoch ) a Nezamestnanosť absolventov   ( uplatnenie sa na trhu práce ).

Spomedzi stredných odborných škôl na Slovensku sa Obchodná akadémia v Senici umiestnila v školskom roku 2018/2019 opäť na vynikajúcich priečkach a už niekoľko rokov si tak udržuje  stabilnú pozíciu. V Trnavskom kraji je 2. najlepšou obchodnou akadémiou a súčasne strednou odbornou školou a v celoslovenskom hodnotení  sa medzi SOŠ umiestnila na 9.mieste.

Rebríčky sú pomocným ukazovateľom pri výbere školy a pre rodičov informáciou o uplatnení sa dieťaťa na trhu práce alebo o jeho ďalších možnostiach vzdelávania.

 PhDr. Eva Otepková

 

SMART TIME IV

 

28. a 30. januára 2020 sa na našej škole po štvrtý krát uskutočnilo zábavné dopoludnie pre žiakov základných škôl SMART TIME. Komunikačným jazykom podujatia bola angličtina.

Študenti 3. ročníka bilingválneho štúdia pripravili prezentácie o škole a jej aktivitách, sprevádzanie po škole a zábavné jazykové hry pre ich mladších rovesníkov. Podujatie sa tradične realizuje v rámci cudzojazyčného peer - vzdelávania študentov OA Senica s cieľom prezentovať študijné programy školy verejnosti, menovite žiakom základných škôl v Senici a okolí.

Cieľ akcie bol splnený do bodky. Tretiaci si vyskúšali v praxi metódy propagácie firmy, teda našej školy. Dokázali ôsmakov a deviatakov z III. a IV. ZŠ v Senici zaujať a motivovať ich k aktivitám a súťažiam, ktoré pre nich pripravili. V uvoľnenej atmosfére odpovedali na otázky tých, ktorí by radi študovali na „obchodke“. Dúfame, že sa s nimi stretneme v septembri nasledujúceho školského roka.

Mgr. Slavomíra Masrnová

   

Tradičný večer na obchodke

 

Je obdobie, keď rodičia s deťmi rozmýšľajú, kam po ukončení  základnej školy. Stredné školy organizujú pre žiakov 9.ročníka rôzne aktivity s cieľom osloviť potencionálnych študentov. Naša škola sa prezentuje na veľtrhu stredných škôl, dňom otvorených dverí, ktorý je spojený s veľtrhom cvičných firiem a v tomto roku i vianočným trhom, návštevou žiakov na hodinách anglického jazyka, ktoré sú vtedy ukážkou netradičného vyučovania. Všetky tieto prezentácie sa však realizujú viac menej v čase vyučovania. Nie každý rodič kvôli pracovným povinnostiam má možnosť sa nich zúčastniť. A práve túto skutočnosť sme zohľadnili a vedenie OA spolu s pedagógmi pozvalo rodičov na stretnutie do školy vo večerných hodinách. A prišlo ich veľa. Rodičia dostali podrobné informácie o študijných odboroch, pripravovaných odboroch v šk. roku 2020/2021 a prezreli si priestory školy. Stretnutie bolo príjemné, neformálne.

Po troch úspešných ročníkoch tejto aktivity sa škola rozhodla pokračovať  v tradícii večerov pre rodičov.

PhDr. Eva Otepková

 

Nové číslo školského časopisu EKO


Vážení čitatelia, pozývame Vás do nášho študentského sveta, ktorý sa Vám otvorí spolu s týmto linkom. Príjemné čítanie. :-)

https://www.flipbookpdf.net/web/site/8144f1fc3863307200e85812258b067e4e3ddbf4201912.pdf.html?fbclid=IwAR1rvgyfArVoxnhiNsYSgwum_FwmzsUyYbE4J0T0iKhRP0SUfmwOtW_gRCU#page/1

 

Mikulášsky tvorivý ateliér I. A

Mikuláš je nielen pánom, ktorý každý rok v noci na 6. decembra tajne obdarí sladkosťami dobré deti. Pre prvákov bilingválneho štúdia je tradičnou témou ich prvého samostatného tvorivého ateliéru. Aj tento školský rok si najprv na hodinách angličtiny naštudovali fakty a legendy o živote tohto významného svätca. Zistili, že to bol človek z mäsa a kostí, ktorý sa narodil v maloázijskom gréckom meste Patara v rímskej provincii Lycii, dnes pri tureckom meste Demre, v bohatej rodine. Bohatstvo používal na pomoc ľudom v núdzi, zachránil mnoho odsúdených kresťanov, ktorých vykúpil. Na svoje náklady dal postaviť nemocnicu. Mikuláš sa stal pre svoje činy obľúbeným biskupom, no ani on neunikol prenasledovaniu a väzeniu. Zomrel 6. decembra 343 v Myre.

Jeho život je opradený mnohými legendami. Prváci si museli niektorú vybrať a spracovať v priebehu týždňa v dvoch skupinách na krátku divadelnú scénku, ktorú predviedli starším spolužiakom. Ich nasadenie bolo veľké  a obecenstvo ich zaslúžene odmenilo potleskom. Po vystúpení tajné hlasovanie fazuľkami rozhodlo o víťaznej skupine. Na druhý deň nasledovala analýza celého ateliéru učiteľmi a samotnými aktérmi, ktorí sa podelili o svoje dojmy a hodnotili svoje výkony. Samozrejme prevážili tie kladné z dobre vykonaného diela.

Len tak ďalej, začali ste veľmi dobre!

Mgr. Slavomíra Masrnová

 

 

Deň vďakyvzdania sme opäť oslavovali

Koniec novembra sa v posledných rokoch tradične spája s nákupným ošiaľom začínajúcim na Black Friday. Tomuto dňu, ktorý sa považuje za začiatok predvianočnej nákupnej horúčky, však predchádza Deň vďakyvzdania. Už niekoľko storočí štvrtý štvrtok v novembri Američania po celom svete zasadnú za stôl s pečeným moriakom, aby poďakovali za všetko dobré, čo im bolo dopriate po uplynulý rok. Ako prví slávili Deň vďakyvzdania v roku 1621 Pilgrims - členovia v Anglicku prenasledovaného náboženského hnutia separatistických Puritánov, ktorí hľadali v Amerike nádej pre nový život v slobode. Traduje sa, že na oslavy, ktoré trvali tri dni pozvali miestnych Indiánov z kmeňa Wampanoag, vďaka ktorým prežili v novom prostredí.

Aj tento školský rok si študenti Obchodnej akadémie bilingválneho štúdia v anglickom jazyku slávnostne prestreli stôl, pripravili koláče, objednali pečené morky. Prípravy slávnosti boli súčasťou tvorivého ateliéru, v ktorom sa formou zážitkového vyučovania oboznamovali s minulosťou a súčasnosťou tohto sviatku. Stôl, ktorý sa prehýbal dobrotami, bol odmenou za naše spoločné úsilie pri naštudovaní faktov a ich spracovaní do multimediálneho vzdelávacieho programu pre svojich spolužiakov. Študenti oduševnene zahrali zložité osudy objaviteľov, pôvodných obyvateľov aj kolonizátorov Ameriky. To všetko samozrejme v anglickom jazyku a pekných kostýmoch. Upozornili sme na predkolumbovské civilizácie a nové kultúry prisťahovalcov, ktoré sa po stáročia búrlivo premiešavali. Vážne debaty a súboje nakoniec prevážila dobrá nálada Kolumbových námorníkov, Indiánov a Puritánov, ktorí so svojimi učiteľkami angličtiny a vedením školy zasadli za jeden stôl, aby si tento mimoriadny deň náležite užili. Nechýbali piesne, modlitba, želania a poďakovanie za všetko dobré, čoho sa  nám v našich životoch dostáva. Foto z podujatia

 Mgr. Slavomíra Masrnová

 

Úspech v literárnej súťaži

Sloboda a demokracia. Ďakujem, že môžem... Práve takto znela téma esejistickej súťaže, ktorú pri príležitosti 30. výročia Novembra ´89 vyhlásil Trnavský samosprávny kraj pre študentov – stredoškolákov. Do súťaže sa zapojili aj študentky našej školy Radka Juračková (II.A) a Jasmínka Púčková (II.B).  V súboji  55 prác oslovila porotcov (medzi ktorými boli stredoškolskí učitelia aj novinári) Radkina práca a my môžeme s hrdosťou konštatovať, že 

                                      Radka Juračková získala v tejto literárnej súťaži 2. miesto!

26. novembra 2019 si v priestoroch Divadla Jána Palárika v Trnave Radka prevzala z rúk župana Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Jozefa Viskupiča ocenenie za svoju esej - za svoj pohľad na udalosti spred tridsiatich rokov, za svoj  pohľad na stav dnešnej spoločnosti. Radka, blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov! Úryvky z Radkinej eseje

PhDr. Iveta Hazuchová

Jablkové dobroty

Jablká sú tradičným ovocím našich záhrad. V tomto chladnom počasí sú jedným zo zdrojov vitamínov, ktoré potrebujeme. Spolu s pani profesorkami i pani kuchárkami školskej jedálne sme pripravili jablkové dobroty. Potešili sme opäť naše oči i mlsné jazýčky.

Ing. Zlata Mudrochová

   

Netradične v ovocnom sade

 

Študenti I. B a II. C sa zúčastnili exkurzie v ovocnom sade firmy Ovosad, spol. s. r. o v Myjave.

Je to rodinná firma, ktorá sa zaoberá pestovaním bio ovocia, teda tradičným spôsobom bez chemického ošetrovania porastov.

Priamo v ovocnom sade nám o spôsobe pestovania sliviek, čerešní, marhúľ, jabĺk i kríčkového drobného ovocia, tiež o ekonomike firmy porozprávala Bc. Petra Ríhová. Z ovocného sadu sme sa presunuli do haly, kde sa ovocie spracúva počas sezóny a mohli sme ochutnať zdravé výrobky z ovocia.

Exkurzia sa konala v rámci projektu Zdravie na tanieri, získané informácie využijú študenti na odborných predmetoch.

 Ing. Zlata Mudrochová

   

Byť štíhla je in - poruchy príjmu potravy

...téma, o ktorej sa v súčasnosti veľa hovorí. Náš životný štýl, vizáž, spôsob obliekania, stravovania ovplyvňuje naše okolie, médiá, ktoré nám podsúvajú určitý ideál krásy, model štíhlej ženy či muža. Práve tieto faktory môžu ovplyvniť život a zdravie nielen mladých ľudí. O tomto probléme a o charaktere jednotlivých porúch príjmu potravy porozprával študentom pán PhDr. Mihály z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Senici.

Ing. Zlata Mudrochová

 

Kam na strednú - prezentácie stredných škôl

 Rok opäť prešiel a my sme sa znovu zúčastnili prezentácií stredných škôl v našom regióne v Senici, Holíči i na prezentácii a výstave stredných škôl Trnavskej župy v Trnave. Cieľom prezentácií je pomôcť žiakom a rodičom základných škôl pri správnom výbere štúdia na strednej škole. 

Žiakom a ich rodičom sme poskytovali informácie o podmienkach prijatia na strednú školu, o študijných odboroch ako aj o možnostiach štúdia našej škole.

Teší nás stály záujem o štúdium na našej obchodke.

Prezentácií sa zúčastnili Ing. Mudrochová, Ing. Sališová, Ing. Černek a študenti tretieho ročníka Matúš Jankových a Samuel Krúžek.

 Ing. Zlata Mudrochová

 

Prednáška - Finančná gramotnosť

Témou prednášky pre študentov prvého ročníka bola finančná gramotnosť s dôrazom na pochopenie vytvárania finančných rezerv už v mladom veku, informácie o založení účtu a sporení. Prednášku zaujímavou formou viedol p. Adam Svetlík z OVB Allfinanz Senica. Informácie boli sprostredkované študentom pútavým výkladom a spestrené odmenami za aktivitu žiakov.

Ing. Zlata Mudrochová

 

Sústredenie – Slovenské rýchle prsty

 

 Aby naši rýchli pisári nezaháľali a mali možnosť rozvíjať svoje zručnosti, zúčastnili sa v dňoch 19. – 21. 11. 2019 sústredenia Slovenské rýchle prsty. Toto zaujímavé, ale aj veľmi náročné podujatie, už po druhýkrát zorganizovala Obchodná akadémia Nevädzova v Bratislave, v priestoroch Bratislavského samosprávneho kraja.

Odbornou garantkou bola Helena Zaviačičová, držiteľka svetového rekordu v písaní na PC s počtom 928 čistých úderov za minútu. V tréningovom procese jej pomáhal najmladší český rekordér Jonáš Vala, ktorý žiakom z celého Slovenska predviedol svoje rýchle prsty.

Cieľom sústredenia bolo zvýšiť kvalitu výučby predmetu administratíva a korešpondencia a pripraviť talentovaných žiakov na súťaže. Z našej školy sa na podujatí zúčastnili: Kamil Kotvan, Aneta Augustínová a Jasmína Púčková. Po zhodnotení celkových výkonov za 3 dni sa Kamil  umiestnil na 8. mieste. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov pri reprezentácii školy.

Ing. Antónia Černeková

Prváci boli prijatí do cechu študentského

 

 Imatrikulácie mi vždy boli popisované ako hrôzostrašná udalosť, pri ktorej sa strápnim tak, že už nikdy v živote nevyjdem z domu. Možno to tak na iných školách aj bolo, ale na Obchodnej akadémii v Senici určite nie.

Program sa začal tým, že sme sa presunuli do auly našej školy, kde nás tretiaci uvítali úžasnými tanečnými číslami. Predstavili sme si porotu, ktorú tvorili výreční a vtipní tretiaci a potom už bol rad na nás, prvákoch, aby sme ukázali, čo sme si pripravili.

Naše „vystúpenie“ sa skladalo z dopredu nacvičených tanečných čísel. Každá trieda mala dve témy, jednu spoločnú, čo boli tri tance inšpirované 70., 80., a 90. rokmi spojené do jedného čísla, a jednu odlišnú.

Všetky tri triedy sa veľmi pekne pohrali s témami, či už berieme do úvahy kostýmy, alebo samotnú choreografiu. Tento rok sa však stali víťazmi žiaci z 1. C so 100% skóre, 40 bodov. Zvyšok imatrikulácií mali tretiaci pripravené výzvy, do ktorých sa nezapájali len prváci, na čom sa veľmi zabavili nie len študenti, ale aj profesori.

Osobne si myslím, že tohtoročné imatrikulácie na Obchodnej akadémii boli veľkým úspechom, ktorý sme si všetci užili a výborne sme sa zabavili. Dúfam, že aj budúci prváci budú mať takú pozitívnu skúsenosť ako sme mali my. FOTO

Pavlína Danková, I. A

Medzinárodná súťaž v písaní na PC INTERSTENO

 

Pri príležitosti 20. výročia INTERINFO Česká republika a 80-tych narodenín autora metódy písania na PC, ZAV - Jaroslava Zaviačiča, sa celosvetová federácia pre spracovanie textu INTERSTENO rozhodla pre mimoriadnu celosvetovú internetovú súťaž v písaní na PC, ktorá sa konala v stredu 13.11.2019.

Do súťaže sa zapojilo približne 400 súťažiacich z rôznych krajín sveta: USA, Argentína, Turecko, Belgicko, Taliansko, Luxembursko, Nemecko, Poľsko, Maďarsko, Chorvátsko, Rusko. Najväčšiu skupinu tvorili súťažiaci z Českej republiky, ale pomerne veľký počet pisárov bol aj zo Slovenska.

Spomedzi veľkého počtu súťažiacich dosiahol, za našu školu, najlepší výsledok Kamil Kotvan, ktorý sa umiestnil na krásnom 127. mieste (343,4 č. úderov/1 min).  Ani ostatní žiaci sa v medzinárodnej konkurencii nestratili:  Samuel Hlaváč – 134. miesto, Juraj Drinka – 139. miesto, Jasmína Púčková – 140. miesto, Aneta Augustínová – 144. miesto, Zuzana Jašová – 152. miesto, Dávid Václavek – 165. miesto  a Vivien Kúbeková – 184. miesto. Všetkým súťažiacim  blahoželáme k dosiahnutým výkonom.

Šampiónom súťaže sa stal pretekár z Českej republiky Jonáš Vala, s neuveriteľnou rýchlosťou písania,  866,9 čistých úderov/1 min.

Táto netradičná súťaž bola veľmi zaujímavá a pre súťažiacich bola veľkým prínosom, pretože im, v dnešných časoch moderných technológií, poskytla možnosť zmerať si svoje sily  so šikovnými mladými ľuďmi z rôznych vzdialených krajín sveta.

Ing. Antónia Černeková

Deň študentstva na radnici 2019

 Opäť sme mali možnosť stretnúť sa v sobášnej sieni mestského úradu s osemnástimi študentmi senických stredných škôl, ktorí si prevzali ocenenie z rúk primátora mesta Martina Džačovského. Toto ocenenie je odmenou za ich výborné študijné výsledky, reprezentáciu svojej školy i mimoškolskú činnosť.

S potešením vám predstavujeme štvoricu študentiek, ktoré si pamätnú medailu a diplom právom zaslúžili. Veď posúďte sami: Čítaj viac...

Cena senickej mládeže 2019 pre Mgr. Slavomíru Masrnovú

 

Dňa 12. novembra sa konal tradičný Deň študentstva na radnici. Okrem osemnástich najlepších študentov si odniesla cenu aj naša učiteľka, kolegyňa, priateľka.

Srdečne blahoželáme Mgr. Slavomíre Masrnovej k získaniu Ceny senickej mládeže.

Slavomíra Masrnová  vyučuje anglický a ruský jazyk a jej srdcovou záležitosťou sú tiež dejiny kultúry. Mládeži sa vždy venovala vysoko nad rámec svojich učiteľských povinností. Na vyučovacích hodinách kladie dôraz na využívanie moderných technológií, interaktívnych online nástrojov, peer to peer vzdelávania a rôznych foriem zážitkového vyučovania. Jednou z takýchto foriem je dramatizácia. Za 29 rokov svojej pedagogickej praxe napísala a zrežírovala nespočetné množstvo divadelných scénok, pódiových skladieb a prezentácií, kde hlavné úlohy hrali vždy jej žiaci. Osobný záujem o dejiny priviedol pani profesorku Masrnovú k originálnej myšlienke – vytvoriť dielo, ktoré bude zároveň vzdelávať, zabávať i dojímať. A tak vzniklo divadelné predstavenie o našom najväčšom Slovákovi „Štefánik – príbeh neobyčajného človeka“.  Herecké výkony žiakov, dobové kostýmy, živý hudobný doprovod, originálny obrazový materiál, to všetko malo možnosť zhliadnuť publikum pri príležitosti stého výročia založenia Česko-slovenskej republiky. Slavomíra Masrnová svojim pedagogickým a ľudským pôsobením dokáže mládež nielen vzdelávať, ale aj motivovať k snahe o osobný rast a posúva svojich žiakov za pomyselné hranice ich možností.

 

 

 

Vystúpil z komfortu a vycestoval s fotoaparátom do Španielska

Študent Obchodnej akadémie v Senici Martin Valko, žiak 3. ročníka, sa zúčastnil v októbri týždenného pobytu vo Valencii ,v Španielsku. Nebola to žiadna rodinná dovolenka alebo kamarátsky výjazd chlapcov, ale účasť na medzinárodnom projekte Photography as tool of Expression ( Fotografia ako prostriedok vyjadrenia ) so vzdelávacím charakterom pre mladých ľudí z Európy v rámci mládežníckej výmeny( Youth Exchange). Martinova aktivita nás zaujala. Čítaj viac...

 

Nastúpili sme na Protidrogový vlak

 

Čo si začať v piatok po škole? Možností by bolo veľa, však. Som veľmi rada, že mnohí z vás na ponuku zúčastniť sa netradičnej expozície reagovali pozitívne a s nadšením. A tak sme 8. 11. 2019 vyrazili na Senickú železničnú stanicu, aby sme si pozreli výstavu, aká u nás nemá obdoby.

 Projekt „Protidrogový vlak“, alebo „Revolution train“ je zameraný na protidrogovú prevenciu mládeže. 165 metrov dlhá obrnená vlaková súprava cestuje po Českej republike, Slovenku i Nemecku už niekoľko rokov. Záujem verejnosti vzbudzuje netradičná expozícia vnútri jednotlivých vozňov – ide o multimediálne, interaktívne a silno zážitkové vzdelávanie mládeže, ktoré sa odohráva prostredníctvom sfilmovaného skutočného príbehu postupne premietaného v 4 kinosálach. Prostredie, do ktorého sa návštevníci dostanú, zapája všetky ľudské zmysly. Len ťažko sme sa mohli ubrániť emóciám, ktoré v nás príbeh závislých mladých ľudí vyvolal. Strach, napätie, zlosť, zhnusenie, ľútosť, žiaľ... Ďakujeme za tento zážitok, myslím, že naň žiaden zo zúčastnených žiakov tak skoro nezabudne a pomôže mu vždy nájsť tú správnu cestu životom.

 A čo hovoria, samotní žiaci?

 „Vyskúšali sme si ako sa ľudia cítia pod vplyvom alkoholu, vo väznici a nakoniec aj vo vypočúvacej miestnosti. Počas celej exkurzie sme vypĺňali anonymný dotazník, ktorý nás prinútil zamyslieť sa nad sebou, nad našimi činmi a rozhodnutiami. Exkurzie tohto typu by žiaci mali absolvovať častejšie. Myslím si, že určite každý z nás si po tejto exkurzii uvedomil následky po použití drogy a prehodnotil svoje rozhodnutia či ísť do toho alebo nie.“

 Mgr. Katarína Šalíková

Halloweenska noc bola opäť nezabudnuteľná

 Na čo sa obchodkári tešia najviac z celého školského roka? Nie, nie na vysvedčenie, ani na Ježiška. Tušíte správne! Najobľúbenejším podujatím sa u nás stala Halloweenska noc. Detská zo Študentskej rady sa opäť pochlapili a pripravili podujatie, na ktoré sa nezabúda. Na 45 zúčastnených žiakov čakal bohatý program, súčasťou ktorého boli zábavné hry, súťaže, nočná schovávačka, diskotéka a ikonické občerstvenie v podobe halloweenskych koláčikov a slaného pečiva.

Veľmi ma teší, že sa táto akcia aj tento rok zaobišla bez akýchkoľvek problémov. Že máme na našej škole milých a zodpovedných žiakov. Žiakov, ktorí sa vedia zabaviť a majú zmysel pre humor. Neváhajú spolu stráviť čas v škole navyše a bez problémov vymenia pohodlnú posteľ vo svojej detskej izbe za spacák a tvrdú zem. Dúfam, že členov Študentskej rady neopustí zanietenie a zorganizujú ešte veľa príjemných a zábavných podujatí.

Ako to tu počas Halloweenskej noci vyzeralo si môžete pozrieť v galérii.

 Mgr. Katarína Šalíková

Stop obezite

Nechcem byť obézny – to bola téma prednášky o zdravej výžive, ktorú sme pripravili v spolupráci s RÚVZ v Senici. Pani Mgr. A. Dvouletá študentov informovala o zásadách zdravej výživy a životného štýlu.

Študenti si formou dotazníka overili vedomosti o tejto problematike.

 Ing. Z. Mudrochová

  

AEROBIC MARATÓN

Dňa  29. októbra 2019 sa výber   dievčat  našej školy zúčastnil školských majstrovstiev okresu Senica v AEROBIC MARATÓNE - SŠ. Tanečné zápolenie  dievčat prebiehalo v príjemnej atmosfére a rytmoch basic aerobicu, cardio kix boxu a dance aerobiku. Vo výslednom hodnotení  úspešné štvrté miesto získala žiačka Nikol Vajglanová, šieste Kristína Rišková a desiate  Lucia Provazníková. Úspešným a postupujúcim dievčatám gratulujeme a prejeme veľa úspechov na Školských majstrovstvách trnavského kraja, ktoré sa uskutoční v Piešťanoch. Všetkým zúčastneným dievčatám ďakujeme za skvelú reprezentáciu šk

Ing. Jana Sakmárová

Slivkovo – orechové dobroty

 

 Pod taktovkou študentov voliteľného predmetu služby v cestovnom ruchu sme uskutočnili ochutnávku slivkovo – orechových dobrôt nášho regiónu.

Bolo to potešenie pre oči, ale hlavne pre naše chuťové poháriky – dobroty sladké i slané. Prinesenými koláčmi a inými regionálnymi dobrotami sa zapojili i študenti ostatných  ročníkov, dokonca i naše pani profesorky.

Študenti si v krátkom pásme pre študentov pripravili  zaujímavé informácie o slivkách a orechoch, a o ich priaznivom vplyve na náš organizmus.

Zapojili sa tiež naše pani kuchárky a na obed nám pripravili chutné slivkové koláče.

Recepty z prinesených dobrôt spracujeme do malej kuchárskej brožúrky.

študenti SLC a Ing. Z. Mudrochová

Viedeň 2019

V októbri sa žiaci 3.ročníka už tradične zúčastnili poznávacej exkurzie vo Viedni. Zo sprievodného slova vyučujúcej NEJ sa dozvedeli informácie o historických pamiatkach mesta, ktoré plánovali navštíviť .Najobľúbenejším miestom prehliadky je prírodovedná expozícia Prírodovedného múzea, v ktorej sa vždy niečo nové objaví. Ďalšie kroky študentov mierili k Radnici mesta Viedeň, cez záhradu ruží Burggarten k Hofburgu až k Dómu sv. Štefana. Slnečné popoludnie si všetci užívali v záhradách zámku Schönbrunn. Krátke zastavenie v zábavnom parku Prater ukončilo vydarený a pohodový októbrový deň vo Viedni. Auf Wiedersehen Wien!

 PhDr. Eva Otepková

Úvod do právneho vedomia

 

Nevedomosť neospravedlňuje! Argument, ktorý nás odzbrojí, keď sa dopustíme činu, ktorý je v rozpore so zákonom. Týka sa to aj dospelých aj mladých. A mladých ľudí dvojnásobne, lebo tí so svojou nerozvážnosťou a neskúsenosťou sa neraz ocitnú na šikmej ploche zákona. Ako sa vyhnúť rizikovým situáciám a konať podľa litery zákona, o tom bolo stretnutie študentov 1.ročníka s pracovníkom Mestskej polície v Senici na pôde školy, ktoré sa konalo v októbri.

 

PhDr.Eva Otepková

 

Študenti OA na výstave „SNP v našom regióne“

Pri príležitosti 75. výročia Slovenského národného povstania zostavil Peter Bača, predseda Klubu vojenskej histórie Záhorie, výstavu o hrdinstve a protifašistickom odboji v Senici, Čáčove, Prietrži i ďalších obciach Záhoria, ako aj vrbovských, prietržských, myjavských a brezovských kopaníc. Výstava sa koná v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici a mnohí študenti našej školy ju už navštívili a bolo zaujímavé sledovať ich reakcie. Z mnohých komentárov uvádzame postrehy Adama Konečného, žiaka II. A triedy bilingválneho štúdia.

„Výstava bola veľmi zaujímavá, pretože sme nemuseli iba čítať plagáty. Bol tam totiž aj pán Bača oblečený v dobovej partizánskej uniforme, ktorý nám všetko veľmi zaujímavo porozprával. Dozvedeli sme sa veľa o bojoch a živote počas SNP. Hlavne sme sa ale dozvedeli o hrdinských činoch obyčajných ľudí z nášho regiónu, ktorí neváhali riskovať svoje životy pre druhých. Pomáhali ľuďom, ktorý nesúhlasili z fašistickým režimom. Dozvedeli sme sa aj o tragédiách, ktoré so sebou 2. svetová vojna priniesla. Uvedomili sme si, ako trpia ľudia počas vojny a ako vďační by sme mali byť za mier, ktorý teraz máme. Výstava bola veľmi zaujímavá a radi by sme chodili na viac takýchto podujatí.

Výstavu sme si užili a boli sme radi, že sme sa jej zúčastnili. Páčila sa nám najmä preto, že to neboli len strohé fakty, ale zaujímavé príbehy. Ďakujeme pánovi Bačovi za úžasný prednes a hlavne pedagógom, ktorí nás vytiahnu z lavíc a umožnia nám tak niečo nové spoznať iným spôsobom.“

Mgr. Slavomíra Masrnová, Adam Konečný

Škola s pridanou hodnotou a značkou kvality – to je opäť naša ,,obchodka“

Obchodná akadémia v Senici opäť boduje a obhajuje naďalej svoje prvenstvo medzi strednými odbornými školami na Slovensku.

NÚCEM ( Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania) prináša aktuálnu informáciu o pridanej hodnote stredných škôl na Slovensku vo vzdelávaní v predmete slovenský jazyk a literatúra (PHV-SJL) za školský rok 2018/2019. Na základe porovnania s priemerným výsledkom ostatných škôl toho istého druhu je ukazovateľ PHV-SJL školy z dlhodobého hľadiska nad úrovňou očakávania. Pridaná hodnota vzdelávania vypovedá o tom, ako sa počas stredoškolského štúdia žiak posunul v danom vyučovacom predmete. Odborníci porovnávajú výsledok žiakov ZŠ v Monitore 9 s výsledkami maturitných testov, ktoré robia žiaci o 4 roky neskôr.

OA Senica za obdobie 2015 – 2019 sa v tomto hodnotení nachádza v kategórii nad úrovňou očakávania, čo znamená, že dosiahla v hodnotení nadpriemerné výsledky.

V roku 2016 v konkurencii všetkých stredných odborných škôl na Slovensku obsadila škola 1.miesto, v roku 2019  2. miesto opäť v rámci Slovenska a v Trnavskom kraji jej patrí v tomto roku 1.miesto.

Pridaná hodnota oceňuje verejne školy, ktoré mali na štarte slabších žiakov, no dokázali ich počas štúdia posunúť nad hranicu priemernosti. A to sa našej škole darí už niekoľko rokov. Je školou , ktorá má v regióne značku kvality. Veľký podiel na tomto výsledku má Predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry. Vyučujúce, ktoré každý rok privedú študentov k maturitným skúškam zo SJL, neúnavne na každej hodine odovzdávajú svoje vedomosti a podobne vyžadujú výsledky od žiakov. Významný podiel na úspechu majú aj ostatní pedagógovia, ktorí svojím teamovým duchom a odbornými vedomosťami posúvajú školu vpred.

PhDr. Eva Otepková

Štefánik na Dni župy v Obchodnej akadémii v Senici

V piatok 4. októbra 2019 sme v rámci Dňa župy na Obchodnej akadémii privítali žiakov a učiteľov zo základných škôl v Senici. Prijali naše pozvanie na edukačné divadelné predstavenie Štefánik – príbeh neobyčajného človeka. Už v minulom školskom roku sme sa pripojili k výzve vlády SR, ktorá rok 2019 vyhlásila Rokom Milana Rastislava Štefánika. Cieľom predstavenia bolo informovať rovesníkov o živote tejto mimoriadnej osobnosti našich dejín iným spôsobom, než na aký sú zvyknutí v klasických učebniciach dejepisu. Motivovaní úspešnou premiérou 4. mája 2019 sme sa rozhodli ponúknuť predstavenie v rámci podujatia Deň župy - škola otvorená verejnosti.

Študenti oblečení v ľudových krojoch alebo šatách pripomínajúcich spoločnosť prelomu 19. a 20. storočia opäť ukázali svoje zručnosti a zapálenie pre dobrú vec. Zahrali scény zo života Štefánika tak, ako sa mohli stať, alebo sa skutočne stali a boli zaznamenané v literatúre alebo v jeho korešpondencii. Predstavenie jednoduchým spôsobom vysvetlilo politické názory Štefánika a jeho význam pre vznik Československého štátu. Simulované debaty s profesorom T.G. Masarykom striedali dialógy jeho príbuzných a vyznania k jeho láskam a vlasti, kam sa rád vracal. Predstavenie umocnené hrou na klavíri, dobovými dokumentmi o havárii lietadla a pohrebe vyvolalo u žiakov aj učiteľov veľmi pozitívne ohlasy.

Opäť sme si  pripomenuli Štefánika náležitým spôsobom, akým si to tento významný človek zaslúži. Ukázali sme, že aj v 21. storočí môže byť inšpiráciou pre naše smerovanie a jeho myšlienky sú stále aktuálne a motivačné.

Mgr. Slavomíra Masrnová

Spoznávanie nášho kraja

V piatok, 4.10. 2019, vyrazili študenti I. B a I. C triedy na odbornú exkurziu, ktorá sa skladala z troch častí. Najprv sa oboznámili s Veternou elektrárňou v Cerovej. Bývalý starosta Cerovej, pán Vladimír Jánoš, študentom priblížil výstavbu elektrárne a jej súčasné fungovanie. Dovolil im nahliadnuť do jednej z turbín.

V druhej časti sa žiaci pešo presunuli k neďalekej zrúcanine hradu Korlátko, kde sa dozvedeli o histórii tohto hradu a jeho osude v behu dejín. Odmenou za krátku prechádzku a výstup na hrad bol nádherný výhľad na Záhorskú nížinu.

ávštevou podniku Včelovina Smolenice exkurziu zakončili. Vďaka veľmi milým sprievodcom si žiaci zopakovali vedomosti o živote včiel a ich významu pre ľudstvo. Študenti mali taktiež možnosť nahliadnuť do výrobne medoviny, ochutnať med a vyrobiť si na pamiatku sviečku zo včelieho vosku. V predajni si na záver mohli zakúpiť med a rôzne iné produkty súvisiace s chovom včiel.

   

 

Zdravie na tanieri 2019

Stop obezite alebo BIOŠTÝL pre tínedžerov

 

V súčasnej modernej dobe je veľmi aktuálna otázka zdravého životného štýlu. Týka sa  problematiky stravovania, ale aj aktívneho trávenia voľného času a vzťahu k životnému prostrediu.

Na základe Výzvy MŠ SR Zdravie na tanieri 2019 naša škola uspela projektom „ Stop obezite alebo BIOŠTÝL pre tínedžerov“.

V rámci projektu študenti 4. ročníka navštívili veľtrh BIOSTYL, spojenú s veľtrhom INTERBEAUTY a  ESOTERIKA. Súčasťou veľtrhu bol sprievodný program – prednášky o zdravej výžive a životnom štýle, ako fungovať a produkovať  minimum odpadu, relaxačné cvičenia a iné.

V rámci projektu pripravujeme  ďalšie podujatia  a aktivity , ktoré sa týkajú uvedenej problematiky.

Ing. Zlata Mudrochová

 

Dni finančného spotrebiteľa

Študenti 3. a 4. ročníka študijného odboru obchodná akadémia absolvovali  v termíne od 10. 9. 2019 do 20. 9. 2019 on-line kvíz finančnej gramotnosti v rámci podujatia Dni finančného spotrebiteľa, ktoré organizuje Národná banka Slovenska. Najlepšie triedy z prihlásených súťažiacich z celého Slovenska majú možnosť sa zúčastniť programu v ústredí NBS.

Držíme palce našim študentom!

Ing. Zlata Mudrochová

Účelové cvičenie prvákov

V septembri sa študenti  1. ročníka zúčastnili 1. účelového cvičenia v prírode. Okrem aktivít zameraných na orientovanie v teréne, dopravnej a zdravotnej výchovy sa študenti lepšie spoznali a nadviazali nové priateľstvá.

Ing. Zlata Mudrochová

Medzinárodný úspech Karin v Maďarsku

 

Študentka Karin Dériková zo V. A sa už niekoľko rokov venuje kick-boxu. Jej domácim klubom je Kickboxing klub Šin-Mu Senica.

Po sérii úspešných zápasov sa Karin prepracovala na Majstrovstvá Európy WAKO Cadets & Juniors 2019 do maďarského mesta Győr. V kategórii Kicklight získala bronzovú medailu. Avšak jej doposiaľ najväčším úspechom je získanie zlatej medaily v kategórii Lightcontact a s tým spojené získanie titulu Majsterky Európy. Svojím výkonom sa nominovala na majstrovstvá sveta, ktoré sa uskutočnia 20. 10. v Sarajeve.

Karin srdečne blahoželáme a želáme jej veľa ďalších úspechov pri čo možno najmenšom počte úrazov. :-).

Mgr. Katarína Šalíková

    

Dobrovoľníci z obchodky pomáhali v meste

     

Senický týždeň dobrovoľníctva je už tradičné podujatie, ktoré je organizované v našom meste v rámci celoslovenského Týždňa dobrovoľníctva. Už po deviaty raz si dobrovoľníci a dobrovoľníčky obliekli farebné tričká s logom akcie a vyšli do ulíc Senice aby nezištne pomáhali pri zlepšovaní života vo svojom okolí, vo svojom regióne. Ani naši študenti nezaváhali  a ochotne sa prihlásili na viaceré aktivity, ktoré vykonávali samozrejme vo svojom voľnom čase.
     Veľmi nás teší, že sa medzi mladými ľuďmi nájdu takí, ktorí sú ochotní obetovať kúsok svojho pohodlia, vykročiť zo svojej komfortnej zóny a skúsiť niečo nové, neznáme. Povedzme si úprimne, že ísť po škole do mesta, chytiť metlu či lopatu a pripojiť sa k ďalšej skupinke dobrovoľníkov, pre vás úplne cudzích ľudí, nie je len tak a nestáva sa to každý deň.
     Pri čistení Senice pomáhali menovite Timea Ivanová, Simona Mičová a Lenka Rybnikárová, všetky z II. C. Ďalšou milou aktivitou bola inštalácia hmyzích hotelov na stromy v areáloch senických škôlok. Ďakujeme za účasť týmto žiakom: Lucia Jablonická, II. A, Jozef Jurkovič, II. B a Simona Dojčárová, II. C.
     Druháci, len tak ďalej! :-) Svojimi dobrými skutkami nielenže pomáhate svojmu okoliu ale aj šírite dobré meno svojej školy. Veríme, že na budúci rok sa na Senickom týždni dobrovoľníctva opäť zúčastnia aj naši žiaci a svojou troškou prispejú k lepšiemu a krajšiemu životu v našom meste.

Mgr. K. Šalíková

 

3. výjazdové zasadnutie Študentskej rady

 

Nový školský rok sa nám pekne rozbehol a rozbehli sa aj aktivity našej Študentskej rady. Už po tretí krát sme usporiadali tzv. výjazdové zasadnutie, teda stretnutie mimo priestorov školy. Tento rok sme využili krásne slnečné počasie a vyrazili sme na Kunovskú priehradu. Plážové posedenie pod altánkom nám poskytlo veľkorysý a pohodlný priestor na rokovanie.
     Jedným z cieľov našich výjazdových zasadnutí je utužovanie kolektívu Študentskej rady. Znovu sa stretnúť po prázdninách, nadviazať na predošlú spoluprácu, spomenúť si na nápady, ktoré nám prešli cez rozum minulý školský rok a vymyslieť niečo nové - to chce predsa priestor a čas.
     Môžeme povedať, že sme poskytnutý čas využili na sto percent. Naplánovali sme mnohé aktivity a činnosti, obnovili sme si vedomosti o žiackych školských radách na Slovensku, ich fungovaní a systéme práce. Diskutovali sme o problémoch, ktoré trápia študentov na našej škole a započali sme proces ich riešenia.
     Privítali sme vo svojich radoch nových členov - aktívnych a ochotných prvákov a tiež študentov vyšších ročníkov, ktorí vymenili bývalých členov rady. Tešíme sa na budúcu spoluprácu a dúfame, že sa nám opäť podarí obohatiť študentský život o kopec zábavy a smiechu.

Študentská rada pri OA Senica

 

Teambuilding v Krakowe

 

Vedenie školy (mimo školského prostredia by sme povedali manažment firmy) navrhlo zorganizovať neformálny zájazd pre všetkých pracovníkov, ktorý by zážitkovou formou posilnil kolektívneho ducha a súčasne priniesol pre každého uvoľnenie a spoznanie neznámeho.

Organizátori hľadali mimoriadne miesto pre zorganizovanie tejto pracovnej akcie. Chceli, aby bolo vhodné pre charakter nášho pracoviska. A našli - tematický teambiulding zameraný na reálie nášho severného suseda Poľska.

 Poznávací zájazd pre všetkých zamestnancov školy sa začal v piatok 13. septembra (!) v skorých ranných hodinách odchodom autobusu zo Senice. Krátko poobede bola zabezpečená exkurzia vo Wieliczka Salt Mine, ktorá patrí do lokality Svetového dedičstva UNESCO. Turistická atrakcia ako unikátny podzemný výtvor človeka nám ponúkla nevšedný zážitok. V poobedňajších hodinách sme prišli do Krakowa. Po ubytovaní sa v hoteli, ktorý sa nachádzal takmer v bezprostrednej blízkosti centra, sme sa spoločne vybrali do mesta. Užívali sme si teplý večer v krásnom prostredí historického jadra mesta. Druhý deň sme obdivovali pamiatky starého Krakowa ( hrad Wawel, množstvo kostolov, uličky s nevšednou atmosférou) a samozrejme národnú gastronómiu. A splynuli sme tak s davom veľkého počtu turistov. Príjemné zážitky z nášho putovania boli umocnené aj pekným slnečným počasím, ktoré nás sprevádzalo po obidva dni. V neskorších popoludňajších hodinách sme sa rozlúčili s mestom a vydali sa na spiatočnú cestu.

A čo nám dal tento náš výlet ? No to, čo je cieľom takýchto spoločných stretnutí, ktoré sa moderne nazývajú teambiulding – možnosť stretnúť sa spoločne mimo pracoviska  pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci, bližšie sa spoznať, neformálne komunikovať a hlavne posilniť tímového ducha. A myslíme, že sa nám to podarilo.

PhDr. Eva Otepková

 

OZNAM

Milí absolventi OA,

napíšte mi prosím, na akej VŠ budete študovať, alebo kde pracujete.
Ozvite sa mi aj v tom prípade, ak prácu zatiaľ nemáte a ste evidovaní na úrade práce.
Info píšte na oacernekova@centrum.sk
Ďakujem a do budúcnosti Vám prajem veľa úspechov.

Antónia Černeková

Koncoročné výlety

Koniec školského roka je spojený so školskými výletmi. Inak tomu nebolo ani tento rok. I. A navštívila hlavné mesto našich susedov - Prahu. Žiaci II. A navštívili mesto Martin a jeho okolie. II. B v Lednických Rovniach zaujala technológa výroby skla a v Púchove prehliadka šitia odevov od úplného začiatku až po finálny výrobok oblečenia. II. C mala možnosť vidieť veternú elektráreň na Rozbehoch aj z vnútra. Zrúcaninu Korlátko si obzreli nielen cez deň, ale vrátili sa k nej aj v nočných hodinách. Tretiaci sa vybrali na turistiku do Vysokých Tatier, kde obdivovali krásy našich veľhôr.

Určite si z výletu všetci priniesli veľa zážitkov a spomienok.

Všetkým žiakom a zamestnancom prajeme pekné leto!

II. B v sklárskom a odevnom podniku

 V dňoch 26.6. - 27.6. 2019 sme sa my, II.B zúčastnili  dvoch exkurzií v rámci koncoročného výletu. Našou prvou zastávkou boli sklárne RONA, a.s. v Lednických Rovniach. Mali sme možnosť vidieť podnik s modernou technikou a technológiou.  Upútal nás celý proces výroby úžitkového skla. Prešli sme po jednotlivých výrobných úsekoch, od výroby skla (ručnej i strojovej ) až k zušľachteniu a baleniu sklených výrobkov. Zaujímavé bolo fúkanie, maľovanie, pieskovanie i brúsenie skla. Spoznali sme i históriu podniku. Skláreň vyrába  najmä na export,  mali sme možnosť vidieť veľkú zakázku na vínové poháre pre Malajzského kráľa.

Našou druhou zastávkou bol Púchov, kde sme navštívili odevný podnik MAKYTA, a.s.  Čakala nás prehliadka jednotlivých častí výroby. Videli sme, ako pomocou počítača dokážu vytvoriť strihy, aj presnú veľkosť na rôzne kusy odevov. Špeciálny stroj na papier alebo kartón tento strih prekreslil a posunul na ďalšie spracovanie.  Jednotlivé časti vystrihnutého oblečenia  putovali ďalej na zošitie. Vo výrobe pracujú prevažne ženy, ktoré pomocou strojov i ručne prišívajú gombíky, prípadne nejaké nášivky, výšivky. Nášivky si sami vyrábajú na špeciálnych strojoch, ktorým sa preddefinuje tvar a farba. Ušetrí im to mnoho času, môžu spraviť aj 12 rovnakých výšiviek naraz. Vo finále výroby, hotové kusy oblečenia skontroloval dôsledne kontrolór, ktorý zhodnotil, či výrobok vyhovuje požiadavkám trhu. V prípade zistenej vady sa výrobok musel opraviť. Makyta vyrába odevy hlavne pre Francúzov, ale aj pre celebrity ako sú speváčky napríklad  Madonna, Beyonce.  

Z exkurzií sme si odniesli veľa nových informácií, zážitkov, spomienok ...

 Lenka Rehušová, II.B

Deň detí pre Svetlušku

 

Býva našim dobrým zvykom aspoň raz za školský rok navštíviť denný stacionár Svetluška v Kunove. Po minulé roky sme si našli príležitosť na sviatok Sv. Mikuláša či na Valentína. Tento rok sme s klientmi Svetlušky oslávili Deň detí.

Za peniaze, ktoré sme vyzbierali na školských vianočných trhoch sme nakúpili veľkú kopu darčekov v podobe písacích a kresliacich potrieb, potrieb na tvorenie, vyrábanie a modelovanie, ale aj rôzne spoločenské hry. Niektorí naši žiaci priniesli aj zopár osobných darčekov, boli to najmä plyšáky a drobné hračky.

Odmenou za našu snahu boli vďačné úsmevy ľudí, ktorí nikdy neprestali byť deťmi. Svoju detskú radosť prejavujú bezprostredne a úprimne. Veru, mali sme slzy v očiach.

Mgr. Katarína Šalíková

Návšteva múzea holokaustu

Dňa 22. mája 2019 žiaci II. B a II. C triedy navštívili múzeum holokaustu v Seredi. Tam sa oboznámili s históriou druhej svetovej vojny a dozvedeli sa veľa nových informácií o holokauste.

V Seredi boli pôvodné baraky, v ktorých žiaci mohli vidieť veľa zaujímavých fotografií a mohli si prečítať mená deportovaných ľudí. V exteriéri sa nachádza vagón, ktorým išli Židia na cestu smrti do koncentračných táborov.

Návšteva nám veľa dala. Tieto udalosti si treba pripomínať a nesmieme pripustiť, aby sa opakovali.

Adela Péčiová, Klaudia Tomeková, II. C

Uletený týždeň inakosti

Bolo to klasické, chladné májové ráno, no predsa niečím iné. Možno to bolo tým, že študenti obchodnej akadémie sa rozhodli zbúrať stereotyp a ozvláštniť si aspoň jeden týždeň. Nazvali sme si ho týždňom inakosti.

Bolo naozaj zaujímavé pozorovať študentov v pondelok, keď si z prostredia domova priniesli svoje teplé župany a chodili v nich celý deň. V prvej céčke sme mali župan kompletne všetci. Inak to s nami nebolo ani v utorok, kedy bol zasa farebný deň. Každá trieda dostala pridelenú farbu, v ktorej mohli prísť a pomôcť tak členom svojej triedy vyhrať sladkú odmenu od našej úžasnej a šikovnej študentky Natálky. Mimochodom, pečie úžasné torty! A taktiež úžasný bol aj tretí deň z týždňa inakosti, v ktorom sme mali prísť oblečení v bussiness looku. V ten deň to naozaj obzvlášť svedčalo každému. Vo štvrtok sme mali deň, kedy sme si pripomenuli retro časy, teda časy, v ktorých vyrastali naši rodičia. A my ako generácia po nich, sme sa na tom riadne vyhrali. Niektorí teda ozaj vkusne. Dokonca až tak, že ich aj naši profesori chválili. Na záver nášho iného týždňa, sme sa mohli obliecť športovo. Ísť do školy v teplákoch? Rozhodne! Opäť medzi nami boli fanúšikovia rôznych športov a tímov, ktorých ste vďaka dresu vedeli rozpoznať už zďaleka. A dokonca sa zapojili aj niektorí naši profesori.

A nakoniec, ako sa hovorí, sláva víťazom, česť porazeným. Aj keď najviac bodov za tento náš týždeň inakosti na obchodke vyhrala I.C, myslím, že ozvláštniť si tieto dni jedným uleteným týždňom bolo príjemné takmer pre každého. A s nadšením privítame ďalšie výmysly či súťaže v budúcnosti. FOTO

Jasmína Púčková, I. C

   

Posledné slová na rozlúčku

Zvláštne... Akoby to bolo iba včera, čo sme prišli na obchodku po prvýkrát ako jej oficiálni žiaci. Keď sme sa po prvýkrát usadili do jej lavíc a ako sme prvýkrát mali možnosť spoznať jednotlivých profesorov. Teraz je však všetko iné. Štyri roky ubehli ako voda, a práve koniec nášho štúdia sme oslávili na rozlúčke, ktorá sa konala 10. mája.

Ešte síce máme pred sebou tú najdôležitejšiu skúšku, avšak už teraz sme cítili akúsi sentimentálnosť vo vzduchu. Veď predsa len sa končí jedna obrovská etapa života, a to nemôže nikoho nechať chladným...

V mene všetkých nás štvrtákov ďakujem, že aj napriek premenlivému počasiu ste náš posledný „normálny“ deň na obchodke urobili výnimočným. Držte sa tu!

Tatiana Sadloňová IV. B

Štefánik – príbeh neobyčajného človeka.

 

V piatok 3. mája 2019 sa naša škola pridala k inštitúciám, ktoré sa zapojili do oslavovania života a diela Milana Rastislava Štefánika.

Prípravy podujatia sa ujali študenti 2. ročníka bilingválneho štúdia pod vedením triednej učiteľky na hodinách predmetu dejiny kultúry a v rámci krúžku tvorivé dielne. Po naštudovaní rôznych dostupných prameňov začalo vznikať edukačné divadelné predstavenie o Štefánikovi.

Odetí v krojoch alebo šatách pripomínajúcich spoločnosť prelomu 19. a 20. storočia sme zahrali niekoľko scén z jeho života tak, ako sa mohli stať, alebo aj skutočne stali a boli zaznamenané v literatúre alebo v jeho korešpondencii. Vážne politické debaty Štefánika s Masarykom striedali láskyplné dialógy jeho príbuzných a nežné vyznania citov Štefánika k jeho láskam a jeho vlasti, kam sa rád vracal. Predstavenie umocnené hrou na klavíri,  dobovými zábermi na miesto po havárii lietadle a pohrebu bolo so záujmom sledované nadšeným obecenstvom, v ktorom nechýbali rodičia a príbuzní účinkujúcich.

Pripomenuli sme si Štefánika náležitým spôsobom, akým si to tento významný človek zaslúžil. Ukázali sme, že aj v 21. storočí môže byť inšpiráciou pre naše smerovanie a jeho myšlienky sú stále aktuálne a motivačné. Čítajte viac ...    Reportáž TV Sen    Foto

Mgr. Slavomíra Masrnová

 

Štvrtáci z CR na exkurzii

alebo

„Lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť.“

 

O tom sa mohli niekoľkokrát presvedčiť štvrtáci, ktorí si vybrali voliteľný predmet cestovný ruch. 2. mája spoznali neďaleké kúpele Smrdáky. Svojou rozlohou patria medzi najmenšie na Slovensku, ale ich význam je veľký. Liečivá voda s vysokým obsahom sírovodíka slúži na liečenie kožných chorôb a patrí medzi najhodnotnejšie v Európe. Preto sú kúpele navštevované nielen Slovákmi, ale aj hosťami zo zahraničia. Žiaci videli, že služby sa poskytujú v pekných zrekonštruovaných kúpeľných domoch a kúpeľní hostia trávia voľný čas aj v parku so vzácnymi drevinami. Ubytovacie služby v kúpeľnom hoteli Centrál žiaci porovnávali s úrovňou ubytovania v štvorhviezdičkovom hoteli Malvázia v Prievaloch, ktorí mali možnosť vidieť minulý mesiac. Riaditeľka tohto krásneho hotela ich podrobne zoznámila s jeho priestormi, kde sa okrem ubytovania poskytujú aj služby stravovacie, kongresové, wellness, ale aj športovo-rekreačné v priľahlom zážitkovom parku. Z tohto hotela bolo len na skok do pivovaru Sandorf, kde nás jeho „sládek“  zasvätil do tajomstva výroby tohto obľúbeného nápoja. Pracovníci nám ochotne ukázali tiež pivné kúpele a priestory wellness s thajskou masážou, vírivkou a saunovým svetom. Žiaci sa presvedčili, že môžeme byť hrdí na kraj, v ktorom žijeme, lebo je tu veľa pekného, významného a vzácneho, ale potrebuje šikovných ľudí,  ktorí ho dokážu viac zviditeľniť. Nechcete medzi nich patriť aj vy?

  Ing. Marta Juráňová

Župná olympiáda stredných škôl v Trnave    25. -26. 4. 2019

Tento rok sa prvýkrát  konal veľký  futbal  dievčat v rámci XIII. ročníka Župnej olympiády v Trnave . Študentky našej školy mali možnosť predviesť svoju šikovnosť a techniku v tomto typicky mužskom  športe. A neurobili sme si hanbu, naopak, svojimi výkonmi sme presvedčili fanúšikov o tom, že patríme vo futbale k tým najlepším družstvám. Prvé miesto nám ušlo iba o gól.

Zápasy sa hrali na ihrisku s umelou trávou za vysokých teplôt, a tak bolo šťastím pre všetkých zúčastnených, že hrací čas sa skrátil na 2 x 10 minút.

Turnaja sa zúčastnili 4 družstvá, hralo sa  systémom každý s každým. V prvom zápase si naše dievčatá pomerne ľahko poradili s družstvom Gymnázia J.B.Magina z Vrbového a vyhrali 3:0 . Za OA skórovala Mária Markovičová dvakrát a jeden gól pridala Anka Bobčíková.

V druhom zápase remizovali s družstvom Gymnázia Z.Kodálya s VJM z Galanty 1:1. Náš jediný gól vsietila kapitánka družstva Sabina Krčová.

Na tretí zápas im už nestačili sily, ale SOŠ pedagogická blahoslavenej Laury sa nezmohla na viac než jeden gól, a tak s prehrou 0:1 skončili naše hviezdy na peknom 2. mieste.

Najlepšou hráčkou bola vyhlásená naša kapitánka Sabinka Krčová.

Dievčatá reprezentovali našu školu a zároveň okres v tomto zložení:

brankárka: Simona Čobrdová hráčky: Sabina Krčová, Anna Bobčíková,  Sabina Horinková , Hedviga Deáková, Klára Chudá, Mária Markovičová, Ema Ťuláková, Kristína Valášková, Barbora Kadlečíková, Lucia Albrechtová, Diana Balážová a Vanesa Samková.

 Mgr.Jarmila Ružičková /vedúca družstva/

Pocta Milanovi Rastislavovi Štefánikovi

Dňa 25. 04. 2019 sme si my, žiaci I. C triedy OA spolu s pani profesorkou Sakmárovou pripomenuli 100. výročie od úmrtia generála M. R. Štefánika. Okrem nás sa na tomto podujatí zúčastnili aj významní predstavitelia mesta Senica. Túto významnú osobnosť našich dejín sme si poctili odhalením diela “ Pocta Milanovi Rastislavovi Štefánikovi“ položením vencov a pietnou spomienkou pri Pamätníku 1. ČSR. Neskôr sme navštívili výstavu v senickom osvetovom centre, kde sme sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o živote významnej osobnosti - M R Š.

Simona Dojčárová I. C

Keby som bol vtáčkom
Mikuláš Schneider Trnavský


Keby som bol vtáčkom,

letel by som za les.
/: Pozrieť sa, čo robí,
pozrieť sa, čo robí,
mamička moja dnes ? :/


Košieľku mi perie,
na mňa si spomína.
/: Vráť mi, Bože, vráť mi,
vráť mi, Bože, vráť mi,
toho môjho syna. :/

 

An egg hunting na obchodke

Pred odchodom na veľkonočné prázdniny v stredu 17. apríla študenti bilingválneho štúdia hľadali po škole schované veľkonočné vajíčka. Nestačilo ich len nájsť. Každé vajíčko obsahovalo neľahké úlohy v anglickom jazyku, ktoré bolo treba vyriešiť, až potom ho študenti mohli získať. Úlohy pripravili prváci pre druhákov, ktorí súťažili v dvoch tímoch proti sebe. Víťazný tím mohol vymeniť získané vajíčka za čokoládové.

An egg hunting - Lov vajec je hra, počas ktorej deti hľadajú zdobené vajcia alebo veľkonočné vajíčka naplnené čokoládou alebo cukríkmi ukryté na rôznych miestach. Hra sa často hrá vonku, ale môže sa hrať aj v interiéri. Korene tradície hľadania vajíčok pochádzajú zo staronemeckého zvyku, keď deti nechávali na noc svoje klobúčiky v húštinách, aby si tam na druhý deň našli vajíčka od veľkonočného zajaca. Klobúčiky sa však rýchlo premenili na košíky a v 19. storočí vajíčka nahradila čokoláda. Tradičné veľkonočné symboly importovali do USA osadníci z nemeckých území Európy, ktorí prišli na územie Pennsylvánie začiatkom 18. storočia. Dnes je Veľká noc v USA sviatkom, ktorý sprevádza predovšetkým nedeľné hľadanie maškŕt ukrytých vo farebných vajíčkach.

Každá krajina má jedinečné zvyky a tradície, ktoré pramenia z dávnej minulosti a sú typickou črtou jej kultúry. Veľká noc nemá len kresťanský charakter, ale nesie so sebou aj veľa pohanských zvykov, medzi ktoré patria vajíčka  - symbol zrodenia nového života a plodnosti.   FOTO

Mgr. Slavomíra Masrnová

Spomienka na oslobodenie

Dňa 5.4.2019 si žiaci II.C spolu s pani profesorkou Gálikovou pripomínali 74. výročie oslobodenia mesta Senica. Vence prišli položiť predstavitelia organizácie mesta Senice a položil ho aj primátor Martin Džačovský. Úctu pamiatke obetí vzdala Čestná stráž prezidenta SR. Preletom historického lietadla si účastníci pripomenuli hrôzy vojny. Históriou pripomenuli členovia klubu vojenskej histórie Záhorie.

Adela Péčiová II. C

PhDr. Iveta Hazuchová prevzala ocenenie za svoju pedagogickú činnosť

 

 Pri príležitosti Dňa učiteľov odovzdáva každý rok primátor mesta Senica ocenenie osobnostiam pôsobiacim v oblasti kultúry a vzdelávania. Organizátormi tohto slávnostného podujatia sú mesto Senica, Komisia pre vzdelávanie, kultúru a mládež a Zbor pre občianskej záležitosti pri MsZ Senica. 

 Tento rok bola medzi ocenenými aj naša pani profesorka, kolegyňa a priateľka Iveta Hazuchová. Pamätný list, ktorý si prevzala je symbolom uznania a vďaky za dlhoročnú náročnú prácu spojenú s pedagogickou činnosťou. Za zodpovedný, precízny a zároveň ľudský prístup k žiakom. Za formovanie ich osobností a nezištnú pomoc, ktorú nikdy neodmietne poskytnúť. Za všetok voľný čas obetovaný svojej práci v škole. Za to, že všetko čo robí, robí na sto percent a s tým najlepším úmyslom.

 Srdečne blahoželáme k oceneniu a želáme veľa síl a nadšenia do ďalšej práce.

 Mgr. Katarína Šalíková

 

Jubilejné stretnutie študentských rád v DAVe

Stretnutie študentských rád je naše obľúbené podujatie, ktoré organizuje Študentský parlament pod záštitou Centra voľného času v Senici. Vo štvrtok 28. marca 2019 sa študentské rady stretli už po desiaty krát. Diskutovali sme s „kolegami“ z Gymnázia L. Novomeského, SSOŠP a SOŠ. Opäť sme mali možnosť podeliť sa so svojimi skúsenosťami z činnosti študentskej rady, aktivitami a podujatiami, ktoré sa na našich školách organizujú aj so zážitkami a pocitmi, ktoré v nás zostávajú po každej začatej a úspešne dokončenej práci.

V rámci stretnutia sme predstavili prezentáciu o živote na našej škole, ktorú profesionálne odmoderovala Táňa Sadloňová (IV. A). Dostali sme tiež za úlohu vybrať jedného výnimočného študenta našej školy a predstaviť ho. Nemuseli sme veru dlho hľadať – Táňa Sadloňová je šéfredaktorkou školského časopisu, aktívnou členkou študentskej rady, reprezentuje našu školu v súťažiach, je aktívnou dobrovoľníčkou, účastníčkou medzinárodných projektov a okrem všetkého má výborný prospech. Radi sme Táňu a jej všestrannosť predstavili publiku.

Ďalším bodom programu bol vedomostný kvíz, ktorý si mala pripraviť každá zo zúčastnených škôl. Kvíz mal pozostávať z otázok týkajúcich sa predmetu, ktorý sa neučí na inej strednej škole v Senici. Vybrali sme si predmet tovaroznalectvo a kvíz zostavil Kamil Kotvan (II. C). Študenti i učitelia si zahriali mozgové závity, ale ani to im nepomohlo, aby správne odpovedali na všetky otázky.

Ďakujeme za reprezentáciu našej školy aj študentkám, ktoré prispeli svojim vystúpením k výnimočnej atmosfére tohto podujatia. Radka Juráčkova (I. A) vystúpila so svojou interpretáciou básne od L. Novomeského a dvojica Vanesa Bagová (IV. A) a Monika Slezáková (III. B) potešili naše uši spevom a hrou na gitare.

Sme radi, že sme sa znovu stretli, diskutovali, nabrali inšpiráciu a možno aj inšpirovali. Tešíme sa na ďalšie stretnutie na budúci rok.

Mgr. K. Šalíková

Najviac súťažiacich z východného Slovenska

Jubilujúca Obchodná akadémia v Senici zorganizovala v marci prestížne celoslovenské podujatie, 53. ročník Celoslovenskej súťaže v spracovaní informácií na počítači, ktorého oficiálnym organizátorom je Štátny inštitút odborného vzdelávania. Najviac súťažiacich prišlo z východného Slovenska a medzi najvzdialenejšie mestá patrili Rožňava, Trebišov, Humenné a Košice.

Do celoštátnej súťaže postúpilo 44 najlepších žiakov zo 17 stredných škôl z celého Slovenska, ktorí súťažili v jednotlivých disciplínach. Najväčšie zastúpenie mali študenti z obchodných akadémií, potom zo stredných súkromných spojených škôl a strednej elektrotechnickej školy.

Súťažiacim sa podarilo dosiahnuť vynikajúce výsledky a osobné rekordy. O tom presvedčila všetkých najlepšia pisárka B. Miškolciová zo Súkromnej spojenej školy Štúrovo-Nitra. Jej brilantný výkon 567,3 čistých úderov/min (Písanie na počítači) si vyžiadal obdiv a úctu zároveň. A ako obdivuhodný bol jej výkon za počítačom, tak obdivuhodná bola aj jej hra na klavíri počas kultúrneho programu. Prsty rovnako rýchlo a dobre behali aj po klavírnej klávesnici. Z našich študentov postúpili do celoslovenského kola S. Kováčová (Písanie na počítači), K. Pukančíková a S. Krčová (Wordprocessing).

Záverečným bodom dvojdňového programu bola návšteva Pamätníka na Bradle a Múzea M. R. Štefánika v Košariskách. Nezabudnuteľný pocit z výletu umocnilo pekné slnečné počasie, ktoré doprialo prítomným očarujúce výhľady na krásy regiónu.,, V Senici sme sa cítili veľmi príjemne a budeme spomínať len v dobrom.“ Tieto slová boli úprimným poďakovaním všetkých zúčastnených za náročnú prípravu.

Poďakovanie za realizáciu podujatia patrí pedagógom, ktorí sa podieľali na príprave, študentskej rade, kuchárkam a sponzorom (Trnavský samosprávny kraj, mesto Senica, Poľnohospodárske družstvo Senica Čáčov, 101 – Drogéria, s. r. o E.Krajčík, Firma ATIS – Ing. P. Švec, Spotrebné družstvo COOP Jednota).

Foto zo súťaže   Reportáž TV SEN

Foto z oslavy 100-ročnice

Deň Sv. Patrika

V pondelok 18. marca 2019 študenti I. A úplne zmenili charakter známeho frazeologizmu „modrý pondelok“, ktorý označuje v užšom zmysle deň, keď niekto málo pracuje alebo deň nechuti k práci,v širšom zmysle aj deň, keď niekto vôbec nepracuje. Prváci bilingválneho štúdia v anglickom jazyku prišli do školy s chuťou, lebo ich čakal príjemný deň a navyše oblečení v zelenom, ozdobení  ďatelinovými trojlístkami a zelenými klobúkmi. Síce o deň neskôr, ale s veľkým nadšením sa pridali k miliónom veseliacich sa Írov, pre ktorých je Deň Sv. Patrika – patróna Írska mimoriadnym sviatkom. Podujatiu predchádzala príprava, počas ktorej sa tradičné vyučovanie zmenilo na tvorivé dielne, v ktorých si žiaci osvojili základné fakty o írskej kultúre a tradíciách. Poznatky využili pri tvorbe programu tak, aby bol zábavný a zároveň poučný pre spolužiakov. Tak ako Íri, aj študenti sa zabávali hovoreným slovom, tancami a hrami, samozrejme v anglickom jazyku. Zelené pochutiny a koláčiky dotvárali autentickú atmosféru, chýbalo len pivo, samozrejme zelené, ktoré je v ten deň servírované.

Tretí ročník „patrikovských osláv“ je za nami a už teraz sa chystáme na ďalšie netradičné podujatia na našej škole, ktoré sú príjemným spestrením učenia sa nielen cudzích jazykov. Čítajte viac...

Mgr.Slavomíra Masrnová

 

Zábava verzus obava


Témou besedy, ktorá prebehla v čase písomných maturitných skúšok, boli sociálne siete. Stali sa naším každodenným partnerom, spoločníkom, pre niektorých neodlučiteľným miláčikom, ktorý nám ponúka informácie užitočné, zbytočné, pravdivé, nepravdivé, rady dobré i zlé a tiež zábavu ,ktorá nás povzbudí alebo znechutí. Podľahnú im skôr či neskôr mnohí z nás. Jednoducho, sú súčasťou nášho života. Pomyselnú hranicu pokiaľ sú naším pomocníkom a kedy sa stávajú pre nás doslova trýzniteľom, si však určujeme , vedome či nevedome, sami. A ako hovorí ľudová múdrosť: Všetkého veľa škodí, aj tu je potrebné pre zdravý psychický vývin mladého človeka určiť pomyselnú hranicu ,, kamarátstva“ so sociálnymi sieťami a každodennej zábavy v ich priestore. Obavy múdrych a triezvych upozorňujú na to, aby sa nestali príťažou , ktorej sa ťažko zbavuje a začarovaným kruhom, z ktorého sa nedá len tak ľahko vystúpiť. Ako si užívať svoj život bez toho, aby sme sa nestali otrokmi mobilov, smartfónov, notebookov a neuviazli vo virtuálnych sieťach? O tom bola beseda, ktorú pre našu školu tradične realizujeme v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva ( SNSĽP) Bratislava.

Na čo mám právo...

Dospievam, pomaly budem mať osemnásť. Hurá! Budem mať svoj občiansky preukaz, budem svojprávny, nezávislý, budem slobodný. Konečne si budem môcť robiť, čo chcem! Je táto predstava ozaj tak jednoduchá a lákavá? Čakajú na ,,...násťročných“ len ich práva? Aké práva máme my všetci? O ľudských právach (a povinnostiach) sa zhovárali študenti 3. ročnía s lektorom zo SNSĽP Bratislava

 

PhDr. Eva Otepková

ART SÚŤAŽ 2019

Študenti Obchodnej akadémie opäť ukázali že sú šikovní nielen v účtovníctve alebo strojopise. To, že ich ruky pracujú aj inak sme si mohli všimnúť aj v našej Art súťaži. Ani sme netušili že na našu školu chodia tak umelecky nadaní študenti. Vyzerá to tak že naša OA má svoje skryté talenty. Či v kreslení, alebo fotografovaní. Napriek tomu, že vyhodnocovanie súťaže bolo pre študentskú radu veľmi ťažké, rozhodli sme o týchto výsledkoch:

Kategória fotografie:

Kategória kresby + maľby:

1.Nikola Kumpanová, 4. C 1.Vanesa Bagová, 4. A
2.Karin Okasová, 4. A 2.Alena Kanichová, 4. A
3.Patrícia Marková, 2. A 3.Jessica Štefková, 1. C

Všetkým výhercom gratulujeme a zúčastneným ďakujeme za nádherné práce.

Diana Papuláková 2.A

Storočnicu sme oslávili vo veľkom štýle!

 

Dlho očakávané sté narodeniny našej drahej obchodky síce nastali už na začiatku mesiaca, avšak pravý čas na dokonalú oslavu nastal až teraz, 19. februára!

Naši spolužiaci si pod patronátom pani profesorky Hazuchovej pripravili úžasný program. Ten uchvátil nielen nás študentov, ale taktiež i celý profesorský zbor a ctených hostí, ktorí boli na slávnostnú akadémiu pozvaní.

Zažili sme množstvo speváckych, hudobných i tanečných vystúpení. Študenti tak dostali priestor prejaviť sa v tom, čo milujú, aj keď o tom mnohí z nás pravdepodobne ani netušili. Školu rozhodne nezahanbili, skôr naopak! Svojimi talentami vytvorili jedinečnú atmosféru, vďaka ktorej obchodka oslávila svoj úctyhodný vek najlepšie, ako sa len dalo.

Ďakujeme, že sme sa mohli takejto akcie zúčastniť a našej obchodke želáme do ďalšej storočnice všetko len to najlepšie!

Študentská rada

Už po druhýkrát sme na pôde obchodky privítali amerického diplomata!

Deň D pre našu obchodku sa neniesol iba v znamení osláv, i keď by sa to tak na prvý pohľad mohlo zdať. Faktom je, že všetci študenti sa pred návštevou kultúrneho domu zúčastnili na prednáške amerického diplomata, Griffina Rozella, ktorý našu školu navštívil už po druhýkrát.

Tak ako minulý rok, aj tento raz opisoval, čo všetko zahŕňa jeho práca diplomata a v akých krajinách vďaka nej už mal možnosť žiť. Pre zmenu sa však zmienil i o tom, akým spôsobom sa šíria informácie a dezinformácie po sociálnych sieťach, ako sa im vyhnúť, respektíve ako ich od seba odlíšiť.

Táto prednáška bola, ako inak, veľmi poučná. Po jej skončení mala redakcia časopisu EKO možnosť s týmto významným diplomatom urobiť i rozhovor, ktorý vám bude poskytnutý v nasledujúcom čísle.

Táňa Sadloňová IV. B 

 

Naši žiaci uspeli na súťaži v spracovávaní informácií na PC

Vo štvrtok 14. 02. 2019 sa v našej škole opäť stretli žiaci stredných škôl Trnavského samosprávneho kraja, aby si zmerali svoje sily v krajskom kole 53. ročníka Súťaže v spracovaní informácií na počítači.

 Už tradične boli medzi nimi súťažiaci zo všetkých piatich obchodných akadémií v kraji - z Trnavy, Serede, Hlohovca, Veľkého Medera a domáci súťažiaci zo Senice. V tomto roku sa k nim pridali aj študenti zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej z Piešťan a Súkromnej strednej školy zo Sládkovičova. Celkovo sa do súťaže zapojilo tamer 40 súťažiacich. Súťažilo sa, tak ako po minulé roky, v 3 súťažných disciplínach: písanie na PC, úprava textu na PC a wordprocessing.

Prvú súťažnú disciplínu - písanie na PC absolvovalo 17 súťažiacich.  Prvé dve miesta získali žiačky z OA Trnava. Našu školu v tejto disciplíne reprezentovalo 8 súťažiacich, z ktorých sa Silvia Kováčová, zo IV. C triedy, umiestnila na 3. mieste. Jej umiestnenie je o to cennejšie, že sa jej podarilo svojím súťažným výkonom prebojovať do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční 20. a 21. marca 2019 v našej škole.

V druhej súťažnej disciplíne - úprava textu na PC súťažilo 13 žiakov, z ktorých bolo 9 súťažiacich z našej školy. Aj keď sa v tejto disciplíne nikomu nepodarilo prebojovať do celoslovenského kola, výsledok nás veľmi potešil, pretože prvé 3 miesta obsadili práve naše študentky. 1. miesto - Michaela Kováčová, zo IV. C triedy,  2. miesto - Renáta Bolebruchová z II. C triedy, , 3. miesto - Karolína Pukančíková žiačka III. B triedy.

 Do súťažnej disciplíny wordprocessing sa tento rok zapojilo 11 súťažiacich, z toho bol 4 žiačky z našej školy. Podobne, ako po minulé roky, túto disciplínu ovládli naše súťažiace. Prvenstvo s vybojovala Karolína Pukančíková z III. B, na druhom mieste bola  Sabina Krčová z III. A a tretie miesto obsadila Adela Péčiová z II. C. V tejto dscplíne našu šolu reprezentovala ešte Soňa Nemečkayová ktorá skončila štvrtá. Karolína a Sabina sa svojím výkonom prebojovali medzi 12 postupujúcich do Celoslovenského kola.

Víťazom blahoželáme a držíme palce v celoslovenskom kole! Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí reprezentovali našu školu a venovali časť svojho voľného času príprave na súťaž.  Poďakovanie patrí aj vyučujúcim, ktoré žiakov na súťaž pripravovali.

 

 

Olympiáda v nemeckom  jazyku 2019

Okresné kolo olympiády v NEJ sa uskutočnilo v januári 2019 v Skalici. Našu školu prezentovali Ema Brandysová  (I.B), ktorá vo svojej kategórii 2A  obsadila 2.miesto a postúpila do krajského kola.  Linda Macáková (IV.A) sa umiestnila vo svojej kategórii 2B na 3.mieste a ukončila tak štvorročnú prezentáciu školy v okresných kolách. Ďakujeme.

Krajské kolo olympiády v  NEJ sa konalo vo februári 2019 v Trnave. Zúčastnili sa postupujúca Ema Brandysová a Vanessa Jasmin Spiewok (IV.C), ktorá súťažila v kategórii 2C. V mnohopočetnom zastúpení súťažiacich sa dievčatá neumiestnili. Zatiaľ čo pre Vanessku to bola „ jazyková  olympijská  derniéra“ , pre Emu  to bola na našej škole ,,jazyková olympijská premiéra“ a želáme jej do ďalších rokov veľa úspechov. Alles Gute!

PhDr. Eva Otepková

Smart time III“

 

11. až 13. februára 2019 sme na našej škole po tretí krát privítali ôsmakov a deviatakov základných škôl zo Skalice a Senice a prežili sme spolu s nimi príjemné dopoludnie. Komunikačným jazykom podujatia bola angličtina.

Tento školský rok pripravili „Smart time “ študenti 2. ročníka bilingválneho štúdia pani profesorky Masrnovej. Pripravili prezentácie o škole a jej aktivitách, sprevádzanie po škole a zábavné jazykové hry pre ich mladších rovesníkov. Podujatie sa tradične realizuje v rámci cudzojazyčného peer - vzdelávania študentov OA Senica s cieľom prezentovať študijné programy školy verejnosti, menovite žiakom základných škôl v Senici a okolí.

Cieľ akcie bol splnený na výbornú. Dokázali sme žiakov zaujať, ukázali im priestory školy, predstavili študijné odbory  a zabavili sa s nimi pri súťažiach. Dúfame, že s niektorými z nich sa stretneme v septembri nasledujúceho školského roka.

Mgr. Slavomíra Masrnová

Vrelo to ako v kotle...

V predposledný deň pred vianočnými prázdninami otvorila Obchodná akadémia svoju bránu pre verejnosť.  Konal sa  tradičný Deň otvorených dverí. Študenti spolu s profesormi predstavovali  priestory školy, podávali informácie o štúdiu, o študijných odboroch a prezentovali sa svojimi výsledkami. Tento rok bol však niečím výnimočným. Možno tomu predchádzala atmosféra pravého zimného počasia v posledných dňoch, možno prebudená kreativita študentov súvisiaca s blížiacimi sa oslavami 100. výročia založenia školy, či vidina dvoch týždňov sladkého ničnerobenia. Celé podujatie sprevádzali plynulé aktivity žiakov, ktorými chceli osloviť potencionálnych spolužiakov. I hostí bolo nejako viac a dokonca ich záujem bol viditeľnejší než po minulé roky. A domáci sa ich s radosťou ujali. Jednotlivé triedy otvorili dokorán svoje dvere a ukázali vlastnú predstavu prezentácie školy. Študenti predmetu Cvičná firma sa vo svojich fiktívnych firmách zahrali na obchodníkov, predajcov, manažérov či sekretárky. Žiaci 2. ročníka bilingválneho štúdia predviedli v kostýmoch a v anglickej jazykovej verzii vianočné zvyky v anglofónnych krajinách. Štvrtáci v predmete Služby v cestovnom ruchu ukázali slávnostné prestieranie stolov pri príležitosti  rôznych rodinných osláv. Vianočné folklórne tradície na Slovensku prezentovala zase iná skupina žiakov predmetu SCR. Ľudové koledy, rustikálne prestretý vianočný stôl pre veľkú rodinu, vôňa vianočného pečiva a sviečky vytvárali výnimočnú atmosféru pre všetkých prítomných. Záver prehliadky sa vždy končí na adventnom trhu, ktorý patrí drobným výrobkom, vianočným sladkostiam z domácej dielne a hlavne snahe zaujať všetkých návštevníkov. Jednoducho, vrelo to ako v kotle.

Deň otvorených dverí tak nie je len ukážkou práce našej školy, ale v tomto období je i vyvrcholením športových a kultúrnych aktivít predvianočného školského týždňa. FOTO z podujatia

PhDr. Eva Otepková

Večerné stretnutie rodičov a učiteľov

 

Po dvoch úspešných ročníkoch sa i v tomto školskom roku v decembri organizoval večer pre rodičov, ktorí mali záujem o informácie týkajúce sa štúdia v našej škole. Keďže prezentácie škôl sa uskutočňujú v čase vyučovania, rodičia  kvôli pracovným povinnostiam nemajú možnosť zúčastniť sa. A škola im tak opäť vychádza v ústrety. Prítomní pedagógovia podali podrobný prehľad o jednotlivých učebných odboroch, o práci študentov v čase vyučovania, o mimoškolskej práci a o pripravovaných odboroch v školskom roku 2018/2019. Súčasťou stretnutia bola i možnosť prehliadky priestorov  školy.

Stretnutie bolo príjemné, neformálne a pre nás nádejné, že sme získali možných budúcich prvákov.

Eva Otepková

AEROBIC MARATÓN

 

Dňa  4. decembra 2018 sa dievčatá  našej školy zúčastnili školských majstrovstiev okresu Senica v AEROBIC MARATÓNE - SŠ. Tanečné zápolenie  dievčat prebiehalo v príjemnej atmosfére a rytmoch basic aerobicu, salsy a dance aerobiku. Vo výslednom hodnotení úspešné tretie miesto získala žiačka Linda Sviteková a ďalšie postupové miesta na Školské majstrovstvá SR získali žiačky Lucia Provazníková, Gabriela Gegušová a Gabriela Waldhauserová. Zúčastneným dievčatám ďakujeme za reprezentáciu školy, postupujúcim gratulujeme a prejeme veľa úspechov na Školských majstrovstvách SR, ktoré sa uskutočnia 30. januára 2019 v Trnave.

Ing. Jana Sakmárová

Oslavovali sme Deň vďakyvzdania

22. novembra 2018, presnejšie štvrtý štvrtok v novembri sme si spolu so študentami bilingválneho štúdia v anglickom jazyku po druhý raz zasadli k slávnostne prestretému stolu s pečeným moriakom a pridali sa k oslavám jedného z najväčších amerických sviatkov. Hodovaniu predchádzala intenzívna príprava kostýmov, blahoželaní, sladkých dezertov a sprievodného programu v angličtine pre spolužiakov a pozvaných hostí. Prostredníctvom tvorivého ateliéru, ktorý je formou zážitkového vyučovania sme sa na jedno dopoludnie ocitli v dávnej minulosti Severnej Ameriky, kde sa táto pekná tradícia  Dňa vďakyvzdania začala.

Tvorivý ateliér splnil svoje stanovené ciele. Nielen že obohatil študentov o nové fakty, ale dal im možnosť aktívneho podieľania sa na jeho príprave a realizácii. Dal im možnosť prežitia modelovej situácie a posunul ich tak ku kladným všeľudským hodnotám, na ktoré občas v dnešnom uponáhľanom svete zabúdame.
Čítaj viac ...      Fotogaléria

Mgr. Slavomíra Masrnová

Imatrikulácie prvákov

 

 Naši prváci sa konečne dočkali! 20. novembra 2018 boli oficiálne prijatí do cechu študentského, avšak nebolo to len tak. Museli splniť dlhý zoznam neľahkých úloh, ktoré im pripravili tretiaci. A tak sme mali možnosť vidieť hybrid folklóru a country v podaní I. A, baletné vystúpenie dievčat a chlapcov z II. B, ale aj brušné tance a  twerking (!), s ktorými sa celkom slušne popasovala I. C. Tretiaci preskúšali aj hlasovú zdatnosť prvákov, ktorí museli kolektívne zaspievať pieseň v slovenskom alebo anglickom jazyku.

Samotní tretiaci nás prekvapili kvalitným kultúrnym programom. Paródia na streetdance nás náramne pobavila, a spev s gitarou zasa pohladil na duši. Scenár tohtoročných imatrikulácií pripravila Natália Faganová z III. B. Ďakujeme výberu tretiakov  za super organizáciu a našim novým stredoškolákom prajeme veľa zdaru v štúdiu.      Fotogaléria

Študentská rada 

Deň študentstva na radnici

Študentský parlament mesta Senica už po šestnásty krát usporiadal dnes už prestížne podujatie pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa študentstva. S hrdosťou sme mali možnosť predstaviť štyroch z našich najšikovnejších študentov, ktorí boli ocenení za svoje vynikajúce študijné výsledky, reprezentáciu školy na súťažiach,  mimoškolskú činnosť a snahu. Pamätnú plaketu a diplom si tento rok prevzali Tatiana Sadloňová (IV. B), Silvia Kováčová (IV. C), Radovan Konečník (IV. B) a Samuel Krúžek (II. C). Blahoželáme!

Ocenení študenti

Silvia Kováčová

Maturantka Silvia je v Senici známa hlavne svojim krásnym spevom. Okrem spevu však vyniká aj v ďalšej oblasti. Jej rýchle prsty jej počas celého štúdia pomáhali v reprezentácii školy na rôznych súťažiach v písaní na počítači. Pravidelne sa prebojovávala na krajské kolá a v minulom školskom roku sa je podarilo reprezentovať školu aj na celoslovenskom kole v Dolnom Kubíne. Na celoslovenskom sústredení „Rýchle prsty“ skončila na krásnom treťom mieste. Silvia ochotne a rada obohacuje svojim spevom školské akcie ale aj kultúrne podujatia v Senici a okolí.

 

 

Táňa Sadloňová

Maturantka Táňa je jednou z najvýraznejších osobností študentskej rady, ktorej súčasťou je od druhého ročníka. Rada čerí stojaté vody študentského života. S nadšením a zápalom pomáha organizovať školské akcie a svoje nadšenie dokáže hravo prenášať aj na svojich spolužiakov. Je redaktorkou školského časopisu EKO. Písanie je jej koníčkom, preto sa mu venuje aj vo voľnom čase prostredníctvom pravidelného prispievania do online magazínov. Táňa sa zúčastňuje školských súťaží. V minulom školskom roku sa úspešne umiestnila na 3. mieste v krajskom kole súťaže Spracovanie informácií na počítači, vďaka čomu mohla reprezentovať našu školu aj na celoslovenskom kole tejto súťaže. Táňa naplno využíva možnosti, ktoré jej poskytuje Obchodná akadémia – zúčastnila sa mesačného pracovného pobytu v nemeckom mestečku Binz. Tento pobyt bol pre ňu, ako sama hovorí, nezabudnuteľným zážitkom. Táňa sa tiež zúčastňuje dobrovoľníckych aktivít vo svojom meste.

 Samuel Krúžek

Je žiakom druhého ročníka. Je to sympatický športovo založený mladík so zmyslom pre humor i povinnosti. V škole dosahuje výborné študijné výsledky. Rád naháňa futbalovú loptu po trávnikoch, zúčastňuje sa študentských akcií na škole a dokáže krásne interpretovať básne a prózu. Práve jeho recitátorský talent mu priniesol rečnícky "Olymp" - účasť v národnom kole Hurbanovho pamätníka v Dolnom Kubíne. Samovi prajeme, aby jeho skutočne všestranný talent dokázal správne usmerniť a naplno rozvinúť. 

 

Radovan Konečník

Je žiakom štvrtého ročníka. Pravidelne reprezentuje našu školu v športovných súťažiach v basketbale a volejbale. Taktiež pomáha organizovať školské športové podujatia a turnaje. Športového ducha v sebe nezaprie – vo voľnom čase už dlhodobo pôsobí ako hráč vo volejbalovom tíme Spartak Myjava. Radovan reprezentoval školu v stredoškolskej odbornej činnosti. Na 40. ročníku krajskej súťaže SOČ zaujal svojou prácou v odbore ekonomika. Radovan tancuje vo folklórnom súbore Kopaničiar, s ktorým reprezentuje na Slovensku i v zahraničí. Rád číta knihy a cestuje.

Mgr. Katarína Šalíková

Informatická súťaž iBobor

 

13. a 15. novembra 2018 prebehla informatická súťaž iBobor, ktorú súťažiaci riešia cez internet. Zúčastnilo sa ho 37 žiakov 1. a 2. ročníka (kategória Junior) a 21 žiakov 3. a 4. ročníka (kategória Kadet). V porovnaní s minulým rokom žiaci prejavili o túto súťaž väčší záujem. Súťaže sa celkovo zúčastnilo 77 928 žiakov z 979 škôl.

Najlepšie sa v kategórii Junior umiestnila Ema Ťuláková 88. percntil (862. - 961. miesto), z I. B triedy. Úspešnými riešiteľmi v tejto kategórii ešte boli Laura Španková z II. B, Jozef Jurkovič z I. B, Samuel Hlaváč z II. B, Adam Konečný z I. A

V kategórii Kadet najlepšie umiestnenie získala Soňa Nemečkayová z III. B 92. percentil (347. – 401. miesto). Ďalším úspešným riešiteľom bol Miro Želonka z III. B.

Mgr. Viera Rosová

 

Zbierka "Hodina deťom"

 

Piatok 9. 11. 2018 bol jedným dňom v roku, keď sa celé Slovensko v uliciach spojilo, aby pomohlo deťom.  Nadácia pre deti Slovenska zorganizovala  "Zbierku hodina deťom".

Z peňazí, ktoré sa vyzbierajú, sa každoročne poskytujú príspevky  zdravotne postihnutým deťom, deťom z krízových centier, z detských domovov a iným deťom, ktoré to potrebujú.

 V tento deň vyšli do ulíc Senice študenti  III. B triedy obchodnej akadémie so žltými pokladničkami a dobrou náladou, aby  vyzbierali peniaze na dobrú vec. Vďaka ľuďom, ktorí boli ochotní prispieť, sa im podarilo vyzbierať sumu 522,97 €.  Ďakujeme študentom za to, že sa do zbierky zapojili a tiež ochotným darcom za ich štedré príspevky.

 Ing. Antónia Černeková, triedna učiteľka III. B

100. výročie ukončenia prvej svetovej vojny

Oficiálny dátum ukončenia prvej svetovej vojny   pripadol na nedeľu 11. novembra. Mesto si toto výročie pripomenulo spomienkovou slávnosťou už 9. novembra. Aj  my obchodkári sme sa zúčastnili  na symbolickom kladení makových kvetov.

Trikolóra s makovými kvetmi zdobila naše hrude a naše srdcia ovládli zmiešané pocity, keď sme počuli slová primátora mesta, pána Grimma, o tomto významnom dni.

My mladí sme si uvedomili, koľko životov padlo a ako je dôležité, pripomenúť si udalostí tých dní. Boli to ťažké časy aj pre Senicu a jej okolie, no naše mesto stále stojí a dýcha. Hoci  si kedysi mysleli,  že na obete vojny sa už nebude spomínať, mýlili sa. Po 100 rokoch si padlé obete stále pripomíname a obdivujeme ich statočnosť. Aj keď je vojna zlá vec, treba si ju pripomínať, aby sa už podobné udalosti neudiali a aby ľudstvo nespravilo rovnaké chyby, ktoré by enormne ovplyvnili naše životy a ďalšie generácie.

Diana Papuláková, II.A.

 

Ako sme oslavovali výročie vzniku Československa.

 

Významný sviatok storočnice vzniku Československej republiky sme si pripomenuli v piatok 26. októbra 2018 pásmom hovoreného slova, hudby a ukážok autentických filmových záznamov pripraveným pani profesorkou Masrnovou v spolupráci s II A. triedou.

Prvá Československá republika vznikla 28. októbra 1918 ako výsledok dlhého boja Čechov a Slovákov za vlastný štát. Pripomenuli sme našim spolužiakom sviatok ako taký, ale aj priebeh udalostí pred samotným vznikom republiky od vypuknutia 1. svetovej vojny po prijatie Martinskej deklarácie, ktorou sa Slováci 30. októbra 1918 pripojili k novému štátu. Vďaka dobovým odevom, ktoré sa počas existencie prvej republiky zvykli nosiť sme sa preniesli v čase  a ozdobení trikolórou sme spoločne “prežili“ tieto kľúčové okamžiky našej minulosti.  

Sme radi, že sme sa mohli dozvedieť nové informácie opäť trošku inou, zábavnejšou formou. Fotogaléria

Diana Papuláková II. A

Slovák vstáva, putá strháva...

Leitmotív celoslovenských osláv 100. výročia vzniku 1. ČSR zaznel i na celomestských oslavách vzniku prvej Československej republiky 26.októbra 2018. Odhalenie pamätníka, ktorý sa viaže na historické obdobie roku 1918, sa nieslo v pamätnom duchu, ktorý vytvárali predstavitelia mesta svojimi príhovormi.

 Významná minulosť nášho národa je zhmotnená do pamätníka, ktorý predstavuje abstrakciu tvaru 1. ČSR vrátane Zakarpatskej Rusi. 2,5 m abstrakcia krídiel vtáka priamo korešponduje s tvarom prvej republiky a súčasne symbolizuje V ako VÍŤAZSTVO a vyjadruje túžbu nášho národa po slobode a rovnosti. Vzdelanosť, kultúra a mravnosť nášho národa ako stavebné kamene našej budúcnosti. To je odkaz pre ďalšie generácie.

Oslavy sa ukončili zasadením lipy, ktorá predstavuje stáročia majestátny symbol slovanstva.

A my študenti z obchodky sme boli pri tom.

Eva Otepková, OA Senica

   

Halloweenska noc

Vo štvrtok večer, 25. októbra 2018, sa tri desiatky našich študentov nechystali spať. Práve naopak, zamierili si to späť do školy! Čakala tu na nich noc plná hier, aktivít a nezabudnuteľných zážitkov. Cieľom nášho stretnutia počas halloweenskej noci bolo nahodiť sa do masiek a urobiť si unikátne fotky, behať a lietať po prázdnej škole ako strigy na metle, ale hlavne spoznať sa navzájom a utvoriť nové medzitriedne kamarátstva. Sme veľmi radi, že nám opäť bolo umožnené zorganizovať toto podujatie. Dojmy z neho si budeme niesť v sebe ešte veľmi dlho. Fotogaléria

 Študentská rada

Vo štvrtok večer 25. oktróbra 2018 sme spolu partiou prvákov a štvrtákov prežili super halloweensku prespávačku na obchodke. Noc sme odštartovali tvorením halloweenskych plagátov čakajúc na vyhodnotenie súťaže o najstrašidelnejšiu masku. Víťaz dostal čerstvý voňavý kebab a ostatní zúčastnení boli obdarení sladkosťami.
Pokračovali sme plnením halloweenskych úloh v skupinách. Najviac zo všetkých úloh sa nám páčilo pripínanie štipcov pomocou úst na jedného z našich spolužiakov. Bolo to funny! Posledným bodom programu bola schovávačka po škole.
Večer sme zakončili diskotékou spolu so štvrtákmi. Unavení tancom sme ráno zaľahli do spacákov rozprávajúc si spoločné zážitky z tejto noci. Našu prvú akciu na obchodke sme si naplno užili a budeme na ňu dlho a s úsmevom spomínať.

Lucia Jablonická, Yvetta Juricová a Veronika Szalayová, 1. A

Finančná gramotnosť

Študenti štvrtého ročníka sa zúčastnili prednášok v rámci Finančnej akadémie vzdelávania na zvýšenie finančnej gramotnosti podporované nadáciou PARTNERS.

Absolvovali prednášky na tému Bohatý alebo chudobný, Život v istote, S istotou do rizika. Prednášky boli sprostredkované študentom veľmi pútavým výkladom a spestrené skupinovými prácami a súťažami.

Ing. Jana Sakmárová

Exkurzia vo Viedni

Študenti 3. ročníka sa vybrali po stopách histórie mesta Viedeň. Predpoveď počasia sľubovala pekný októbrový deň babieho leta. Knižné informácie o významných historických pamiatkach mesta sa zmenili na reálne objekty. A bolo čo obdivovať. Kam sa pozrieť skôr? Vpravo? Vľavo? Krása histórie, budovy, ulice, záhrady a parky oslnené slnkom vyrážali dych. Vnímavý človek si povie v duchu: Boli to majstri tí naši predkovia! Záver exkurzie patrí vždy malému užívaniu si radovánok v zábavnom parku Prater. Našetrené eurá sa roztočili v kolesách kolotočov a adrenalínových atrakciách. Spokojní a aj trocha unavení žiaci sa  rozlúčili s mestom, niektorí aj s nádejou, Auf Wiedersehen, Wien! 

PhDr. Eva Otepková

 

Odborná exkurzia v NBS a BCPB v Bratislave

Dňa 2. októbra 2018 sa študenti štvrtého ročníka zúčastnili odbornej ekonomickej exkurzie v Bratislave. V Národnej banke Slovenska si študenti vypočuli pútavú prednášku spojenú s prezentáciou o jej pôsobnosti v rámci Slovenskej republiky, Eurosystému a Európskemu systému centrálnych bánk, o  jej hlavnom cieli  a o menovej politike.

Druhou navštívenou inštitúciou bola Burza cenných papierov, kde boli študenti oboznámení s históriou jej vzniku, s pravidlami členstva BCPB, s princípmi obchodovania na burze,  so spôsobmi uzatvárania burzových obchodov.  Na záver si študenti vypočuli ako z kurzových lístkov vyčítať informácie o zrealizovaných obchodoch a kurzoch predávaných cenných papierov.

Ing. Jana Sakmárová

„Slovenské rýchle prsty“

 

 V dňoch 19. – 21. 09. 2018 sa v Obchodnej akadémii na Nevädzovej ulici v Bratislave uskutočnilo tréningové sústredenie „Slovenské rýchle prsty“, pod záštitou organizácie Intersteno a Ekonomickej univerzity v Bratislave. Takéto tréningové sústredenia sa bežne organizujú v Českej republike, na Slovensku sa však uskutočnilo po prvýkrát.

 Počas troch dní súťažiaci absolvovali  intenzívny tréning pod vedením Jaroslava a Heleny Zaviačičových. Pani Helena je majsterkou sveta v písaní na počítači a pán Jaroslav je tvorcom programu ZAV (program na výučbu v písaní na PC). Tréning obsahoval 30-minútové, minútové a 10-minútové odpisy na presnosť a rýchlosť.  Náročnou, doteraz nevyskúšanou, disciplínou bol odpis diktovaného textu – audiotranscription. Nahrávka prebiehala cez slúchadlá a rýchlosť diktovaného textu si mohli súťažiaci individuálne upravovať v počítačovom programe.

 Na sústredení sa zúčastnila žiačka 4. ročníka Silvia Kováčová a žiaci 2. ročníka Kamil Kotvan a Samuel Hlaváč. Súčasťou posledného dňa bolo vyhodnotenie sústredenia na základe celkového počtu bodov, ktoré súťažiaci získali počas všetkých 3 dní. Silvia získala krásne

3. miesto, Kamil a Samo sa umiestnili v prvej polovici z 35 súťažiacich. Keďže títo chlapci sú na súťažiach nováčikmi bolo aj ich umiestnenie pekným výsledkom.

 Počas týchto dní spoznali nových kamarátov, upevnili si svoju zručnosť v písaní na PC a získali v tejto oblasti nové neoceniteľné skúsenosti. Všetkým 3 zúčastneným blahoželáme a ďakujeme za ich ochotu venovať svoj čas prospešnej aktivite.

Ing. Antónia Černeková

Senica v rokoch meruôsmych 1848

História vzdialenej minulosti slovom i obrazom

Nezvyčajne pútavo pripravilo Záhorské osvetové stredisko výstavu, ktorá približuje históriu meruôsmych rokov v Senici a v regióne. Odporúčaná je predovšetkým školám. Informuje o udalostiach, ktoré sa odohrali v roku 1848 v našom meste a o osobnostiach, ktoré túto históriu tvorili. Pútavo spracované banery, figuríny v dobovom oblečení a historické artefakty sprítomnili študentom II. B a II. C dobu minulú. Niektorí chlapci si obliekli i originálne dobové kostýmy a vyzerali, ako keby vystúpili z dávnej minulosti. A veľmi im to svedčalo. Odporúčame výstavu navštíviť a ponoriť sa na chvíľu do vzdialenej minulosti.

 PhDr. Eva Otepková, Mgr. Anna Gáliková

   

Obchodka oslavovala Európsky deň jazykov vo veľkom štýle!

 

Dňa 26. 9. 2018 sme si na Obchodnej akadémii v Senici pripomenuli už 17-ty ročník Európskeho dňa jazykov. Keďže sa na našej škole vyučuje hlavne angličtina, nemčina a ruština, tak si žiaci spolu s profesorkami pripravili prezentácie s ukážkami jedla a vecí typických pre určité krajiny, ktoré sa týmito jazykmi dorozumievajú. Žiaci priniesli suveníry z krajín, ktoré navštívili oni alebo ich blízki. Nechýbali ani všakovaké uvarené jedlá typické pre dané krajiny. Týmto sme si navodili atmosféru jednotlivých štátov a prezentáciám tak dodali tú správnu atmosféru. Získané znalosti z náučných prezentácií a rozprávania si preskúšali študenti prostredníctvom pripravených kvízov.

Prezentáciu anglofónne hovoriacich krajín pripravili žiaci II. A triedy, bilingválneho odboru. Nemecky hovoriace krajiny si pripravili naše maturantky zo IV. A a IV. B triedy. Rusko si vzali pod palec žiaci IV. C.

Európsky deň jazykov si užila celá škola a my sa aj spolu s ostatnými tešíme, až si tento deň budeme môcť pripomenúť aj takto o rok.

Diana Papuláková, II. A

Výjazdové rokovanie Študentskej rady

 

My, členovia Študentskej rady, sme mali 7. septembra veľké posedenie. V útulných priestoroch sobotišskej klučárne sme sa mali možnosť poradiť o mnohých akciách, ktoré nás aj spolu s Vami tento rok čakajú. Nielenže sme do plánu činnosti Študentskej rady zaradili aj tradičné akcie, akými sú napríklad Vianočné trhy, Týždeň inakosti či Juniáles, ale aj zopár nových, ktoré prinesú do našej školy čerstvý vánok.

Veríme, že sa množstvo z Vás pripojí k nám a spravíme z tohto roka jeden z tých, na ktoré naša obchodka nebude môcť zabudnúť.

Vaša Študentská rada