KONTAKTY

Adresa školy   Obchodná akadémia
Dlhá 256
905 80, Senica
Telefónne čísla
vrátnica - spojovateľka
sekretariát
 
 
034/651 25 07
034/651 41 00
 
E-mail
sekretariát
 
 
oasenica@oase.edu.sk
 
web   www.oasenica.edupage.org
IČO   00400220