Prijímacie skúšky do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022

 

 Požiadavky pre 5-ročné (bilingválne) štúdium

Prijímacie skúšky z anglického jazyka, matematiky a slovenského jazyka a literatúry a všeobecného rozhľadu

ANJ požiadavky

● MAT, SJL a všeobecný rozhľad učivo 1. až polrok 8. ročníka ZŠ
Vzorové testy z ANJ

Vzorový test z ANJ 2

Vzorové testy z MAT

Vzorové testy zo SJL a všeobecného rozhľadu

 Požiadavky pre 4-ročné štúdium

Prijímacie skúšky z matematiky a slovenského jazyka a literatúry v rozsahu učiva 1. až 9. ročník ZŠ

Vzorové testy z MAT

Vzorové testy zo SJL