V E D E N I E   Š K O L Y

 

 

 

 

 

RIADITEĽKA ŠKOLY
 

PaedDr. Jana Pekarová
 

 

ZástupkyŇa riaditeľky ŠKOLY
 

Mgr. Viera Rosová