S T R A V O V A N I E  -  jedáleň, bufet

  jedálny lístok
 

Oznam pre stravníkov

Od 15. 06. 2014 dochádza k zmene účtu pre platby za stravu. Pôvodný účet bude k uvedenému dátumu zrušený. Platby na nový školský rok posielajte na nové číslo účtu.

Nové číslo účtu: 7000494671/8180

                          IBAN SK3681800000007000494671

Stravné možno uhradiť trvalým príkazom, jednorazovým príkazom, výnimočne poštovou poukážkou.
 
Trvalý príkaz: 26,- €.
Popalatok za obed: 1,32 €
Pri úhrade platieb za stravu, prosím, uvádzajte VS – školský rok, mesiac.
Do správy pre prijímateľa treba uviesť vždy meno a  priezvisko žiaka, triedu.  
Správne zadaný príkaz na úhradu platby za stravu  nám zjednoduší jeho zaúčtovanie.

 

Pozrite si VIDEO JEDÁLNE

 

Jedáleň zamestnancov

 

Má kapacitu 18 miest. Slúži pre našich zamestnancov.


Zamestnanci kuchyne

Chod kuchyne zabezpečuje šesť kuchárok. Dvaja študenti odborného učilišťa v Senici vykonávajú prevádzkovú prax počas celého školského roka. 


Kuchyňa

Je dobre vybavená, neustále sa snažíme ju modernizovať. V roku 2007 sme do kuchyne zakúpili novú elektrickú smažiacu panvicu, elektrický varný kotol s objemom 150 litrov, priebežnú umývačku riadu. Zrekonštruovali sme šatne kuchárok - dlažbu a obklady, vymenili sme sanitáciu.  


 Š K O L S K Á   J E D Á L E Ň

 

Jedáleň študentov

Má kapacitu 100 miest. Slúži pre našich aj cudzích študentov. Priemerný denný počet stravníkov je 450.  Obedy sú vydávané počas troch obedných prestávok v čase od 11.30 do 13.30 h. Pre 75 študentov domova mládeže podávame celodennú stravu.


Vedúca jedálne

 

Vedúcou jedálne je od školského roku 2014 Dana Lachová.


Stravníci

 

 

Pedagogickí dozor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B U F E T

 automat  na  nápoje

 

 

V automate si môžete kúpiť čaj, kakao alebo kávu a capuccino - ale bez kofeínu.