Š K O L S K Ý   Č A S O P I S   E K O  

školský rok:

EKO dnes...

Za posledných 10 rokov prešiel školský časopis viacerými zmenami. Vystriedalo sa mnoho členov redakčnej rady, pribúdali témy, o ktorých sa písalo. Garantkou školského časopisu EKO bola počas celej doby pani profesorka PhDr. Iveta Hazuchová. Obrovská zmena sa však uskutočnila v rok stého výročia založenia Obchodnej akadémie, kedy EKO vzala pod patronát aktívna Študentská rada. Šéfredaktorkou pre školský rok 2018/2019 sa stala študentka IV. B triedy, Táňa Sadloňová. Technickú podporu naďalej vykonáva pani profesorka Mgr. Viera Rosová.

EKO (od r. 2009)

V školskom roku 2009/ 2010 časopis EKO zobrali do rúk študentky III. B triedy. EKO špeciál vyšlo pri príležitosti osláv 90. výročia založenia OA Senica a všetkých milo prekvapilo vyše tridsiatimi stranami kvalitných pôvodných textov. Šéfredaktorky Barbora Janovičová a Dominika Michálková (obe III.B) spolu s ďalšími obetavými členmi redakčnej rady si dali záležať, a tak na stránkach časopisu EKO predstavili zaslúžilých pedagógov, ktorí pôsobia na OA vyše 30 rokov, nastupujúce pani profesorky, umeleckú tvorbu študentov, reportáž zo školského internátu či z exkurzie v NR SR, ale aj úsmevné perličky z hodín. Pokiaľ máte záujem, kliknite a... Čítajte!
Redakčná rada v škol. roku 2009/ 2010:
Barbora Janovičová (III.B), Dominika Michálková (III.B), Erika Engelová (I.B), Eva Chocholáčková (I.C), Kristína Blažková (II.CR), Soňa Radičová (III.B), Radka Spustová (III.B), Lucia Surová (III. B), Soňa Štítna (III.B), Martina Krupaničová (IV.C), Veronika Štefková (IV.C), Ľubomír Kralovič (IV. C)
 

EKO (1992 - 2006)

MERKÚR (1975 - 1988)

Začiatky školského časopisu spadajú do roku 1975, keď začal vychádzať pod názvom MERKÚR (rímsky boh obchodu a zisku) z iniciatívy študentov odboru ekonomika obchodu a služieb. Obálku časopisu, ktorá bola v nezmenenej podobe až do roku 1989, navrhol Mgr. Mikuláš Vavruška. Časopis bol pestrý, bohato ilustrovaný, bol zrkadlom života školy a pravidelne sa zapájal do súťaže stredoškolských časopisov. Tu si v rámci bývalého Senického okresu udržiaval pozíciu medzi prvými tromi študentskými časopismi.
K úspešným redaktorom v úplných začiatkoch patrili Mária Škodová a Alena Oslejová, neskôr v redakčnej rade aktívne pracovali Jana Macková, Anna Nemečkayová, Dáša Medlenovská, Eva Zámečníková, Ľubomír Pecha, Zdenka Stráňaiová, Denisa Baďurová, Monika Rihová, Branislav Černek. Poslednou šéfredaktorkou časopisu Merkúr bola v školskom roku 1988/89 Andrea Slámová. Od vzniku časopisu až do tohto obdobia pracovala redakčná rada pod vedením Mgr. Anny Lanákovej.

Po trojročnej prestávke bolo vydávanie časopisu obnovené pod vedením PhDr. Danky Banskej. Zmenilo sa vedenie i názov časopisu. Z viacerých návrhov vyhral názov EKO a prvým šéfredaktorom sa stal Juraj Repta. Na jar 1992 prebrala vedenie časopisu PhDr. Anna Držíková.
Z členov redakčných rád treba spomenúť Jaroslavu Filipovú, Igora Macka, Mariána Chrenku, v daľších rokoch to boli najmä Katarína Cígerová, Zuzana Žáková, Jana Červená, Marián Šúplata, Peter Rybnikár, Ivana a Michaela Ďuroškové, Radovan Gazdič.
Od roku 2002 do roku 2006 viedla časopis PhDr. Iveta Hazuchová. V redakčnej rade boli Jana Surová, Eva Kuklišová, Ľubica Holická, Monika Zámečníková, Hana Ševčíková, Veronika Krajsová, Mária Chovancová.

Školský časopis spolupracuje s Radou študentov OA Senica. Študenti sa okrem školského časopisu zúčastňujú i prípravy Študentských listov, ktoré vychádzajú ako obsahová súčasť Našej Senice. Medzi prispievateľov  v roku 2006 patrili Katarína Smíkalová, predsedníčka Rady študentov OA, Veronika Cintulová, Michaela Plačková, Tereza Darážová, Lucia Búdová, Petra Kubišová, Ľubica Kanichová, Beáta Danišová, Veronika Anettová, Jarmila Chloupková, Ľubomír Kralovič, Monika Mikundová, Adam Saksun, Filip Provazník, Jozef Horňák, Michaela Gašparová, Daša Magálová.