späť

Š K O L S K Ý   Č A S O P I S   E K O - šk. rok 2008/2009

V školskom roku 2008/2009 opäť vyšiel školský časopis EKO - tentoraz v novom redakčnom zložení. Šéfredaktor Ľubomír Kralovič (3. C) sa mohol spoľahnúť na Veroniku Štefkovú, Martinu Krupaničovú, Kristínu Blažkovú, Janu Peričkovú a Zuzanu Šteffkovú. Časopis priniesol na 23 strnách rôznorodé témy - veselé aj vážne, rubriky stále i nové. Malá ukážka z časopisu EKO!