U D A L O S T I   V  Š K O L S K O M   R O K U   2 0 0 9 / 2 0 1 0

Dátum

Udalosť

Fotografie

 

25. 06.

 

Juniáles

 

   Fotogaléria  
23.-24. 06.

 

Modelový európsky parlament - regionálne
zasadanie na našej škole

 Takmer šesťdesiat  študentov z dvanástich   stredných škôl TT samosprávneho kraja si vyskúšalo „rolu“ poslancov. V piatich  výboroch  aj na plenárnom zasadaní diskutovali  o tom ako zlepšiť zdravie mladých ľudí, ako stimulovať obyvateľov k redukcii domáceho i priemyselného odpadu, ako zlepšiť kontrolné mechanizmy vo finančnej sfére, či akú perspektívu má politika spoločnej  obrany a bezpečnosti EÚ.
Delegáti prezentovali stanoviská vlády zastupovanej krajiny (Rumunsko, Fínsko, Cyprus, Francúzsko, Španielsko, Estónsko, Lotyšsko, Luxembursko, Dánsko, Nemecko, Veľká Británia, Slovinsko) a ponúkli  aj vlastné riešenia a návrhy.
Prácu študentov pozorne sledovala  národná koordinátorka projektu MEP  RNDr. Mária Rychnavská.

OA Senica
( Francúzsko) reprezentovali J. Rezbáriková, R. Spustová, S. Horák, Š. Turis, M. Ocet. Prezidentkou Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa bola minuloročná účastníčka národného zasadania – Lýdia Eliášová. Vysoko bola hodnotená činnosť delegáta Stanislava Horáka, no pre prekročenie vekovej hranice nemohol postúpiť do vyššieho kola.
Študenti
II. CR v zaujímavých kostýmoch doplnili charakteristiky zastúpených krajín a I. CR sa významnou mierou pričinila o hladký priebeh celého podujatia.
 

       

   Fotogaléria

 
07. 06.

Ekológia v regióne a naostro

1. študentská konferencia sa uskutočnila pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia (05. 06.) a Medzinárodného roka biodiverzity. Študenti stredných škôl si najprv vypočuli postrehy  župana TTSK a primátora mesta k daným témam. Potom sa podrobne oboznámili s jedinečnosťami Chránenej krajinnej oblasti Záhorie(Ing. T. Olšovský). Zaujímavé  i alarmujúce boli príklady vplyvov klimatických zmien na biodiverzitu = rozmanitosť života na Zemi ( Prof. RNDr. M. Kozová,CSc.)
Simona Blažová a Henrieta Černá (II.D) sa v svojej prezentácii zaoberali problémom triedenia odpadu a vývojom aktivít, ktoré viedli k jeho odstraňovaniu v Senici. Nikoleta Konopová a Lucia Vanišová (II. CR) prezentovali jedinečnosti  Národného parku  Muránska planina.  Vystúpeniu na konferencii predchádzala účasť študentiek na trojdňovom ekologickom kurze priamo na území NP Muránska planina, ktorý zorganizovalo Okresné osvetové stredisko v Senici. Tejto zaujímavej akcie sa zúčastnili aj študenti I. C2.

 
20. 05.

Najlepší Mladí Európania na Slovensku sú z našej školy

Šimon Turis, Stano Horák(III. C) a Michal Ocet (III. A) zvíťazili v národnom kole celoslovenskej vedomostnej súťaže Mladý Európan, ktorá sa uskutočnila v Banskej Bystrici. 5. ročník súťaže zorganizovalo zastúpenie Európskej komisie v SR v spolupráci s Úradom vlády SR a informačnou sieťou Europe Direct na Slovensku. Cesta k úspechu bola veľmi napínavá.
Najprv zvíťazili v regionálnom kole v Senici a postúpili   medzi 13 najlepších na Slovensku. Po vedomostnom teste (50 otázok za 20 minút na tému biodiverzita, klimatické zmeny, ekonomická obnova, Lisabonská zmluva...) boli na piatom mieste, po druhom kole (história, osobnosti, dominanty, geografia EÚ) sa prebojovali na druhé miesto a vo finále sa rýchlymi reakciami na premietnuté, postupne zaostrované  obrázky, dostali na najvyššiu priečku. Odmenou boli super ceny. Každý študent sa tešil z fotoaparátu i  kvalitného noteboku.  Krásne spomienky zostanú aj z návštevy Divadla z pasáže a prechádzky historickým centrom Banskej Bystrice.
Študenti poskytli rozhovor regionálnym i národným médiám a osobne im blahoželal aj primátor mesta na MsÚ.

 
17.-19. 05.

Exkurzia do strieborného, medeného a zlatého mesta

Korene kresťanstva sme hľadali na nitrianskom hrade v Kostole sv. Emeráma a Diecéznom múzeu. Históriu Banskej Štiavnice sme spoznávali v Kammerhofe i Novom zámku. Krásne výhľady na Kalváriu, Starý zámok umocnil zážitok v botanickej záhrade pod Sekvojovcom mamutím. Po Trojičnom námestí sa prechádzala Sládkovičova Marína i Matej Bel, Samuel Mikovíny či Mária Terézia a my.
Na hrôzy vojny nezabudneme po návšteve pamätníka SNP v Banskej Bystrici.
V Kremnici, v najstaršej mincovni Európy, sme videli nové i staré stroje, na ktorých razia mince až pre 60 krajín. Bohatstvo mesta v zlatom veku sa prejavilo i v priestoroch hradu a v Kostole sv. Kataríny. Budeme dlho spomínať na povesti o upaľovaní bosoriek. Prekvapilo nás, ako  ľudia žili  v  skalných obydliach v Brhlovciach.
Ohúrila nás veľkosť u nás najväčšieho žijúceho cicavca v Zubrej obore pri Topoľčiankach.
Dážď ani chlad nás neodradil postaviť sa na geografický stred Európy pri Kostolíku sv. Jána v Kremnických Baniach.
Študenti I. a II. CR sa plní dojmov už teraz tešia  na  spoznanie ďalších zaujímavých oblastí Slovenska.

 
07. 05.

"Mini EÚ" v II. CR


Pri príležitosti Dňa Európy (09. 05.) si študenti pripravili zaujímavú prezentáciu krajín Európskej únie. Zistili si typické dominanty, zvyky, kroje, ktoré predstavili  návštevníkom z iných tried. Atmosféra bola porovnateľná s veľtrhmi, na ktorých sa tiež ponúkajú typické jedlá aj vlastnoručne vyrobené suveníry. Informačné centrum Europe Direct v Senici pripravilo poobede tiež propagačnú akciu, na ktorej sa významnou mierou podieľala Júlia Rezbáriková z II. B.

 

 
22. 04.

Deň Zeme


Pri príležitosti Dňa Zeme sa v Senici konalo viacero podujatí. 12 študentov našej školy sa v spolupráci so Záhorským osvetovým strediskom podieľalo na organizovaní súťaží náučného chodníka pre žiakov 5. ročníkov senických ZŠ. Druháci si zase vyskúšali hodinu francúzštiny v prírode s tematikou ekológie a environmentalistiky.
Deň Zeme vyvrcholil kultúrnym programom a sadením stromčekov pred Múzeom Laca Novomeského, na ktorom sa podieľali aj žiaci našej školy. Podujatie uviedli mažoretky, medzi ktorými boli aj naše žiačky Žaneta Brkalová (I. B), Magdaléna Fábiková a Nikola Sedláčková (II. CR). Prítomným zahrala aj skupina THE HAT, ktorú reprezentuje z našej školy Matúš Sako a Marek Konečný (III. A) a zaspievala Veronika Sedláčková (I. A). Početné publikum doplnili aj žiaci z našej I. B a I. C triedy.

 

 
18.-19. 04.

Olympiáda vo francúzskom jazyku

 
Celoštátne kolo sa konalo v dňoch 18. – 19. apríla 2010 v Bratislave. Stretla sa na ňom viac ako štyridsiatka žiakov vo veku 10 – 19 rokov. V rôznych kategóriách si zmerali svoje vedomosti, talent a jazykové kompetencie víťazi krajských kôl z celého Slovenska, medzi ktorými  bola aj naša študentka Darina Klvačová zo IV. C. Vo svojej kategórii sa umiestnila na peknom 4. mieste. Blahoželáme!!!
Na slávnostnom vyhlásení výsledkov sa zúčastnili a ocenenia úspešným žiakom odovzdali Jeho Excelencia Henry Cuny, veľvyslanec Francúzskej republiky v SR, Jeho Excelencia Alain Cools, veľvyslanec Belgického kráľovstva v SR, pán Jacques Bortuzzo, atašé pre spoluprácu v oblasti francúzštiny a zástupca Ministerstva školstva SR.

 

 

 
17. 04.

Deň narcisov


Študenti a zamestnanci našej školy prispeli do verejnej zbierky Ligy proti rakovine.

 

 

 
 

Začali sa praktické maturitné skúšky

V dňoch 13. až 15. apríla 2010 150 študentov 4. ročníka vykonalo  praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky. Skúška bola rozdelená na 2 časti. V prvej študenti riešili súvislý účtovný príklad a v druhej úlohy z ekonomiky, hospodárskej korešpondencie a aplikovanej informatiky.
 

 

   
 

 
15. 04.

 

Exkurzia Sobotište


V Družstevnom múzeu S. Jurkoviča videli študenti I. CR dokumenty o vzniku prvého úverového družstva na svete a dozvedeli sa, ako žila veľká komunita habánov. Pre nepriaznivé počasie absolvovali len časť Náučného chodníka históriou Sobotišťa.

 

   
13. 04.

Mladý Európan


Už tradične i tento školský rok sa naša škola zapojila  do regionálneho kola Mladý Európan, ktoré bolo čiste v chlapčenskej réžii - Michal Ocet z III. A, Šimon Turis  a Stanislav Horák z III. C. Súťaže sa zúčastnilo desať trojčlenných družstiev študentov tretích ročníkov stredných škôl z miest Trnava, Myjava, Piešťany, Senica, Holíč, Hlohovec, Vrbové a Šaštín Stráže. V silnej konkurencii sa naši študenti nestratili a získali prvé miesto a postup do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční 20. mája 2010 v Banskej Bystrici. Tento rok sa koná 4. ročník tejto súťaže a naša škola postúpila do celoslovenského kola už tretíkrát. Víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce v reprezentovaní školy i regiónu.
 

 
Foto prevzaté z www.senica.sk
 
 

Župný festival hudby, spevu a tanca

 

120 študentov z 13 stredných škôl sa predstavilo 25. marca 2010 v Mestskej športovej hale v Trnave na III. Župnom festivale hudby, spevu a tanca stredoškolskej mládeže Trnavského samosprávneho kraja. Z nášho regiónu sme mali najväčšie zastúpenie. V takmer 4-hodinovom maratóne sa striedal folklórny i moderný spev, hudobné skupiny a tanečné vystúpenia multižánrového charakteru. Našu školu reprezentovali členky tanečnej skupiny SONNY a s vlastnými piesňami vystúpila hudobná skupina THE HAT. Husľovou hrou sa predstavila Júlia Marušicová, I. CR. Skvelou interpretáciou populárnej piesne zapôsobila Dominika Kudolániová, II. C a Beáta Heráková, II. B, ktorá zažiarila v tónoch rómskych piesní. Veľký úspech zožali svojím tancom a spevom študenti z Folklórneho súboru KOPANIČIAR, ktorí ukázali, že tradície regiónu sú blízke aj mladej generácii.

Festival znova potvrdil, že naši študenti majú k umeniu blízky vzťah a svoj talent a schopnosti dokážu prezentovať na vysokej úrovni.

 

 
15. 03.

 

Exkurzia v Košariskách


Študenti I. CR sa  dozvedeli veľa zaujímavostí z pestrého života diplomata, vedca, letca, vojaka, cestovateľa a predovšetkým vlastenca, Milana Rastislava Štefánika. Od jeho narodenia uplynulo 130 rokov.

   
11.-12. 03.

Celoštátna súťaž Spracovanie informácií na počítači


Krajské kolo stredných škôl súťaže SIP sa konalo v Obchodnej akadémii Senica. Víťaz v disciplíne písanie na počítači Jaroslav Zigo dosiahol v 10 minútovom odpise 5 136 úderov s 1chybou.

 

Foto:   tréning        otvorenie 1        otvorenie 2    
           vyhodnotenie 1        vyhodnotenie 2

 

 
Vľavo naši zástupcovia Simonka a Peter    Víťazi v písaní na počítači                Víťazi v úprave textu na počítači
 
 

Senické zlaté jabĺčko


ZUŠ v Senici usporiadala 3. ročník speváckej a výtvarnej súťaže, ktorej cieľom je zachovávať a rozvíjať kultúrne dedičstvo v našom regióne. Do súťaže sa zapojili i študentky našej školy.  V kategórii do 15 rokov si Beáta Heráková z I. B vyspievala 2. miesto. V tej istej  kategórii, ale vo výtvarnej súťaži, Romana Bednárová z I. CR s obrazom Začarovaná krajina získala tiež 2. miesto. Súťaž prebiehala v období február - marec 2010.
 

   
26. 02.

 

Zasadnutie študentského parlamentu


Stretnutie študentských rád všetkých senických škôl v našej škole.

   
25. 02.

Debatérska súťaž


V zasadačke školy sa v spolupráci s Informačným centrom Europe Direct  uskutočnil I. ročník debatnej súťaže.
Rozhodca Miroslav Nemčok, zo Slovenskej debatnej asociácie, študentom už 3. februára objasnil medzinárodné pravidlá akademickej debaty Karla Poppera.
Prvú tézu, ktorú žiaci mali obhajovať bola „Turecko by malo vstúpiť do Európskej únie“.Zo 4 debatérskych tímov rozhodca nakoniec po napínavom argumentovaní súhlasných i nesúhlasných strán vybral 2 tímy. Vo finále predložili a obhajovali svoje argumenty „za“ a „proti“ na tému „Ženy a muži majú v Európskej únii rovnoprávne postavenie“.
Po dlhom a nerozhodnom súboji sa víťazmi stali: Radka Spustová (III.B), Šimon Turis a Stanislav Horák(III. C).

 

   
24. 02.

 

Olympiáda Mladý účtovník 2010


Školského kolo súťaže sa zúčastnilo 24 študentov 4. ročníka. Účastníci riešili súvislý účtovný príklad prostredníctvom účtovného programu OMEGA. Najlepšie sa umiestnili Skarleta Fodorová IV. C, Simona Koprlová IV. B, Ivana Durcová IV. A, Peter Novák IV. E a Viktor Chobot IV. A. Dvaja najúspešnejší S. Fodorová a I. Durcová postupujú do Regionálneho kola, ktoré bude 30. 03. 2010 v Bratislave.
 

   
11. 02.

 

Spracovanie informácií na počítači


Krajské kolo stredných škôl súťaže SIP sa konalo v Obchodnej akadémii v Hlohovci. Študenti Peter Novák, IV. E, Simona Koprlová, IV. B a Lucia Adamuščinová,  III. A súťažili v obidvoch disciplínach - 10 minútový odpis a v úprave textu na počítači. V pomerne silnej konkurencii obsadil P. Novák 1. miesto výkonom 402,1 čistých úderov pri percente chýb 0,00. S. Koprlová obsadila 2. miesto – 362,1 čistých úderov, percento chýb 0,05. Obidvaja žiaci sa svojím výkonom nominovali na postup na celoštátnu súťaž SIP, ktorá sa bude konať 11. - 12. marca 2010 v našej škole. V druhej kategórií obsadila S. Koprlová 6. , P. Novák 9. miesto a
L. Adamuščinová 10. miesto.

   
10. 02.

 

Aerobic


V telocvični Gymnázia L. Novomeského v Senici sa konalo okresné kolo v aerobicu. Z počtu 60 zúčastnených mala naša škola 9 dievčat. Aj keď počet našich dievčat bol menší ako po minulé roky, 2 dievčatá Nikola Šišková z I. C a Patrícia Vaňková z II. CR postúpili na krajské kolo do Trnavy, ktoré bude 23. februára 2010.

 
04. 02.

 

Mesto mojich snov


Kreatívnu súťaž „Mesto mojich snov“ vyhlásilo Informačné centrum Europe Direct Senica s mestom Senica. 9 študentov z I. CR vytvorilo návrhy, ako spríjemniť život obyvateľov i ako využiť priestory mesta pre voľný čas mladých ľudí. Vyhodnotenia súťaže sa za prítomnosti primátora zúčastnili V. Borsanyiová a J. Šišková.

 
03. 02.

 

Akademická debata


Akademická debata je súťažná disciplína pre stredoškolákov, ktorá ich naučí pozorne počúvať, kriticky myslieť, hlbšie skúmať problémy, zlepší komunikačné schopnosti a pomôže vytvárať si vlastný názor. „Tréner“ Miroslav Memčok zo Slovenskej debatnej asociácie 18 záujemcom o súťaž aj divákom z II. C vysvetlil jej zásady a príkladmi si získal pozornosť prítomných. Seminár zabezpečilo Informačné centrum Europe Direct v Senici.

 
22. 01.

 

Veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave


Atmosféru diaľok , ale aj krás blízkych regiónov spoznalo 42 študentov odboru služby v cestovnom ruchu. Mnohí mali dilemu vybrať si medzi exotickým Egyptom, Indonéziou a prírodnými a kultúrnymi jedinečnosťami Slovenska , Grécka, Chorvátska či Česka.

 
20. 01.

Basketbal stredných škôl


Naši basketbalisti si v regionálnom kole zmerali sily s chlapcami zo Strednej odbornej školy v Holíči. Napriek malej účasti fanúšikov z triedy I. A, dokázali naši chlapci vyhrať a zabezpečiť si tak účasť na krajskom kole v Seredi, ktoré bolo 27. 01. 2009. Chlapci sa umiestnili na peknom druhom mieste.

 
18.-21. 01.

Olympiáda v anglickom a nemeckom jazyku


18. januára 2010 sa v Skalici konalo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Daniel Nesnadný sa umiestnil na 3. mieste a Martin Rychtárech na prvom mieste a postúpil na krajské kolo do Trnavy, kde získal 2. miesto. O tri dni, 21. januára, sa konala olympiáda v nemeckom jazyku. Obidvaja zástupcovia z našej školy Filip Pokrývka a Tomáš  Matuský skončili na druhom mieste. Blahoželáme.


D. Nesnadný                     M. Rychtárech                  F. Pokrývka                      T. Matuský
 
21-22. 12.

Vianočný volejbalový a basketbalový turnaj


Aj tento rok pred odchodom na vianočné prázdniny si študenti spolu s vyučujúcimi TEV zorganizovali turnaj medzi triedami. V pondelok sa hral volejbal a v utorok basketbal. Nebolo dôležité kto vyhrá, ale hlavne, že sa športuje. Študenti, ktorí nešportovali prišli svojich spolužiakov aspoň povzbudiť.

Ďalšie foto

 

 
16. 12.

 

Beseda s cestovateľom Františkom Kelem


Beseda sa na našej škole uskutočnila znovu po desiatich rokoch. Hlavné témy: „Zážitky z Arktídy“, „Výstup slovenskej výpravy na Mont Blanc z príležitosti stého výročia posledného výstupu M. R. Štefánika“ a „ 25.výročie prvej slovenskej expedície na Mont Everst“.
Tri hodiny strávili študenti I. a  II. CR s výnimočným človekom, ktorý zažil extrémne i úsmevné situácie. F. Kele sa v súčasnosti venuje propagovaniu a návšteve tých miest, kde pôsobili významní Slováci, napr. M. R. Štefánik, M. Kukučín i M. Beňovský.
Zážitky z ciest po svete cestovateľ doplnil fotografiami, filmom a vydarená akcia bola zakončená autogramiádou.
 

 
16. 12.

Deň otvorených dverí a Veľtrh cvičných firiem 2009 pri OA Senica


Každý rok v polovici decembra naša škola organizuje Deň otvorených dverí. Inak tomu nebolo ani tento šk. rok. Žiaci deviatych ročníkov ZŠ spolu s rodičmi a učiteľmi si mohli poprezerať nielen priestory  školy, ale i nových odborných učební v prístavbe školy.
V tento deň sa konal tradične i Veľtrh cvičných firiem, ktorého sa zúčastnilo všetkých 16 cvičných firiem. Študenti prezentovali svoju firmu vo výstavných stánkoch a krátkou elektronickou prezentáciou. Súčasťou veľtrhu bola súťaž o najlepší stánok, katalóg výrobkov, elektronickú prezentáciu a reklamu. Najúspešnejšou cvičnou firmou sa stala firma Amalker (III. A1), ktorá okrem diplomu dostala poukaz na tortu a jeden deň riaditeľského voľna podľa výberu.
Koordinátorom veľtrhu bol pán prof. Černek a celým programom sprevádzal Michal Ocet (III. A).
Počas dňa našu školu navštívil známy slovenský cestovateľ František Kelle, ktorý porozprával o výprave na Mount Everest, severný pól a Tahiti.

Ďalšie foto

 

 
11. 12.

Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo


Kategória 2A                           Kategória 2B
1. Daniel Nesnadný, II. A                         1. Martin Rychtárech, IV. C
2. Roman Cintula, II. CR                           2. Lukáš Suchý, IV. C
3. Eva Chocholáčková, I. C                      3. Šimon Turis, III. C

 

 
10. 12.

Olympiáda v nemeckom jazyku - školské kolo


Kategória 2A                           Kategória 2B
1. Filip Pokrývka, II. D                              1. Tomáš Matuský, III. D
2. Michaela Jurkovičová, II. D               2. Mária Havlová, IV. B
3. Anna Grosošová                                     3. Doninika Zajacová, III. D

 
01. 12.

Svetový deň boja proti AIDS


Zapojili sme sa do celoslovenskej kampane Červené stužky. Júlia Rezbáriková so spolužiačkami z II. B pripravili krátku informáciu o cieľoch kampane, uskutočnili anketu a zabezpečili premietanie filmu Anjeli. Študenti riešili modelové situácie, ako by sa správali k chorému na AIDS. Najúspešnejší vo vedomostnom teste boli D. Horná a J. Szalva zo IV. A.
Kampaň splnila svoj cieľ, vyvolala diskusiu a záujem o problém. Veľkým plusom bola vlastná iniciatíva žiakov, ktorí dobrovoľne, vo voľnom čase tvorili, spolupracovali a zorganizovali túto akciu.

 
18. 11.

Okresné kolo SŠ - futsal, basketbal


Výber chlapcov našej školy absolvoval okresné kolo stredných škôl v basketbale a futsale, kde zhodne obsadili prvé miesto. Na krajskom kole vo futsale, ktoré sa konalo 30. 11. v Trnave, oslabený výber našich chlapcov obsadil pekné 3. miesto.
 

   
16. 11.

Imatrikulácie prvákov


Tento školský rok sa imatrikulácie opäť konali v aule školy. Prváci si pripravili krátky program na rôzne témy, ktoré im zadali tretiaci a potom  pre nich boli pripravené zábavné úlohy. Prípravou imatrikulácií bola poverená trieda 3. A.

Ďalšie foto   

 
10. 11.

Deň študentstva na radnici


Primátor Ing. Ľubomír  Parízek ocenil Pamätnou plaketou mesta Senica študentov Lýdiu Eliášovú III. B, Nikolu Brezovskú IV. A, Kristínu Janšákovú IV. A, Simonu Koprlovú IV. B, Patríciu Kerecmanovú IV. C, Veroniku Štefkovú IV. C.
 

   
08. 11.

Súťaž v šachu


Okresné kolo žiakov stredných škôl v šachu vyhrala naša žiačka Jana Peričková z III. C triedy a postúpila na Školské majstrovstvá trnavského kraja, ktoré bolo 16.11.2009 v Hlohovci. Janka sa vo svojej kategórii stala majsterkov trnavského kraja.
 

 

 

 

 
Krajské kolo

 
 

Návšteva podpredsedu vlády


Našu školu navštívil podpredseda vlády SR  Dušan Čaplovič. Na besede sa zúčastnili štvrtáci, pričom témou boli aktuálne otázky spoločenského diania
 

 
21. 10.

Škola roka


V KD Smižany sa uskutočnilo vyhlásenie 16. ročníka celoslovenskej súťaže Škola roka v oblasti športu. Naša škola sa v  kategórii dievčat umiestnila na výbornom 4. mieste, keď pred nami skončili stredné školy s rozšíreným vyučovaním telesnej výchovy alebo športovými triedami.  

 
21. 10.

90. výročie založenia školy


 Pri príležitosti 90. výročia založenia našej školy sa v KD Senica uskutočnila slávnostná  akadémia. Študenti v nej dokázali, že nie sú len vynikajúci účtovníci a ekonómovia, ale aj perfektní tanečníci, speváci a hudobníci.

Ďalšie foto

 
19. 10.

Kraj, ktorý je mojím domovom


Zúčastnili sme sa už tretieho ročníka vedomostnej olympiády, ktorú organizuje TTSK. Družstovo v zložení J. Rezbáriková (II. B), R. Cintula (II.CR), S. Blažová (II.D) obsadilo 2. miesto v okrese Senica.

   
13. 10.

Exkurzia v parlamente


Vybraní študenti 3. ročníka sa v rámci predmetu právna náuka zúčastnili každoročnej exkurzie do NR SR. Prezreli si priestory parlamentu, získali informácie o práci v parlamente a dostali odpovede na otázky, ktoré ich zaujímali. Ďalším bodom exkurzie bola návšteva Múzea polície SR. Tam sa oboznámili s históriou policajného zboru, s usvedčujúcimi dôkazmi pri spáchaní trestného činu a s najznámejšími kriminálnymi prípadmi, ktoré sa na našom území stali. Konečnou zastávkou bola budova a záhrady Prezidentského paláca v Bratislave.
                                                    ĎALŠIE FOTO

   

 
05. 10.

Modelový európsky parlament


"Poslankyňou" národného zasadnutia MEP bola Lýdia Eliášová z III. B. Nezabudnuteľným zážitkom bola pre ňu diskusia a vysoká odborná úroveň jej rovesníkov, stretnutie s p. Silviou Gašparovičovou i program v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Pre 42 študentov sme zorganizovali exkurziu do Národnej rady SR, aby sme zažili atmosféru rokovania „poslancov“ a podporili tak našu študentku. Zároveň sme navštívili expozíciu Múzea židovskej kultúry.

 
24. 09.

Odovzdanie nových odborných učební


Za prítomnosti predstaviteľov TTSK, mesta Senica a hostí boli odovzdané do užívania odborné učebne v  horných priestoroch prístavby školy. Slávnostného odovzdania  sa zúčastnil podpredseda TTSK Mgr. Zdenko Čambal, za  mesto Senica  RNDr. Ľubomír Parízek a Mgr. Peter Hutta,  z Gymnázia L. Novomeského Mgr. Pavel Otépka, predstavitelia Agrostavu, zástupcovia rady školy, študenti a učitelia OA Senica. Podujatie bolo spríjemnené hudbou skupiny The Hat.                                                                                  ĎALŠIE FOTO

 
sept.

Branný kurz

             II. A, B
21. 09. II. D, CR
07. - 09. 09.    III. A, B, C
10. 09.              I. A, B
14. - 17. 09.     III. D, E

 
   
02. 09.

Začiatok školského roku 2009/2010


Študentmi 1. ročníka v OA Senica sa stalo 120 prvákov, ktorí boli privítaní v aule školy riaditeľkou školy a súčasne boli zaradení do
4 tried.                                                                        ĎALŠIE FOTO