FOTO ŠTUDENTOV 1. ROČNÍKA - ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

 

I. A - triedna učiteľka Mgr. Katarína Šalíková

 

 

I. B - triedna učiteľka Mgr. Jarmila Ružičková

 

I. C - triedna učiteľka PhDr. Eva Otepková