Odborná a jazyková zahraničná stáž študentov OA vo Viedni

Projekt je financovaný z prostriedkov Európskej únie

Projekt Erasmus+ (vyhodnotenie projektu)

Fotogaléria

 

Záverečné správy študentov:

Lucia Baďurová

Petra Janáková

Alžbeta Beňová

Klára Kúdelová

Natália Caletková

Tamara Pavlačková

Claudia Cvečková

Sabina Pešková

Anna Mária Drinková

Ivana Preložníková

Sabína Entlichová

Patrik Schultz

Adela Filípková

Monika Szegényová

Michaela Grúberová