DOMOV

 

OBCHODNÁ AKADÉMIA SENICA
 škola s menom, škola s tradíciou, škola s výsledkami...

 

Metodické a poradné orgány

Pedagogická dokumentácia

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti

Elektronická žiacka knižka

Udalosti 2017/2018

Udalosti 2016/2017

Ročenka 2015/2016

Úspechy

Stravovanie

Aula

Školský časopis

Knižničný a výpožičný poriadok

Ročníkové fotky

História

Projekty

Kontakty

Vedenie školy

Ochrana osobných údajov

 


 

 

 

 

 

OZNAMY

 Prijímacie pohovory
2020 / 2021

 

 

 

Školský časopis EKO
2. vydanie

1. vydanie

 

Časopis

Kam po strednej


 

Študentská karta
EURO<26

Zmluvy

Objednávky

Faktúry

KOMPRAX


FOTOALBUMY
Z PODUJATÍ ŠKOLY

 

Šk. rok 2019/2020

Volejbalový turnaj žiakov

Deň vďakyvzdania

Imatrikulácie

 

Šk. rok 2018/2019

Športové aktivity

Výročie Štefánika

An egg hunting

Celoslovenské kolo SIP

Krajské kolo SIP

Oslava 100-ročnice

Kontraktačný deň a Deň otvorených dverí 2018

Deň vďakyvzdania

Imatrikulácie 2018

Oslavy ČSR

Helloweenska noc

 

Šk. rok 2017/2018

Rozlúčka so štvrtákmi

Šport na obchodke

Piesočná 2018

Thanksgiving day

Americký ambasador

Smart Time

Európsky deň jazykov

 

Šk. rok 2016/2017

Maturitné vysvedčenie

Ústne MS

Rozlúčka so štvrtákmi

Praktické MS

Noc na OA

SIP_2017

Imatrikulácie

Halloween

Európsky deň jazykov

 

Šk. rok 2015/2016
 

Exkurzia v Tatrách

Odovzdávanie vysvedčení

Ústne maturitné skúšky

Letný kurz 2. roč.

Rozlúčka o štvrtákmi

Vianočný deň

Deň otvorených dverí

Olympiáda ANJ

Branný kurz 3. roč

 

Šk. rok 2014/2015

Letný kurz 2. ročníka

Otvorenie MS 2015

Rozlúčka so štvrtákmi

Súťaž SIP 2015

Deň otvorených dverí

Imatrikulácie 2014

Halloween 2014Šk. rok 2013/2014

Rozlúčka so štvrtákmi

Deň otvorených dverí a Veľtrh cvičných firiem

Veľtrh CF Bratislava 2013

Imatrikulácie 2013

HALLOWEEN 2013

Foto 1. ročníka


Šk. rok 2012/2013
* Rozlúčka so štvrtákmi 2013

* Deň otvorených dverí

* Olympiáda ANJ

* Olympiáda NEJ

* Imatrikulácie

* Imatrikulácie 1


2011/2012
* Veľtrh CF a Deň otvorených dverí

 * Imatrikulácie

* Slávnostná akadémia