DOMOV

 

OBCHODNÁ AKADÉMIA SENICA
 škola s menom, škola s tradíciou, škola s výsledkami...

 

Vedenie školy

Metodické a poradné orgány

Pedagogická dokumentácia

Výchovno-vzdelávacia činnosť

Elektronická žiacka knižka

Udalosti 2014/2015

Udalosti 2013/2014

Ročenka 2014/2015

Úspechy

Stravovanie

Aula

Školský časopis

Knižničný a výpožičný poriadok

Ročníkové fotky

História

Projekty

Kontakty
 

 

OZNAMY

 

Nové číslo
časopisu EKO
Verejné obstarávanie

Študentská karta
EURO<26

Zmluvy, objednávky, faktúry

KOMPRAX


FOTOALBUMY
Z PODUJATÍ ŠKOLY


Šk. rok 2015/2016
Vianočný deň

Deň otvorených dverí

Olympiáda ANJ

Branný kurz 3. roč

 

Šk. rok 2014/2015

Letný kurz 2. ročníka

Otvorenie MS 2015

Rozlúčka so štvrtákmi

Súťaž SIP 2015

Deň otvorených dverí

Imatrikulácie 2014

Halloween 2014Šk. rok 2013/2014

Rozlúčka so štvrtákmi

Deň otvorených dverí a Veľtrh cvičných firiem

Veľtrh CF Bratislava 2013

Imatrikulácie 2013

HALLOWEEN 2013

Foto 1. ročníka


Šk. rok 2012/2013
* Rozlúčka so štvrtákmi 2013

* Deň otvorených dverí

* Olympiáda ANJ

* Olympiáda NEJ

* Imatrikulácie

* Imatrikulácie 1


2011/2012
* Veľtrh CF a Deň otvorených dverí

 * Imatrikulácie

* Slávnostná akadémia