ÚČTOVNÍCTVO A EKONOMICKÉ PREDMETY

P o d u j a t i e

D á t u m

V ý s l e d o k

S ú ť a ž i a c i

Baťova manažérska olympiáda, on-line test, finále v Zlíne 2016   Finále: Milan Ušiak, Benedikt Cintula
Manažérska simulačná hra UNISIM, internetová súťaž, finále v Brne febr. - marec 2016 1. miesto Kristián Černáček

Celoslovenské kolo olympiády Mladý účtovník, Žilina

24. 04. 2015

4. miesto

Martin Ondro

Regionálne kolo olympiády Mladý účtovník, Bratislava

27. 03. 2015

4.  miesto

Martin Ondro

Celoslovenské kolo olympiády Mladý účtovník, Žilina

12. 04. 2013

6. miesto

Jana Pleváková

Regionálne kolo olympiády Mladý účtovník, Bratislava

28. 02. 2013

3. a 8. miesto

Jana Pleváková, Petra Říhová

Celoslovenské kolo olympiády Mladý účtovník, Žilina

13. 04. 2012

1. miesto

Anna Grosošová

Regionálne kolo olympiády Mladý účtovník, Bratislava

23. 03. 2012

2. a 7. miesto

Anna Grosošová a Katarína Zabadalová

14. ročník Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem, Bratislava

01. 12. 2011

1. miesto Ekonomická prax

Firma World in hand, s. r. o.

Celoslovenské kolo olympiády Mladý účtovník, Žilina

28. 04. 2011

2. a 6. miesto

Monika Potengová aTomáš Matuský

Regionálne kolo olympiády Mladý účtovník, Bratislava

29. 03. 2011

1. a 2. miesto

Tomáš Matuský a Monika Potengová

Celoslovenské kolo olympiády Mladý účtovník, Žilina

27. 04. 2010

4. miesto

Skarlet Fodorová

Regionálne kolo olympiády Mladý účtovník, Bratislava

25. 03. 2009

3. m. a postup na celosl. kolo

Gabriela Petríková

Krajské kolo súťaže Mladý líder

16. 05. 2007

3. m. a postup do finále

M. Plačková

Celoslovenské kolo olympiády Mladý účtovník, Bratislava

04. 05. 2007

2. m.

M. Chňupka

Celoslovenské kolo olympiády Mladý účtovník, Bratislava

04. 05. 2007

8. m.

K. Morávková

Regionálne kolo olympiády Mladý účtovník, Bratislava

15. 03. 2007

2. m.

M. Chňupka

Regionálne kolo olympiády Mladý účtovník, Bratislava

15. 03. 2007

3. m.

K. Morávková

9. ročník Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem, Bratislava

27. 11. 2006

Cena sympatie

firma ART COMPANY

Celoslovenské kolo olympiády Mladý účtovník, Bratislava

06. 2006

9. m.

L. Mandíková

Regionálne kolo olympiády Mladý účtovník, Bratislava

30. 03. 2006

2. m.

L. Mandíková

Celoslovenské kolo olympiády Mladý účtovník, Bratislava

06. 05. 2005

5. m.

M. Mikulášových

Regionálne kolo olympiády Mladý účtovník

11. 03. 2005

2. m.

E. Kuklišová

Regionálne kolo olympiády Mladý účtovník

11. 03. 2005

6. m.

M. Mikulášových

Okresné kolo súťaže o najlepšiu esej, Trnava

10. 11. 2004

1. m.

B. Ondrášková

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem, Bratislava

23. 11. 2004

cena ekonomickej praxe

firmy ART COMPANY, SALÓN KRÁSY

Regionálne kolo olympiády Mladý účtovník, Bratislava

02. 04. 2004

4. m.

M. Klenová

Celoslovenské kolo olympiády Mladý účtovník, Bratislava

07. 05. 2004

10. m.

M. Klenová

Krajské kolo súťaže Mladý líder

19. 05. 2004

4. m. a postup do finále

B. Ondrášková

Team SAP, oblastná súťaž v počítačovej simulácií trhu

2003

3. m.

kolektív

Krajské kolo súťaže Mladý líder

2003

3. m.

L. Havlová

Projekt mládež Záhoria 2001, Senica - reklamný projekt pre firmu HÍLEK

12. 02. 2002

1. m.

M. Durec, J. Kozel, A. Kondášová

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem, Praha - prezentácia predajného stánku

25. 03. 2002

3. m.

firma CK MAGIC WAY

Veľtrh študentských spoločností, Bratislava - výrobky

2002

3. m.

spoločnosť ORON

Veľtrh študentských spoločností - kategória Najlepší výrobok, Nitra

19. 04. 2001

1. m.

spoločnosť KVAPRO

Celoslovenské kolo olympiády  Mladý účtovník, Bratislava

30. 05. 2001

3. m.

J. Hurban

Krajské kolo Najlepší študent aplikovanej ekonómie

2000

2. m.

J. Khúlová

Celoslovenské kolo Najlepší študent aplikovanej ekonómie, Tajov

17. 05. 2000

1. m.

J. Khúlová

Veľtrh študentských spoločností - súťaž o Najlepší manažérsky tím, Nitra

2000

1. m.

spoločnosť OAZA

Veľtrh študentských spoločností - súťaž o Najlepší imidž a prezent., Nitra

2000

2. m.

spoločnosť OAZA

Celoslovenská súťaž vyhlásená podpredsedom vlády I. Miklošom - esej

1999

2. m.

E. Bellayová

Veľtrh študentských spoločností, Nitra

22. 02. 1999

2. m.

Spoločnosť TYP- MYD

Krajské kolo súťaže Mladý líder, Trnava

22. 04. 1999

4. m.

A. Nosková

Regionálne kolo olympiády Mladý účtovník

02. 04. 1998

1. m.

L. Štefková

Regionálne kolo olympiády Mladý účtovník

02. 04. 1998

3. m.

J. Šamajová

Celoslovenské kolo olympiády Mladý účtovník

1998

4. m.

J. Šamajová

Veľtrh študentských spoločností, Bratislava - prezentácia

1997

2. m.

spoločnosť TO I ONO

Najlepší študent Aplikovanej ekonomiky

1997

2. m.

E. Beňovská

Veľtrh študentských spoločností, Bratislava - prezentácia

1997

1. m.

spoločnosť TO I ONO

Počítačová simulácia trhu - programom MESSE

1996

2. m.

spoločnosť UNICOR

Veľtrh študentských spoločností, OA Trenčín - súťaž o Najlepší výrobok

27. 04. 1996

1. m.

spoločnosť YouCon

Regionálne kolo MESSE - počítačová simulácia trhu, Trenčín

16. 05. 1996

2. m.

spoločnosť YouCon

Regionálne kolo v simulácii trhu programom MESSE

1995

4. m.

spoločnosť SOFIM