STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ

Podujatie

Dátum

Výsledok

Súťažiaci

Celoslovenské kolo SOČ 27. - 29. 04. 2016 5. miesto Monika Varcholová, Petra Varsíková
Krajské kolo SOČ
Ekonomická efektívnosť budovania cyklotrás
08. 04.. 2016 2. miesto, postup do celosl. kola Monika  Varcholová,  Petra Varsíková

Krajské kolo SOČ, Piešťany

17. 04. 2009

3. miesta

Petra Štefánková, Natália Kostercová

Krajské kolo SOČ, Sereď

24. 03. 2006

2. miesto, postup do celosl. kola

Katarína Ružičková

Krajské kolo SOČ, Trnava

16. 04. 2004

3. miesto

B. Ondrášková

Krajské kolo SOČ, Holíč

11. 04. 2003

3. miesto

L. Vajayová, A. Morávková

Krajské kolo SOČ, Holíč

11. 04. 2003

3. miesto

A. Šedivá

Krajské kolo SOČ, Gymnázium Piešťany

 

1. miesto

Z. Galandáková

Krajské kolo SOČ, Gymnázium Piešťany

 

3. miesto

A. Iršová

Celoslovenské kolo SOČ, Zvolen

 

zvláštne ocenenie

Z. Galandáková

Celoštátne kolo SOČ, Žilina

 

zvláštne ocenenie

M. Petrovičová

Krajské kolo SOČ, Gymnázium Skalica

14. 04. 2000

3. miesto

K. Brezovská

Krajské kolo SOČ, Gymnázium Skalica

14. 04. 2000

2. miesto, postup do celosl. kola

M. Petrovičová

Krajské kolo SOČ, Gymnázium Skalica

14. 04. 2000

1. miesto, postup do celosl. kola

M. Mosná

Krajské kolo SOČ, Dunajská Streda

 

3. miesto

M. Petrovičová

Krajské kolo SOČ, Galanta

18. 04. 1997

3. miesto

H. Mikičová

Oblastné kolo SOČ, Trnava

11. 04. 1996

4. miesto

P. Horniaček

Oblastné kolo

21. 04. 1995

2. miesto

P. Horniaček

Celoslovenské kolo

04. 05. 1995

cena poroty

P. Horniaček