SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

P o d u j a t i e

D á t u m

V ý s l e d o k

S ú ť a ž i a c i

Celoslovenské kolo Hviezdoslavovho Kubína

2018

 

Samuel. Krúžek
Krajské kolo rec. súťaže Hollého pamätník

2018

2. miesto

Samuel Krúžek

Okresné kolo v umeleckom prednese poézie a prózy, Senica

29. 04. 2008

2. miesto

I. Brožková

Okresné kolo v umeleckom prednese poézie a prózy, Senica

03. 05. 2005

1. miesto

L. Kollárová

Celoslovenské kolo Hviezdoslavovho Kubína

 

2. miesto

M. Pavlíková

Okresná súťaž Hurbanovho pamätníka, Senica

04. 05. 1995

1. miesto

B. Juráš

Obvodné kolo Hurbanovho pamätníka, Senica

15. 03. 1991

2. miesto

N. Múčková