NEMECKÝ JAZYK

Podujatie

Dátum

Výsledok

Súťažiaci

Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku   1. miesto A. Horáková
Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku, Trnava, kategória 2C 11. 02. 2015 2. miesto Jakub Lalák

Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku, Trnava, kategória 2C

2014

3. miesto,

Jakub Lalák

Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku, Senica

2008

1. miesto, postup do kraj. kola

S. Koprlová

Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku, Senica

2008

3. miesto

M. Bačová

Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku, Skalica

2007

2. miesto

M. Bačová

Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku, Skalica

2007

2. miesto

K. Vidovičová

Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku, Trnava

12. 01. 2006

3. miesto

Z. Chorvatovičová

Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku, Trnava

12. 01. 2006

2. miesto

J. Lorenčík

Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku

19. 02. 2004

1. miesto, postup do kraj. kola

A. Šurinová

Medzinárodná súťaž v nemeckom jazyku, rakúsky St. Pölten

24. 03. 2004

účasť

A. Šurinová

Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku, Gymnázium Senica

13. 02. 2003

2. miesto, postup do kraj. kola

A. Šurinová

Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku, Gymnázium Senica

13. 02. 2003

1. miesto, postup do kraj. kola

K. Nagyová

Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku, Trnava

13. 03. 2003

3. miesto, postup do celosl. kola

K. Nagyová

Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku

1. miesto, postup do kraj. kola

T. Bezoušek

Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku

1. miesto, postup do kraj. kola

F. Petrica

Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku

2. miesto

M. Pham

Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku, Gymnázium Senica

1. miesto, postup do kraj. kola

F. Petrica

Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku, Gymnázium jazyku

13. 01. 1999

1. miesto, postup do kraj. kola

D. Štefaňáková

Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku, Gymnázium Senica

13. 01. 1999

1. miesto, postup do kraj. kola

F. Petrica

Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku, OA Senica

05. 02. 1998

2. miesto

T. Bezoušek

Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku, OA Senica

05. 02. 1998

1. miesto, postup do kraj. kola

J. Kratochvíl

Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku, Gymnázium Senica

10. 02. 1997

3. miesto

L. Máchalová

Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku, Gymnázium Senica

10. 02. 1997

2. miesto

D. Štefaňáková

Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku, Gymnázium Senica

10. 02. 1997

3. miesto

N. Gréková

Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku, Gymnázium Senica

10. 02. 1997

1. miesto, postup do celost. kola

J. Kratochvíl

1. ročník súťaže v obchodnej nemčine, OA Sereď

03. 04. 1997

2. miesto

K. Danišová, M. Reháková, N. Gréková

Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku, Gymnázium Senica

15. 02. 1996

1. miesto a postup do kraj. kola

B. Juráš

Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku, Gymnázium Senica

15. 02. 1996

3. miesto

J. Kratochvíl