MATEMATIKA

Podujatie

Dátum

Výsledok

Súťažiaci

Celoslovenské kolo Matematický klokan, kategória junior

24. 03. 2014

18. - 21. miesto

Martin Švolík

Celoslovenské kolo Matematický klokan, kategória kadet

21. 03. 2011

1. miesto

Lukáš Jastrab

Celoslovenské kolo Matematický klokan, kategória junior

21. 03. 2011

1. miesto

Barbora Janovičová

Celoslovenské kolo Matematický klokan, kategória kadet

21. 03. 2011

7. miesto

Michaela Harnošová

Celoslovenské kolo Matematický klokan

22. 03. 2010

3. miesto

Barbora Janovičová

Celoslovenské kolo Praktická matematika, Bratislava

27. 04. 2007

8. miesto

Zuzana Vilémová

Regionálne kolo Praktická matematika

 

2. miesto

Zuzana Vilémová

Regionálne kolo súťaže družstiev stredných škôl v matematike

sept.. 2006

1. miesto medzi OA

Herudová, Vilémová,  Šipoldová, Krčová, Roubínková,

Celoslovenské kolo Praktická matematika, Bratislava

25. 04. 2006

1. miesto

L. Mandíková

Regionálne kolo Praktická  matematika, Trnava

14. 03. 2006

2. miesto, postup do celosl. kola

L. Mandíková

Celoslovenská súťaž Matematický klokan

17. 03. 2005

15. miesto

S. Šipoldová

Celoslovenská súťaž Matematický klokan

17. 03. 2005

8. miesto

L. Vaško

Krajské kolo Praktická matematika

15. 03. 2005

1. miesto

L. Mandíková

Celoslovenské kolo Praktická matematika, Trenčín

26. 04. 2005

7. miesto

L. Mandíková

Coloslovenská súťaž matematickej súťaže Klokan

 

1. miesto

D. Ferenčíková

Celoslovenské kolo matematickej olympiády, B. Bystrica

18. 04. 2002

2. miesto

D. Ferenčíková

Regionálne kolo matematickej olympiády, Bratislava

03. 04. 2001

1. miesto

M. Durec

Celoslovenské kolo matematickej olympiády, Prešov

15. 05. 2001

4. miesto

M. Durec

Regionálne kolo matematickej olympiády

 

6. miesto, 1. miesto medzi OA

M. Durec

Krajské kolo matematickej olympiády

 

5. miesto, postup do celosl. kola

L. Zríniová