INFORMATIKA

P o d u j a t i e

D á t u m

V ý s l e d o k

S ú ť a ž i a c i

Celoslovenské preteky v spracovaní informácií  na počítači - wordprocessing, OA Dolný Kubín 21. - 23. 3. 2018 2. miesto Monika Szegényová
Krajské preteky v spracovaní informácií  na počítači - wordprocessing, OA Senica 17. 2. 2017

1. miesto

2. miesto

3. miesto

Monika Szegényová

Karolína Pukančíková

Sabina Krčová

1. a 2. m  postup na celoslovenské kolo

Celoslovenské preteky v spracovaní informácií  na počítači - wordprocessing, OA Rožňava 22. - 23. 3 2017

2. miesto

3. miesto

Monika Szegényová

Monika Varcholová

Krajské preteky v spracovaní informácií  na počítači - wordprocessing, OA Senica 17. 2. 2017

1. miesto

2. miesto

Monika Szegényová

Monika Varcholová

obidve postup na celoslovenské kolo

Celoslovenské preteky v spracovaní informácií  na počítači - wordprocessing, OA Sereď 9. - 10. 3. 2016 4. miesto Milan Ušiak
Krajské preteky v spracovaní informácií  na počítači - wordprocessing, OA Senica 11. 2. 2016

1. miesto

 

2. miesto

3. miesto

4. miesto

Milan Ušiak, postup na celoslovenské. kolo

Monika Szegényová

Monika Varcholová

Petra Varsíková

Celoslovenské preteky v spracovaní informácií  na počítači - wordprocessing, Spojena škola Slanická Osada 10. - 11. 3. 2015 2. miesto0 Adela Szegényová
Krajské preteky v spracovaní informácií  na počítači - wordprocessing, OA Senica 11. 2. 2015

1. miesto
 

4. miesto

Adela Szegényová, postup do celosl. kla

Milan Ušiak

Krajské preteky v spracovaní informácií  na počítači - wordprocessing, OA Senica.
V tomto šk. r. nebolo vyhlásené celosl. kolo.

6. 2. 2014

1. miesto
3. miesto
4. miesto

Adela Szegényová
Klaudia Šrámková
Lenka Poláková

Celoslovenské kolo 52. ročníka projektu Európa škole

2005

čestné uznanie

A. Barteková

Krajské kolo 52. ročníka projektu Európa v škole

4. 5. 2005

1. m. a postup do slov. kola

A. Barteková