INÉ

P o d u j a t i e

D á t u m

V ý s l e d o k

S ú ť a ž i a c i

Regionálne kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan, Senica 06. 04. 2016 2. miesto  
Majstrovstvá Slovenska v zrýchlenom šachu, Humenné 17. - 18. 12. 2015   Patrik Gaša
Majstrovstvá kraja v zrýchlenom šachu, Senica 10. 12. 2015 1. miesto, postup do celosl. kola Patrik Gaša
Celoslovenské kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan 04. 06. 2015 2. miesto K. Huťťa, N. Lakatošová,
A. Považan

Regionálne kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan, Senica

14. 04. 2015 1. miesto, postup do celosl. kola K. Huťťa, N. Lakatošová,
A. Považan

Krajské kolo vedomostnej súťaže Kraj, ktorý je mojím domovom

22. 10. 2013

2. miesto

I. Bachárová, L. Černáková, M. Viteková

Celoslovenské kolo Biblickej olympiády, Spišské Podhradie

19. 05. 2011

6. miesto

M. Harnošová.
M. Jánošová, O. Jelínek

Regionálne kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan, Senica

06. 04. 2011

1. miesto, postup do celosl. kola

J. Rezbáriková, D. Nesnadný, A. Rajnoha

Celoslovenské kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan, Banská Bystirca

20. 05. 2010

1. miesto

M. Ocet, Š. Turis, S. Horák

Regionálne kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan, Senica

24. 03. 2009

2. miesto

K. Funková, S. Koprlvá,
T.  Mikulčík

Celoslovenské kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan, Čilistov

17. 04. 2008

3. m.

M. Bačová,, L. Klímová,
R. Vlasák

Regionálne kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan, Senica

27. 03. 2008

1. m. a postup do celoslov. kola

M. Bačová,, L. Klímová,
R. Vlasák

Krajské kolo vedomostnej olympiády, Senica

08. 11. 2007

4. m.

L. Klímová, T. Násadová,
R. Vlasák

Regionálne kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan, Senica

27. 03. 2007

1. m a postup do celoslov. kola

D. Hlavičková, Š. Gažo,
P. Tureková

Regionálna súťaž stredných škôl v speve Pop Senica 2006

05. 2006

1. m.

K. Smolinská