FRANCÚZSKY JAZYK

Podujatie

Dátum

Výsledok

Súťažiaci

Krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku, Trnava

10. 03. 2011

3- miesto

Eva Chocholáčková

Celoštátne kolo olympiády vo francúzskom jazyku, Bratislava

18. - 19. 04. 2010

4. miesto

Darina Klvačová

Krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku, Trnava

09. 03. 2010

1. miesto

Darina  Klvačová

Krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku

26. 03. 2004

4. miesto

K. Praženková

Krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku

1999

4. miesto

H. Horinková

Krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku, Trnava

09. 02. 1999

3. miesto

H. Horinková

Okresné kolo olympiády vo francúzskom jazyku, Gymnázium Senica

10. 02. 1997

1. miesto, postup do celoslovenského kola

J. Kratochvil

Okresné kolo olympiády vo francúzskom jazyku, Gymnázium Senica

13. 02. 1997

2. miesto

H. Milotová

Okresné kolo olympiády vo francúzskom jazyku, Gymnázium Senica

13. 02. 1997

3. miesto

T. Poláková

Okresné kolo olympiády vo francúzskom jazyku, Gymnázium Senica

13. 02. 1997

3. miesto

M. Krištofová

Okresné kolo olympiády vo francúzskom jazyku, Gymnázium Senica

13. 02. 1997

1. miesto

Z. Milotová

Krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku, Gymnázium Trnava

17. 03. 1997

2. miesto

Z. Milotová

Okresné kolo  olympiády vo francúzskom jazyku

15. 02. 1996

2. miesto, postup do kraj. kola

Z. Milotová

Okresné kolo olympiády vo francúzskom jazyku, Gymnázium Nitra

07. 04. 1995

3. miesto

Z. Milotová

Oblastné kolo olympiády vo francúzskom jazyku, Gymnázium Nitra

07. 04. 1995

3. miesto

E. Rozborilová

Okresné kolo olympiády vo francúzskom jazyku

24. 03. 1993

1. miesto, postup do kraj. kola

E. Rozborilová

Krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku

1993

1. miesto

E. Rozborilová