ANGLICKÝ JAZYK

P o d u j a t i e

D á t u m

V ý s l e d o k

S ú ť a ž i a c i

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku, kat. 2C2, 2C1

2018

1. miesto

D. Papuláová

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku, kat 2B

2018

1. miesto

K. Petráňová

Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku, Trnava

02. 02. 2010

2. miesto

M. Rychtárech

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku, Skalica

18. 01. 2007

2. miesto

S. Staňková

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku, Skalica

18. 01. 2007

3. miesto

L. Suchý

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku, Trnava

19. 01. 2006

3. miesto

V. Vávrová

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku, Trnava

19. 01. 2006

2. miesto

M. Fajnor

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

 

2. miesto

T. Leová

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

 

1. miesto

L. Víšková

Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku

 

5. miesto

L. Víšková

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

2. miesto

T. Leová

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

 

2. miesto

L. Víšková

Celoslovenská súťaž o najlepšiu esej (v anglickom jazyku)

 

čestné uznanie

B.  Surová

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

 

1. miesto

T. Leová

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

 

2. miesto

M. Petrovičová

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku, Gymnázium Senica

14. 01. 1999

1. miesto

Z. Rintelová

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku, OA Senica

04. 02. 1998

3. miesto

M. Petrovičová

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku, OA Senica

04. 02. 1998

1. miesto

Z. Rintelová

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku, OA Senica

04. 02. 1998

3. miesto

S. Danihel

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

11. 02. 1997

1. miesto

S. Daniel

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

11. 02. 1997

2. miesto

E. Beňovská

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

11. 02. 1997

1. miesto

Ľ. Prekopa

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

11. 02. 1997

3. miesto

H. Šimková