písomná a elektronická komunikácia

P o d u j a t i e

D á t u m

V ý s l e d o k

S ú ť a ž i a c i

Celoslovenské preteky v spracovaní informácií  na počítači - OA Dolný Kubín, odpis 21.-23. 3. 2018 6. miesto Silvia Kováčová
Krajské preteky v spracovaní informácií  na počítači, OA Senica, UTX 15. 02. 2018

1. miesto

2. miesto

3. miesto

Katarína Kováčová

Karolína Pukančíková

Soňa Nemečkayová

Krajské preteky v spracovaní informácií  na počítači, OA Senica,odpis 15. 02. 2018

3. miesto

4. miesto

 

Tatiana Sadloňová

Silvia Kováčová

obidve postup do celosl. kola

Krajské preteky v spracovaní informácií  na počítači, OA Senica, UTX 17. 02. 2017

1. miesto

2. miesto

Katarína Kováčová

Michaela Kováčová

Krajské preteky v spracovaní informácií  na počítači, OA Senica, odpis 11. 02. 2016

1. miesto

2. miesto

3. miesto

Denisa Slintáková

Milan Ušiak

Klaudia Búzková

Celoslovenské preteky v spracovaní informácií  na počítači, Spojená škola Slanická Osada

10. - 11. 03. 2015

15. miesto

Patrícia Kucejová

Krajské preteky v spracovaní informácií  na počítači, OA Senica

11. 02. 2015

4. m, postup do celosl. kola

Patrícia Kucejová

Krajské preteky v spracovaní informácií  na počítači, OA Senica

06. 02. 2014

4. m, postup do celosl. kola

Martina Kociánová

Celoslovenské preteky v spracovaní informácií  na počítači, OA Hlhovec

11. 03. 2011

3. m

Peter Juráň

Krajské preteky v spracovaní informácií  na počítači, OA Hlohovec

11. 02. 2010

1. m.

P. Novák

Krajské preteky v spracovaní informácií  na počítači, OA Hlohovec

11. 02. 2010

2. m.

S. Koprlová

Celoslovenské preteky v spracovaní informácií  na počítači, OA Dolný Kubín

02. 04. 2009

2. m.

S. Koprlová

Krajské preteky v úprave textu na počítači, OA Hlohovec

12. 02. 2009

2. m. a postup do celosl. kolo

 P. Novák

Krajské preteky v spracovaní informácií  na počítači, OA Hlohovec

12. 02. 2009

3. m. a postup do celosl. kolo

 P. Novák

Krajské preteky v spracovaní informácií  na počítači, OA Hlohovec

12. 02. 2009

1. m. a postup do celosl. kolo

 S. Koprlová

Krajské preteky v písaní na počítači, OA Hlohovec

10. 11. 2006

2. m.

G. Gavlasová

Krajské preteky v písaní na počítači, OA Hlohovec

10. 11. 2006

5. m.

M. Juríčková

Krajské preteky v písaní na počítači, OA Hlohovec

11. 03. 2005

1. m.

M. Hýllová

Krajské preteky v úprave textu na počítači, OA Hlohovec

11. 03. 2005

1. m.

M. Hýllová

Oblastná súťaž žiakov 2. ročníkov OA v písaní na počítači, OA Partizánske

25. 02. 2004

1. m.

L. Pokrievková

Krajské preteky žiakov v písaní na počítači, OA Hlohovec

26. 03. 2004

5. m.

M. Hýllová

Krajské preteky žiakov v úprave textu na počítači, OA Hlohovec

26. 03. 2004

2. m.

M. Hýllová

Krajské preteky v písaní na počítači, OA Hlohovec

11. 03. 2003

3. m.

M. Hýllová

Krajské preteky v úprave textu na počítači, OA Hlohovec

11. 03. 2003

2. m.

M. Hýllová

Krajské preteky v písaní na stroji bez korektúry, Hlohovec

05. 02. 1999

4. m.

M. Feriancová

Krajské preteky v písaní na stroji bez korektúry, Hlohovec

05. 02. 1999

1. m.

R. Chovanec

Celoslovenské preteky v písaní na písacom stroji bez korektúry, OA Senica

23. 04. 1998

4. m.

J. Revayová

Celoslovenské preteky v písaní na písacom stroji bez korektúry, OA Senica

23. 03. 1998

1. m.

R. Chovanec

Krajské preteky v písaní na stroji, Hlohovec

13. 03. 1997

4. m.

I. Maroňová

Krajské preteky v písaní na stroji bez korektúry, OA Hlohovec

13. 03. 1997

1. m.

R. Držíková

Celoslovenské preteky študentov stred. škôl v písaní na stroji, B. Bystrica

25. 04. 1997

2. m.

R. Držíková

Oblastná súťaž študentov 2. ročníkov OA v písaní na stroji, OA Hlohovec

22. 03. 1996

4. m.

T. Hájek

Oblastná súťaž študentov 2. ročníkov OA v písaní na stroji, OA Hlohovec

22. 03. 1996

2. m.

L. Barkóciová

Majstrovstvá Slovenska v písaní na stroji, Poprad

03. 04. 1996

4. m.

L. Barkóciová

Krajské preteky v písaní na stroji študentov 2. ročníka, Trnava

08. 11. 1996

3. m.

I. Maroňová

Krajské preteky v písaní na počítači, OA Hlohovec

24. 03. 1995

1. m.

L. Barkóciová

Majstrovstvá Slovenska v písaní na stroji, L. Mikuláš

05. 04. 1995

4. m.

L. Barkóciová

Krajské preteky žiakov študentov v písaní na stroji

1994

5. m. a  postup do celoslov. kola

L. Barkóciová

Krajské preteky študentov 1. a 2. ročníkov v písaní na stroji, Levice

12 1993

5. m.

B. Turek