UDALOSTI  V  ŠKOLSKOM  ROKU  2011 / 2012

   

VI. ročník Župnej olympiády stredoškolákov

V dňoch 26. a 27. apríla 2012 sa v Trnave stretli mladí športovci z celého Trnavského kraja, víťazi okresných kôl školských športových súťaží, aby bojovali o účasť na celoštátnu olympiádu GAUDEAMUS IGITUR. Naša škola mala tento školský rok zastúpenie len v dvoch disciplínach - futbal a vrh guľou. Futbalisti skončili na 3. mieste a Kornel Ivičič (I. A) si výkonom 13,88 m vybojoval krásne 2. miesto.

Vyčistime si Slovensko

V dňoch 17. a 18. apríla 2012 sa na našej škole uskutočnili aktivity v rámci projektu „Vyčistime si Slovensko 2012“. Akciu Vyčistime si Slovensko aj v tomto roku vyhlásilo ministerstvo životného prostredia SR pri príležitosti Dňa zeme (22. 4.). Akcia bola zameraná na zber odpadu, čistenie prírody a aktivity zvyšujúce ekologické povedomie obyvateľov Slovenska. Naši študenti upratovali okolia školy a areál školského dvora.                              FOTO

 

Beseda s mestským policajtom

V období praktických maturitných skúšok absolvovali žiaci 1. ročníkov stretnutie s pracovníkom Mestskej polície v Senici s p. Filipom, ktorý každoročne navštevuje našu školu a rozpráva o práci mestskej polície, o trestnej činnosti mládeže, právach a povinnostiach obyvateľov mesta. Besedy prinášajú žiakom veľa informácií a sú príjemným stretnutím počas vyučovania. Študentov asi najviac potešilo, že si mohli vyskúšať výstroj, ale i výzbroj, ktorú policajti používajú pri zásahu.

 

Začali sa praktické maturitné skúšky

V dňoch 17. až 19. apríla vykoná 142 študentov 4. ročníka praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky. Študenti mali možnosť výberu z dvoch foriem maturitnej skúšky:
1. Praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy. Odbor obchodná akadémia rieši súvislý príklad  z účtovníctva, ekonomiky a hospodárskej korešpondencie v slovenskom a cudzom jazyku. Cestovkári vypracujú itinerár zájazdu, obchodný list a sprievodcovské slova  vlastivedného sprievodcu v prvom cudzom jazyku.
2. Obhajoba vlastného projektu. Žiak vypracuje odbornú prácu na určenú tému, napr. Finančná analýza podniku,  Podnikateľský plán výrobného podniku, Príprava zájazdu a iné.  Obhajoba práce sa uskutoční pred maturitnou komisiou.
Vypracovanie valstného projektu si zvolilo 34 študentov.

 

Najlepší Mladý účtovník 2012 je z našej obchodky

V piatok 13. apríla prebehlo celoštátne kolo 15. ročníka olympiády Mladý účtovník. Aj tento rok mala naša škola svoje zastúpenie. Anna Grosošová zo IV. D sa umiestnila na krásnom prvom mieste a opäť tak potvrdila, že naši študenti patria k špičke mladých účtovníkov na Slovensku.
BLAHOŽELÁME!!!
 

Deň narcisov 2012

Študenti a zamestnanci našej školy prispeli do verejnej zbierky Ligy proti rakovine, ktorá sa konala 13. apríla. Už 16. rok sa vyzbierané finančné prostriedky použijú na podporu klinických a výskumných projektov orientovaných na rozvoj nových techník a metód v prevencii, diagnostike a liečbe, ďalej na psychosociálnu starostlivosť o onkologických pacientov a ich rodiny, ale aj na projekty smerujúce k rozvoju výchovy, informovanosti a poradenstva.
Na našej škole s tento rok vyzberalo 212,15 €. Ďakujeme!  J

Prvé miesto vo futbale

11. apríla sa na štadióne FK Senica konalo okresné kolo stredných škôl vo futbale. Naši chlapci získali prvé miesto a tým si zabezpečili účasť na Župnej olympiáde. Blahoželáme!!!
 

 

Medaila sv. Gorazda na pôde OA Senica

26. marca 2012 z rúk ministra školstva Slovenskej republiky Eugena Jurzycu prevzala riaditeľka Obchodnej akadémie v Senici Ing. Miroslava Príkopová významné ocenenie svojej výchovno-vzdelávacej práce,  Medailu sv. Gorazda. Spolu s ňou bolo ocenených ďalších päťdesiat pedagógov, výnimočných učiteľských osobností. K významnému oceneniu gratulujeme!

 

Matematický klokan

Matematický klokan nie je počítajúce zviera, ale najväčšia matematická súťaž na svete aj na Slovensku. Vlani riešilo jej úlohy viac ako 6 miliónov žiakov zo 46 krajín Európy, Ázie a Ameriky. Na Slovensku súťažilo 55 365 žiakov z 1 291 škôl. Naši študenti v minulom ročníku získali pekné úspechy - Lukáš Jastráb (II. CR) 1. miesto, Michaela Harnošová (III. CR) 7. miesto a minuloročná štvrtáčka Barbora Janovičová 1. miesto.
V tomto ročníku sa do súťaže zapojilo 66 914 žiakov na 1 397 školách.
 Na našej škole úlohy riešilo 28 študentov 1., 2. a 3. ročníka a svoje vedomosti si overili v pondelok 19. marca 2012. Výsledky budú zverejnené 11. apríla 2012 na
 
http://www.matematickyklokan.sk
 

Hurbanov pamätník

15. marca 2012 sa už tradične na nasej obchodke konalo  školské kolo Hurbanovho pamätníka. Do okresného kola
v umeleckom prednese poézie postúpili:

Dominika Danieliková, II. B /M. Lasica : Klobúk/
Júlia Rezbáriková, IV. B /M. Valek : Jesenná láska/
Dominika Klenová, III. C/P. Stanislav : Zamyslenie o hviezdach/
Recitátorkám blahoželáme.
 

 

Medzinárodná jazyková súťaž "Nemčina ako cudzí jazyk" 2012

Cieľovou stanicou odboru služby v cestovnom ruchu bola v tomto roku i spolková krajina  Dolné Rakúsko  (Niederösterreich) Naša škola dostala opäť pozvanie od Krajinského školského úradu pre Dolné Rakúsko na trojdňovú jazykovú súťaž pre stredné školy. Hlavnou témou bol  Kultúrny a hospodársky priestor juhovýchodnej Európy. Školu reprezentoval v tomto roku Dávid Lehocký, žiak II.CR, ktorý svojimi vedomosťami z nemeckého jazyka urobil dobré meno našej škole v zahraničí a posunul výuku odboru cestovný ruch ďalej do popredia. Sprevádzala ho vyučujúca NEJ PhDr. Eva Otepková.
Na seminár a súťaž súčasne pricestovali študenti z krajín východnej Európy. Zastúpené boli stredné školy ( SOŠ a gymnáziá ) z Českej republiky (8), Slovenska (7), Maďarska (3), Slovinska (1) a Ukrajiny (1).
Stretnutia a získané skúsenosti potvrdzujú fakt, že učiť sa aktívne nemecký jazyk by malo byť naďalej prioritou v našom regióne, pretože naši susedia v Rakúsku ponúkajú veľa spolupráce v kultúrno-vzdelávacej oblasti a tiež i v pracovnej oblasti.
 

Písomné maturitné skúšky

V dňoch 13. -15, marca 2012 na stredných školách prebiehajú písomné maturitné skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, cudzích jazykov a matematiky. Na našej škole túto skúšku vykonalo 142 štvrtákov. Test a sloh z anglického jazyka písalo 82 študentov z toho len 5 si zvolilo úroveň B2. Nemecký jazyk si zvolilo 55 študentov. Na dobrovoľnú maturitnú skúšku z matematiky sa prihlásilo 6 študentov.
Všetkých 142 našich štvrtákov okrem ústnej maturitnej skúšky ešte čakajú praktické skúšky, ktoré sa budú konať 17., 18. a 19.  apríla 2012.
 

Olympiáda Mladý účtovník 2012

27.02.2012 sa uskutočnilo školské kolo súťaže "Mladý účtovník 2012". Súťaže sa zúčastnilo 16 študentov 4. ročníka, ktorí riešili súvislý účtovný príklad v programe pre vedenie podvojného účtovníctva - OMEGA. Medzi najlepších účtovníkov r. 2012 na škole patria: Anna Grosošová zo IV.D, Katarína Zabadalová zo IV. A a Tomáš Milota zo IV. D Do regionálneho kola, ktoré sa bude konať 23. 3. 2012 v Bratislave,  postúpili prvé dve študentky. Všetkým zúčastneným blahoželáme a Anke s Katkou držíme palce, aby sa im v regionálnom kole darilo a aby nadviazali na úspechy našch študentov v predchádzajúcich ročníkoch.
 

Beseda s ekonómom

Pozvanie prijal známy ekonóm a poradca Doc. Ing. Peter Staněk CSc. V piatok 10. 2. 2012 v popoludňajších hodinách sa stretol s učiteľmi a žiakmi školy, kde v pútavej prednáške priblížil súčasný stav a možné perspektívy vývoja ekonomiky Slovenska a sveta. Ochotne zodpovedal na otázky, ktoré zaujali prítomných ohľadom budúcnosti v globálnych rozmeroch.
 

Okresné kolo SŠ v hádzanej a vo volejbale

8. februára 2012 sa v Športovej hale v Senici uskutočnilo okresné kolo stredných škôl v hádzanej dievčat. Súťaže sa zúčastnili tri družstvá zo senických škôl - Gymnázium, Stredná odborná škola a naša Obchodná akadémia. Naše dievčatá skončili na 2. mieste. Po prvýkrát od začiatku konania Župnej olympiády v Trnave prepustili svoju účasť na nej SOŠ, s ktorou vo vyrovnanom zápase nakoniec prehrali o tri góly.
O týždeň neskôr, 15. februára, sa v telocvični Gymnázia Senica stretli dievčatá zo štyroch senických stredných škôl, aby si zmerali svoje sily vo volejbale. Víťazkami sa tentokrát stali dievčatá z Gymnázia a nám opäť zostalo druhé miesto.
 

 

Krajské preteky v spracovaní informácií

14. februára sa uskutočnil 46. ročník krajského kola  súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači v Hlohovci. Reprezentovali nás traja študenti III. A - Andrea Koprlová, ktorá obsadila 5. miesto s počtom úderov 335,00,  Filip Včelka, obsadil 6. miesto s 322,5 údermi a študentka II. A triedy  Martina Kociánová, ktorá obsadila 9. miesto počtom úderov 302,6. O tom, či niektorí z nich postupia na Majstrovstvá Slovenska sa dozvieme do konca februára.
Sprevádzajúcou vyučujúcou bola Mgr. Božena Krajčiová.
 

 

Fotografická súťaž

V januári sa na OA uskutočnila fotografická súťaž. Jej hlavným zámerom bolo nájsť školského fotografa/fotografku, ktorá bude fotiť všetky podujatia a dôležité udalosti  v škole. Fotografie hodnotili dvaja profesionálni fotografi, ktorí sa zhodli na výsledkoch:
 Výhercom gratulujeme a tešíme sa na  spoluprácu!
Výherné fotografie:
1. miesto                                                    2. miesto
Romana Valovičová (III. C)                      Lenka Vašková (III. B)

     

 

3. miesto
Dominika Danieliková (II. B)

Tretie miesto v aerobicu stredných škôl na Slovensku

Školské majstrovstvá trnavského kraja v aerobic maratóne stredných škôl sa konali 22. novembra 2011 v Mestskej športovej hale v Senici. Našu školu zastupovalo 9 dievčat zo všetkých štyroch ročníkov. Prvé miesto obsadila Nikola Šišková (z III. C triedy) a postúpila na Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa konali 12. januára 2012 v Bratislave. Súťaž prebiehala v štyroch kolách - dance mix, street aerobik, tae-bo a zumba. Každé kolo trvalo 50 minút. Nikola sa spomedzi takmer osemdesiatich tanečníkov prebojovala až do posledného kola a získala krásne tretie miesto. Prezradila nám: "Dnes sa už môžem pýšiť titulom druhej vicemajsterky v aerobicu stredných škôl na Slovensku, na ktorý som hrdá."
 

Olympiáda v nemeckom jazyku

21. decembra 2011 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: 2A - 14 žiakov, 2B - 23 žiakov. Súťažiaci najskôr absolvovali písomnú časť, ktorá pozostávala z počúvania a čítania s porozumením a z gramatického testu. Ústna časť pozostávala z opisu obrázka a konverzácie na danú tému. Víťazi jednotlivých kategórií:
2A - 1. Radoslav Tóth  (II. B), 2. Dávid Lehocký (II. CR), 3. Barbora Hučková (II. CR)
2B - 1. Júlia Rezbáriková (IV.B), 2. Michaela Jurkovičová (IV. D), 3. Júlia Marušicová (III. CR)

 

 

Deň otvorených dverí a Veľtrh cvičných firiem

Tradične sa v našej škole koncom decembra konal  Deň otvorených dverí, ktorého sa zúčastnili nielen žiaci ZŠ zo všetkých senických škôl, ale i škôl z celého okresu Senica, Skalica, Myjava a Malacky. Spolu s učiteľmi a rodičmi  si okrem priestorov školy prezreli aj priestory na odbornú prípravu študentov OA. Sprievodným podujatím bol Veľtrh cvičných firiem v aule školy a prezentácia študentov študijného odboru služby v cestovnom ruchu.
Študenti cestovného ruchu prezentovali svoju činnosť ukážkami slávnostného prestierania, elektronickými prezentáciami Regióny Slovenska a prezentovali svoj penzión Venuša.
Veľtrhu sa zúčastnili všetky cvičné firmy (13) odboru obchodná akadémia. Cvičné firmy prezentovali svoje výrobky a služby v predajných stánkoch a zároveň súťažili v kategóriách najlepší reklamný spot, najlepší stánok, najlepší katalóg, najlepšia elektronická prezentácia, najlepší reklamný slogan. Na základe hodnotení z jednotlivých kategórií bola vyhlásená najlepšia cvičná firma. Stala sa ňou firma TEAWORLD, s. r. o., ktorá okrem víťazného pohára získali od pani riaditeľky poukaz na jeden deň riaditeľského voľno  a poukaz na tortu.
 

 

 

 

 

FOTO

Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 13. decembra 2011 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách – 2A pre záujemcov z 1. a 2. ročníka a 2B pre študentov 3. a 4. ročníka.
V oboch kategóriách súťažiaci najprv absolvovali písomnú časť, ktorá preverila úroveň počúvania s porozumením, čítania s porozumením, gramatiky a slovnej zásoby. 6 najúspešnejších jednotlivcov potom postúpilo do časti ústnych rečových zručností – tvorenie príbehu podľa obrázku a rolová hra / monológ a dialóg/. Porota konštatovala, že rečové zručnosti súťažiacich sú na výbornej úrovni. Umiestnenie v kategórii 2A: 1. Patrik Baránek (II. A), 2. Tatiana Ovečková (II. CR), Filip Hodúl (II. A).
Kategória 2B: 1. Roman Cintula (IV. CR), 2. Daniel Nesnadný (IV.A), 3. Eva Chocholáčková (III. C).
 
 

14. ročník Medzinárodného Veľtrhu Cvičných Firiem Bratislava

V dňoch 30. novembra –  1. decembra 2011 sa v Bratislave konal 14. Medzinárodný  Veľtrh Cvičných Firiem organizovaný Štátnym inštitútom odborného vzdelávania. Spoluorganizátorom je Nadácia na podporu odborného vzdelávania a prípravy a Ekonomická univerzita v Bratislave, Katedra pedagogiky NHF. Záštitu nad akciou každoročne preberá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Na tomto veľtrhu má každoročne zástupcu aj naša Obchodná akadémia. Tento rok si obchodovanie v simulovanom prostredí vyskúšali zamestnanci cvičnej firmy World in hand, s. r. o., ktorú založili v roku 2010 žiaci terajšej IV. A triedy. Na veľtrhu dosiahli aj reálny úspech v podobe víťazstva v kategórií Ekonomická prax.
Na MV CF sa zúčastnili aj žiaci tretieho ročníka, ktorí navštevujú voliteľný predmet cvičná firma, aby získali cenné skúsenosti potrebné pre ďalšiu prácu v cvičnej firme. Zároveň si mohli vyskúšať úlohu zákazníka cvičnej firmy.
 

Športové súťaže žiakov stredných škôl

V mesiaci november sa naši študenti, tak ako každý rok, zúčastnili na rôznych športových súťažiach, na ktorých získali pekné umiestnenia.
9. novembra prebehlo Okresné kolo vo florbale, kde sme spomedzi 5 družstiev získali pekné 2. miesto. Okresné kolo v basketbale sa konalo 15. novembra a umiestnili sme sa opäť na 2. mieste (zo 4 družstiev). Menej sa darilo našim študentom 16. novembra na futsale, kde získali 4. miesto z 5 družstiev.
Úspešnejšie boli dievčatá na Krajskom kole v aerobicu, ktroré sa konalo 22. novembra v Športovej hale v Senici. Medzi 57 súťažiacimi sa nestratilo ani našich 12 dievčat. Absolútnou víťazkou sa stala Nikola Šišková z III. C a spolu s Miškou Liškovou z III. C (7. miesto) postupujú na majstrovstvá Slovenska, ktoré budú 15. januára v Bratislave.
 

 

Deň študentstva a imatrikulácie

Streda, 16. november, patril na Obchodnej akadémii študentom a ich mladíckemu elánu. Pripomenuli sme si Medzinárodný deň študentstva a zároveň oficiálne prijali nádejných prvákov do cechu študentského. Pri tejto príležitosti riaditeľka školy udelila niektorým študentom štvrtého ročníka Pamätné listy za aktívnu prácu počas štúdia.
Ráno sme sa zišli v kultúrnom dome, kde nás čakal bohatý kultúrno-zábavný program. PhDr. Držíková pripravila so žiakmi slávnostnú akadémiu, ktorá bola prehliadkou najvýraznejších talentov našej školy. Študenti a študentky excelovali na pódiu spevom, tancom i hrou na hudobný nástroj.
Slávnosť pokračovala imatrikuláciou, ktorú pripravili študenti tretieho ročníka cestovného ruchu. Prváci sa nenechali zahanbiť a každ‎ý z prváckych triednych kolektívov predviedol pilno natrénované tanečné číslo na vopred zadanú tému. Odborná porota zložená zo známych osobností musela priznať, že všetci prváci sú hodní vstúpenia do radov študentstva. Blahoželáme a prajeme veľa študijných úspechov!                                                               FOTO imatrikulácie      
FOTO akadémia


 

 

 

Kraj, ktorý je mojím domovom

Súťažné družstvo v zložení Iveta Bachárová, Laura Černáková a Miriama Viteková (II. CR) hľadalo odpovede na otázky z histórie a súčasnosti športu, prírodných podmienok trnavského kraja. Potrápili sa aj vyhľadaním údajov o literárnych a výtvarných osobnostiach. Napriek tomu, že krajské kolo bolo náročnejšie než okresné, podarilo sa im obsadiť 2. miesto (od víťaza ich delilo 8 sekúnd).
Cenu prevzali z rúk predsedu TTSK Tibora Mikuša v Zrkadlovej sieni divadla Jána Palárika v Trnave pri príležitosti osláv Dňa študentstva.
Viac ...

Deň študentstva na radnici

 Pri príležitosti Dňa študentstva sa 8. novembra 2011 na Mestskom úrade v Senici už po deviaty raz stretli najlepší študenti senických škôl, aby z rúk primátora mesta prevzali ocenenie za vynikajúce študijné výsledky a reprezentáciu školy a mesta. Tento rok boli z našej školy ocenení Michaela Harnošová z III. CR, Ondrej Jelínek zo IV. D, Adam Rajnoda a Daniel Nesnadný zo IV. A.
Primátor mesta aj tento rok udelil Cenu senickej mládeže, ktorá je určená osobe, ktorá sa aktívne venuje mládeži. V konkurencii štyroch nominovaných toto ocenenie získala v internetovom hlasovaní (takmer polovicu hlasov) naša pani profesorka Viera Medňanská. Video

 

 

Projekt Školy tvoria eko-mapu Slovenska

 V sídle Trnavského samosprávneho kraja sa študenti Lukáš Jastráb a Bibiána Butašová s Mgr. Medňanskou zúčastnili úvodného školenia  k tvorbe ekologickej mapy, ktorá bude slúžiť  širokej verejnosti.  Študenti s vyučujúcou využili čas do odchodu vlaku návštevou  najznámejších kostolov Trnavy ( Bazilika sv. Mikuláša a Katedrála sv. Jána Krstiteľa). Viac ...
 

 

 Prezentácia škôl

Jesenné obdobie je už  tradične spojené s podujatím, akým je Prezentácia stredných škôl, do ktorej sa každoročne aktívne zapája aj naša OA.
27. októbra 2011 sa konala Prezentácia škôl v kultúrnom dome v Senici. Našu školu prezentovali PhDr. Anna Držíková a Ing. Branislav Černek. Pri našom  pútavom prezentačnom  mieste sa zastavovali  v tento deň nielen výchovní poradcovia, rodičia, ale potešil nás veľký počet súčasných deviatakov, ktorí prejavili konkrétny záujem študovať na nasej OA v školskom roku 2012/2013. Ďalšia Prezentácia škôl bude 9. novembra v Myjave.
 

Praha matka miest

Štvrtáci odboru služby v cestovnom ruchu v rámci praktickej prípravy 13. – 14. októbra  2011 spoznávali kultúrno-historické pamiatky Prahy.  Prvý deň navštívili Pražský hrad  (gotický Chrám sv. Víta, románsky Kostol sv. Jiří, Starý královský palác, Zlatá ulička, Daliborka, Mihulka), Loretu, Strahovský klášter, Petřín.  V podvečer sa presunuli  od Kostola sv. Mikuláša na Malej Strane po Karlovom moste až na Staroměstské nám.  Zážitkom boli pekné výhľady na mesto z Vyšehradu i z veže Staroměstskej  radnice.  Študenti  sa zastavili pri sídle Karlovej univerzity a pri objektoch Židovského mesta. Po kráľovskej ceste sa dostali k Prašnej bráne a Obecnímu domu. Viackrát si vyskúšali prepravu metrom aj električkou. Napriek tomu, že niektorí na spiatočnej ceste vlakom nenašli miesto na sedenie, radi by si podobnú exkurziu zopakovali.
                                                                                       FOTO

Dni otvorenej samosprávy
Predstavujeme regióny Slovenska

Študenti II. CR  v rámci predmetu geografia cestovného ruchu predstavili verejnosti najvýznamnejšie oblastíiSlovenska. Vytvorili nástenky, propagačné materiály, suveníry, elektronické prezentácie. Upiekli medovníky, placky, pagáčiky a iné regionálne špeciality. Na stoloch nechýbali tradičné syry, bryndza či hrozno. Atmosféru doplnila hra na píšťalku a kroje z rôznych oblastí. Trnavský samosprávny kraj bol zastúpený  regiónom Záhorie a Dolné Považie.
 FOTO

Senický týždeň dobrovoľníctva

Prekvapujúco vysoký počet našich študentov si našlo voľný čas a nabralo odvahu niekomu pomôcť.  Niektorí sa prvý raz stretli s ľuďmi s mentálnym postihnutím vo Svetluške, alebo so starenkami a starčekmi v Domove dôchodcov. Pocítili i údiv okoloidúcich pri maľovaní plotu školy, či nezáujem prispieť v rámci zbierky Biela pastelka. Skupina študentov si uctila pamiatku osobností pochovaných na cintoríne úpravou ich hrobov.
Celý týždeň pracovali dobrovoľníci v útulku pre psov. Šantili sme s deťmi v škôlke, tancovali  zumbu na Malom námestí a nestratili sme sa ani v DAVe dobrovoľníkov. Všetky aktivity úspešne koordinovalo Informačné centrum Europe Direct v Senici. Naše nadšenie zaznamenali vo vysielaní  STV, TA3 a TV Sen.

Pre viac informácií, kliknite na:
europedirect.senica.sk,  dobrovolnictvo.sk  iuventa.sk 1snsc.sk mladez.sk