hlavná
stránka

U D A L O S T I   V  Š K O L S K O M   R O K U   2 0 0 8 / 2 0 0 9

 

 

Dátum

Udalosť

Fotografie

 

 

   
24. -  25. 06


Modelový európsky parlament (MEP)

Piati študenti L. Eliášová z 2. B, M. Ocet z 2. A, S. Bellayová a S. Hrthová z 1. B, F. Libuša z 1. D boli  delegátmi Slovinska a Lukáš Kaltenbach z 2. A prezident výboru na regionálnom zasadnutí MEP v Budmericiach.
Študenti si vymenili názory na riešenie niektorých problémov v oblasti medzinárodných vzťahov, ekonomiky, energetiky,  sociálnych vecí i vzdelávania. Najlepšou delegátkou z našej školy bola  Lýdia Eliášová, ktorá sa spolu s Lukášom Kaltenbachom zúčastní rokovania v národnom MEP, ktoré sa uskutoční v priestoroch Národnej rady SR v Bratislave.
 

   
    24. 06.

Latka OA

Latka OA je súťaž v skoku do výšky, ktorej sa zúčastnilo 13 študentov -  4 dievčatá a 9 chlapcov. Z dievčat bola najúspešnejšou skokankou M. Kanichová (2. A), ktorá prekonala latku na výške 135 cm, za ňou skončila R. Skalová (3. B) - 130 cm a M. Černeková (1. B) - 120 cm.
Z chlapcov prvé miesto obsadil F. Lang (2. C), ktorý prekonak latku vo výške 165 cm na prvý pokus podobne ako P. Mihaliska (3. E), ktorému sa to podarilo až na druhý pokus. 3. miesto obsadil M. Buzay (2. E) - 160 cm.
 

     
    21. -23.06

Olympiáda stredoškolskej mládeže

V dňoch 21. - 23. júna 2009 sa v Trnave konali majstrovstvá Slovenska stredoškolskej mládeže pod názvom Gaudeamus igitur. Našu školu pod vedením Mgr. Rusňákovej a Mgr. Blažeka reprezentovalo 10 dievčat v hádzanej a 9 dievčat vo volejbale.  Hádzanárky skončili na 5.mieste a volejbalistky si z Trnavy priviezli titul majsterky Slovenska.
 

     
    22. 06.

Poznáš svoj región?

NAJ nášho regiónu.
V rámci celoškolskej ankety študenti vybrali pre nich najzaujímavejšiu prírodnú i kultúrnu pamiatku - Mohyla M. R. Štefánika, hrad Branč, Rotunda sv. Juraja v Skalici, Kunovská priehrada, Skalické vinohrady, Skalické rybníky. Vo vedomostnej súťaži boli najúspešnejší Patrícia Blažová z 1. D, Júlia Rezbáriková z 1. B a Roman Cintula z 1. CR.
 

        
     

Európska jar 2009

Naša škola sa v rámci tohto projektu pripojila k ďalším 6000 školám v EÚ. Európska jar je príležitosťou pre mladých ľudí vyjadriť svoj názor a rozoslať ho po celej Európe. Využili to aj Nikola Ovečková a Júlia Rezbáriková z 1. B, ktoré vytvorili zo školských aktivít film a  zaslali ho do súťažnej kategórie "Môj film Európskej jari“. (www.springday2009.net/ww/sk/pub/spring2009/competitions/
spring_day_film.cfm
)
 

     
    28. 05.

Exkurzia v Myjave

Centrum tradičnej kultúry Myjava pripravilo pre študentov 1. CR interaktívne spoznávanie ľudového kroja Myjavska. V Gazdovskom  dvore (Turá Lúka) sa oboznámili s tradičnou formou života a bývania celého regiónu. Po prehliadke centra Myjavy študenti navštívili Múzeum Slovenských národných rád.
 

     
    26. 05.

Exkurzia vo Viedni

Študenti 2. B, 2. D a 1. CR sa zúčastnili exkurzie vo Viedni, kde si pod odborným výkladom p. prof. Machatovej pozreli niektoré známe budovy v centre mesta. V kráľovskej klenotnici sa dozvedeli zaujímavosti z histórie od p. prof. Zelenáka. V technickom múzeu mali študenti  možnosť vyskúšať si niektoré vystavené predmety , ako napr. koľko sa "našlapú" na bicykli, aby sa rozsvietila žiarovka. Prechádzkou v záhradách zámku Schönbrunn si prezreli krásu parku a okolia a niektorým sa podarilo zablúdiť v bludisku. No a na záver, to na čo sa tešili, zábavné atrakcie v Prátri.
                                                                                              Ďalšie foto

   
     

Začali sa ústne maturitné skúšky

Od 25. do 28. mája 2009 vykonajú naši  študenti 4. ročníka ústnu maturitnú skúšku, ktorá sa skladá  z troch častí: slovenský jazyk a literatúra, anglický alebo nemecký jazyk a teoretická časť odbornej zložky.
 

   
    07. 05.

Deň Európy

Informačné centrum Europe Direct Senica v spolupráci s OA zorganizovalo propagačnú akciu k voľbám do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú lonať 6. 6. 2009.

   
    06. 05.

Študentský európsky parlament

Krajské semifinále zábavno-vedomostnej súťaže Študentský európsky parlament sa konal v Trnave.
Potenciálni prvovoliči z radov tretiakov a štvrtákov  získali v marci a apríli internetovú kvalifikáciu o Európskom parlamente. Najlepší z nich vytvorili trojčlenný tím (M. Bačová, L. Klímová  a R. Vlasák), ktorý prejavil veľmi dobré vedomosti z geografie, histórie, kultúry, európskej únie, a zabezpečil tak našej škole 3. miesto v Trnavskom samosprávnom kraji.
 

     
    05. 05.

Ikona Štefánik

Študenti odboru cestovný ruch  sa zúčastnili konferencie o živote a diele nášho rodáka, ktorý medzi prvými vyslovil myšlienku o budúcom zjednocovaní Európy.  V priestoroch Štefánikovho domu v Brezovej  si vypočuli prednášku Petra Uhlíka. Známy cestovateľ František Kele informoval o miestach, kde pôsobil M. R. Štefánik a premietol film z výstupu na Mont Blanc, ktorý Štefánik zdolal za ťažkých podmienok až šesťkrát. Veľkým zážitkom pre všetkých bol peší výstup na Mohylu na Bradle. Prácou v triede i účasťou na tejto akcii si študenti uvedomili celoeurópsky a dokonca celosvetový rozmer osobnosti Milana Rastislava  Štefánika (21. 07. 1880 – 04. 05. 1919).
 

   
    22. 04.

Deň Zeme na OA

Po dlhej zime potrebovali zelené plochy v okolí školy šikovné ruky našich študentov. Fantáziu i svoje umelecké sklony sme vložili do návrhov, ako si predstavujeme náš park v budúcnosti.

   
    20. 04.

Začali sa praktické maturitné skúšky

Od 20. do 24. apríla 2009 vykoná 146 študentov 4. ročníka praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky. Maturantom prajeme, aby úlohy z účtovníctva, ekonomiky, hospodárskej korešpondencie a aplikovanej informatiky úspešne vypracovali.
                                                                                              Ďalšie foto

   
    marec

Okresné kolo stredných škôl

25. marca volejbal
27. marca hádzaná
7. apríla futbal

     
    24. 03.

Mladý Európan

Dňa 24. marca 2009 sa v Senici stretli študenti tretích ročníkov stredných škôl z Trnavy, Piešťan, Skalice, Holíča, Šaštína Stráži atď. Družstvo v zložení Kristína Funková z 3. B. Simona Koprlivá z 3. B a Tomáš Mikulčík z 3. E obsadilo v silnej konkurencii výborné 2. miesto a nadviazalo na úspechy predchádzajúcich ročníkov celoslovenskej súťaže.

   
    17. 03.

Exkurzia v Sobotišti

Náučný chodník históriou Sobotišťa a Družstevné múzeum Samuela Jurkoviča so zaujatím absolvovali študenti odboru služby v cestovnom ruchu.

   
    11. 03.

Hurbanov pamätník

Kategória poézia: 1. miesto Beáta Danišová, 2. B
                               2. miesto Sabína Vaňková, 1. B
                               3. miesto Magdaléna Fábiková, 1. CR
Kategória próza::  1. miesto Ivana Brožková, 3. D

 

   
     

Olympiáda Mladý účtovník 2009

V tomto šk. roku sa školského kola zúčastnili študenti 4. ročníka.
S rovnakým počtom bodov a teda dve prvé miesta obsadili Jana Hanzlíčková zo 4. D a Gabriela Petríková, 4. B. Tretie miesto obsadila Tatiana Násadová zo 4. B. Študentky na prvom mieste postúpili na regionálne kolo do Bratislavy.

     
    24. 02.

Krajské kolo aerobicu

1. miesto Beáta Oravcová zo 4. A triedy

     
    12. 02.

Krajské kolo súťaže v spracovaní informácií na počítači

Pod vedením pani profesorky Krajčiovej sa 3 žiaci našej školy zúčastnili krajského kola súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači na Obchodnej akadémii v Hlohovci. Zvíťazila Simona Koprlová z 3. B triedy a Peter Novák z 3. E bol tretí. Michal Ocet z 2. A získal 17. miesto.
V kategórii úprava textu na počítači Peter Novák obsadil 2. miesto.
 

   
    11. 02.

Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku

Šimon Turis - 5. miesto
Martin Rychtarech - 4. miesto
Lukáš Kaltenbach - 4. miesto
 

   

   
    23. 01.

Slovakiatour

15. ročník veľtrhu ITF Slovakiatour navštívilo 65 124 návštevníkov. Medzi nimi bolo i 46  študentov 1. CR  a voliteľného predmetu CER. Nadchla ich aj prehliadka Primaciálneho paláca v doobedňajších hodinách.
                                                  Ďalšie foto

   
    16. 12.

Súťaž EXPERT

Je to  celoslovenská súťaž geniality show pre študentov 1. a 2. ročníka SŠ. Zapojilo sa 12 súťažiacich, ktorí si zvolili 2 z tém: Planéta Zem, Dejiny, Svet umenia, Bity a bajty, Anglický jazyk.
                                                                                    Výsledky

   
    21. 01.

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

Tento rok bola okresná olympiáda v anglickom jazyku celá v réžii chlapčenského zastúpenia -  Šimon Turis z 2. C triedy, Martin Rychtárech z 3. C triedy a Lukáš Kaltenbach z 2. A triedy. Chlapcom sa natoľko darilo, že pre našu školu vybojovali tri prvé miesta a postúpili do krajského kola.

 

   
    15 .- 19.   12.

EUROSCOLA v OA

Naša škola sa pod vedením pani profesorky Medňanskej zapojila do súťaže programu EUROSCOLA, ktorého cieľom je intenzívnejšie zapojiť mládež do diskusie o živote v krajinách EÚ.
Školské aktivity boli zamerané na témy roku 2009:
1. Vstup SR do eurozóny
2. Voľby do parlamentu EÚ
3. Európsky rok kreativity a inovácií
                                                                                    Video   Ďalšie foto

 

   
    18. 12.

Školský turnaj vo volejbale

1. miesto trieda 4. E, 2. miesto trieda 4. C, 3. miesto trieda3. A

Ďalšie foto

   
    16. 12.

Veľtrh cvičných firiem a deň otvorených dverí

Ďalšie foto

   
    15. 12.

Olympiáda v nemeckom jazyku

Kategória 2A: 1. miesto Renáta Benešová
                          2. miesto Júlia Rezbáriková
                          3. miesto Peter Studenič, 2. D
Kategória 2B: 1. miesto Miroslava Bačová, 4. B
                          2. miesto Monika Kocianová
                          3. miesto Simona Koprlová, 3. B

   
    11. 12.

Olympiáda v anglickom jazyku

Kategória 2A: 1. miesto Šimon Turis, 2. C
                          2. miesto Nikola Nguyenová, 2. E
                          3. miesto Marek Konečný, 2. A
Kategória 2B: 1. miesto Martin Rychtárech, 3. C
                          2. miesto Lukáš Suchý, 3. C
                          3. miesto Martin Poláček, 4. E

   
    26. 11.

EÚ a euro 2009

Ministerstvo školstvo SR pripravilo pre stredoškolákov on-line  vzdelávací kurz EÚ a euro 2009, ktorý bol ukončený testom. Ak študent získal viac ako 85% bodov, bol zaradený do súťaže o najlepšiu triedu, o najlepšiu školu, o najlepší región na Slovensku. Trieda 3. A obsadila  1. miesto na Slovensku.
 

   
    21. 11.

Deň študentstva na radnici


Primátor Ing. Ľubomír. Parízek ocenil Pamätnou plaketou mesta Senica  študentov Miroslavu Bačovú  4. B, Barboru  Čajkovú 4.D, Beátu Oravcovú  4. A, Petru Polákovú 4. E, Richarda Vlasáka  4. D. V kultúrnom programe účinkovali Dominika Kudolániová  a Jakub Včelka . Slávnostného podujatia v sobášnej sieni na mestskom úrade  sa zúčastnili i členovia Študentského parlamentu z OA Lucia Kiripolská, Michaela Miháliková, Veronika Štefková.
 


 

   
    18. 11.

Slávnostná akadémia a imatrikulácia prvákov


V slávnostnej akadémii vystúpili talenty školy v hudobných, tanečných   a speváckych číslach pod režijným vedením PhDr. Anny Držíkovej.
Potom nasledovalo prijatie študentov 1. ročníka do radov študentov.

   

   
    nov.

Školské majstrovstvá okresu SŠ

12. 11.
šach
: 1. miesto Jana Peričková 2. C, 3 . miesto Kristína Blažková 1. CR
18. 11.
futsal - 1. miesto, výber žiakov školy
 basketbal - 1. miesto, výber žiakov školy

             

   
    12. 11.

Priateľské stretnutie žiakov 2. ročníka v písaní na PC a PS

12. novembra 2008 sa v OA Hlohovci konalo regionálne  kolo súťaže v písaní na počítačoch a písacích strojoch. Súťaže sa zúčastnilo 53 študentov z 18 stredných škôl. Umiestnenie našich študentov:
Lucia Adamuščinová, 2. A - 7. miesto
Natália Hološková, 2. C - 17. miesto
Marek Konečný, 2. A - 36. miesto

     
    24. 10.

Odborný seminár


Študenti 1.CR sa zúčastnili odborného seminára pre stredoškolskú mládež k 90. výročiu vzniku ČSR. Súčasťou akcie bolo spoznávanie významných osobností mesta Brezová pod Bradlom pri pamätníkoch        a tabuliach, ktoré sú im venované.
 

   

   
    07. 10.

Kraj, ktorý je mojím domovom


Dňa 7. októbra 2008 sa uskutočnila olympiáda, Kraj, ktorý je mojim domovom. Vzhľadom na rovnosť bodov s družstvom Gymnázia v Senici, uskutočnilo sa 14. októbra 2008 2. kolo a los rozhodol, že do krajského kola postupujú žiaci z Gymnázia Senica. Súťažiaci: M. Ocet 2. A, L. Surová 2. B, L. Marečková a D. Morávková 2. E

   
    03. 10.

Svetový deň cestovného ruchu - 27. september


Súťaž pozostávala vo vypracovaní vedomostného testu o Slovensku. Testu sa zúčastnilo 13 dvojíc študentov 1. ročníka odboru Služby v cestovnom ruchu. Najlepšie vedomosti prejavili dvojice Cintula a Hlavenka, Grečná a,Zelenková, Fabiková a Sedlačková z 1. CR

   

 

 

26. 09.

Medzinárodný deň eura


Dňa 26. septembra 2008 prebehla súťaž študentov 1. ročníka.Testovanie vedomostí o Európskej únii a o euro sa uskutočnilo na http://www.euromena.sk/detsky-kutik/9530s
Výsledky: 1. m. Júlia Rezbáriková (1.B), 2. m. Nikola Ovečková (1. B), 3.m. Mário Hlavenka (1. CR).

 

 

    sept.

Branný kurz

09. - 11. 09. 2008 triedy 3. A, B, D
16. - 18. 09. 2008 triedy 3. C, E
22. - 23. 09. 2008 druhé ročníky
24. - 25. 09. 2008 prvé ročníky

 

   
    02. 09.

Začiatok školského roku 2008/2009


Začiatok šk. roku 2008/2009 bol pre našich prvákov o niečo slávnostnejší ako po iné roky. V aule školy ich privítala pani riaditeľka Ing. Miroslava Príkopová. Študenti boli zaradení do jednotlivých tried a boli im predstavení triedni profesori.