hlavná
stránka

U D A L O S T I   V  Š K O L S K O M   R O K U   2 0 0 7 / 2 0 0 8

 

 

Dátum

Udalosť

Fotografie

 

 

 

 

10. 06.

Beseda s colníkom

 

 

 

 

20. 05.

Branný kurz študentov prvých ročníkov

 

 

 

 

19. 05.

Začala ústna forma internej časti  maturitnej skúšky

 

 

 

 

15. 05.

Beseda s príslušníkom štátnej polície v Senici

 

 

 

 

15. 05.

6. ročník verejnej finačnej zbierky 1 deň úsmevu na Slovensku

Finančné prostriedky vo výške 1.614 659,50,- Sk budú použité na zlepšenie kvality života detí, na podporu náhradného rodičovstva a na anjelský program Spoločnosti.  Dobrovoľníčky z 2. B vyzbierali v meste Senica takmer 30 tis. Sk a stali sa najlepšie v Trnavskom kraji.

 

 

 

 

 

 

09. 05.

Deň Európy

Testu Ako sme pripravení na euro? sa zúčastnilo 42 študentov. 100 % úspešnosť dosiahol Tripšanský z 2.D, 96 % Koprlová, Miklášová, Plešová, Blahová). Najsilnejšie 3-členné družstvá boli z 3. B, 2. B., 2. E, 3. C. V súťaži Euro mojimi očami a Zjednoťme sa v rozmanitosti najlepšiu fantáziu prejavili študenti z 3. D a 2. B. Zaujímavé práce vytvorili aj v 1. B, 2. E, 3. E, 3. C.

 

 

 

 

09. 05.

Rozlúčka so štvrtákmi

 

 

 

 

30. 04.

Odovzdávanie diplomov našim úspešným športovcom

 

 

 

 

 

29. 04.

Okresné kolo recitačnej súťaže Hurbanov pamätník

Ivana Brožková druhá

Konalo sa v ZUŠ Senica. Našu školu v kategórií poézia reprezentovala Barbora Čajková (3. D) a v kategórií próza Ivana Brožková (2. D), ktorej umelecká interpretácia textu E. Segala Príbeh lásky oslovila odbornú porotu i publikum. Obsadila pekné 2. miesto.

 

 

 

 

23. 04.

2. Župná olympiáda stredoškolskej mládeže trnavského kraja

Dievčatá: volejbal - 1. miesto, šach - 1. a 3. miesto

Chlapci: futbal - 6. miesto, basketbal - 5. miesto, stolný tenis - x. miesto

 

 

 

 

23. 04.

Beseda o časopise Mladý vedec

Študenti 1. A a 1. D sa dozvedeli o  súťažiach v prírodovedných predmetoch i o nových vedeckých objavoch. Mali možnosť vypracovať a vyhodnotiť si test kariérnych predpokladov aj test štýlov učenia. Boli informovaní o možnostiach štúdia a uplatnenia v odboroch ekonomická a finančná matematika, matematika - manažment, finančná a poistná matematika.

 

 

 

 

17. 04.

Celoslovenské kolo Mladý Európan

Naši študenti tretí

Konalo sa v Čilistove (Šamorín). Výborné vedomosti prejavili Miroslava Bačová, Lucia Klímová, Richard Vlasák a zabezpečili tak našej škole najlepšie miesto na Slovensku medzi OA. Záštitu nad súťažou mali podpredseda vlády SR D. Čaplovič a vedúca zastúpenia Európskej komisie  v SR A. Elscheková-Matisová. V súťaži sa stretlo 12 víťazov regionálnych kôl organizovaných informačnými centrami Europe Direct. Študentov pripravovala Mgr. Viera Medňanská.

 

 

 

 

14. 04.

Praktické maturitné skúšky

Skúšky trvali 4 dni. Študenti pracovali v učebniach výpočtovej techniky a administratívy.

 

 

 

 

11. 04.

Deň narcisov

Študenti a zamestnanci školy prispeli do zbierky sumou 8 737,50 Sk.

 

 

 

 

08. 04.

Klasifikačná porada k 3. štvrťroku

 

 

 

 

28. 03.

Volejbalový zápas: učitelia proti študentom

Študenti vyhrali 3 : 2.

Družstvo mužov M. Pípa, F. Blaho, T. Ďurica, T. Heleši, S. Nečas ( 3. E) a A. Mikula (4. D) pretrhli dlhoročnú sériu výhier učiteľov.

 

 

 

 

27. 03.

Regionálne kolo Mladý Európan

Naši študenti obhájili vlaňajšie prvenstvo.

Družstvo v zložení M. Bačová (3. B), L. Klímová (3. B), R. Vlasák (3. D) obhájilo minuloročné víťazstvo našej školy. S veľkým náskokom 70 bodov postúpilo do celoslovenského kola.

 

 

 

 

27. 03.

Posedenie zamestnancov školy pri príležitosti Dňa učiteľov

 

 

 

 

27. 03.

Celoslovenské súťaž Expert geniality show

Je to súťaž študentov prvých a druhých ročníkov stredných škôl. Zúčastnilo sa jej 15 našich expertov. Súťažiaci si vybrali dve z piatich tém (anglický jazyk, nemecký jazyk, planéta Zem, svet umenia, dejiny).

Vyhodnotenie: do súťaže sa zapojilo 1178 študentov stredných odborných škôl z celého Slovenska. Do prvej stovky sa dostali a ocenenie TOP EXPERT získali: Ocet z 1. A (28. m.), Kralovič z 2. C (45. m.), Valachovičová z 2. C (54. m.), Spustová z 1. B (70. m.). 

 

 

 

 

27. 03.

Medzinárodná  súťaž Matematický klokan

Matematický klokan je najväčšia medzinárodná žiacka súťaž v 40 krajinách sveta. Aj tento rok malo Slovensko jedno z najvyšších zapojení v prepočte na 1 obyvateľa (súťažilo 84 495 žiakov).

Test Kadet riešilo 25 študentov prvých a druhých ročníkov, test Junior 9 študentov tretích ročníkov. Najlepší riešitelia z našej školy sú: Velická (2. C ), Hornáková (2.D), Kugler  (2.D),   Skubeňová (2. C), Ševčík (2.D), Vilémová (3. B).

 

 

 

 

14. 03.

Školské majstrovstvá Slovenska v aerobic maratóne, Incheba Bratislava

Beáta Oravcová obsadila 4. miesto.

Zúčastnilo sa 59 súťažiacich zo stredných škôl. Našu školu reprezentovali Beáta Oravcová (3. A), ktorá sa na krajskej súťaži umiestnila na prvom mieste a Lucia Búdová (4. B). Súťaž trvala päť aerobic hodín. 

 

 

    13. 03.

Branný kurz študentov druhého ročníka

Zúčastnili sa ho triedy 2. A, 2. C a 2. D. Cieľom bol pochod na futbalový štadión v Kunove.

   

 

 

xx. 03.

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem v Prahe

Bol to už 14. ročník veľtrhu. Zúčastnili sa ho študenti z Nemecka, Fínska, Anglicka, Švédska, Rumunska, Bulharska, Česka, Slovenska, Poľska, Maďarska, Rakúska. Počas 3 dní sa snažilo 202 vystavovateľov presvedčiť kupujúcich o jedinečnosti a kvalite svojich výrobkov a služieb. Našu školu reprezentovala firma RENT-SEN.

 

 

 

 

xx. 03.

Školské kolo Hurbanovho pamätníka

Kategória poézia: 1. B. Čajková (3. D) a T. Násadová (3. B), Danišová (2. B)

Kategória próza: 1. I. Brožková (2. D), 2. L. Paradaiserová (1. C), 3. M. Halabrínová (1. C)

 

 

 

 

 

06. 03.

Školské kolo SOČ

Do krajského kola postúpili:

P. Poláková z 3. E - Elektronické bankovníctvo

L. Kabátová a K. Omstová z 3. D - Sedem divov Myjavska

D. Miklášová a M. Bačová z 3. B. - Nezamestnanosť a jej vývoj v regióne Myjavy

 

 

 

 

20. 02.

Školské kolo olympiády v účtovníctve

Zúčastnilo saxx študentov. Použili program od firmy Kros.

Víťazi: 1. A. Beňová (4. B), 2.

V regionálnom kole A. Beňová získala 6. miesto a N. Valentová 9. miesto.

 

 

 

 

18. 02.

Lyžiarsky výcvik - Donovaly - 17. 2. až 21. 2.

Zúčastnilo sa ho 42 študentov prvých aj druhých ročníkov. Ubytovní boli na turistickej ubytovni Kysel. Pedagogický dozor - Mgr. Rusňáková, Mgr. Blažek, Mgr. Polesňák.

 

 

 

 

 

12. 02.

Regionálne kolo okresov Senica - Skalica str. škôl v stolnom tenise

Naši chlapci obsadili 2. miesto.

 

 

 

 

08. 02.

Nábor do armády

Zúčastnili sa ho študenti štvrtých ročníkov.

 

 

 

 

08. 02.

Majstrovstvá kraja stredných škôl v basketbale

Na Gymnáziu Á. Vámbéryho v D. Strede  obsadili naši chlapci 2. miesto. Reprezentovali: M. Jaborník, L. Holeček, P. Mihaliska, M. Jankovič, M. Príkopa, J. Brečka, P. Chábela, O. Vrabec a M. Fábik. Vedúci družstva: Mgr. M. Blažek a Mgr. F. Polesňák.

 

 

 

 

23. 01.

Majstrovstvá okresu študentov stredných škôl v stolnom tenise

Adrián Mikula (4. D), Vladimír Labaš (2. A) a Frederik Ravas (1. A) vyhrali.

 

 

 

 

18. 01.

Veľtrh cestovného ruchu v Bratislave

Veľtrh prebiehal súbežne s výstavnými akciami Poľovníctvo a oddych, Danubius gastro a sprievodným podujatím Camera Slovakia.

Náš región reprezentovali stánky Senice, Myjavy, Skalice, Smrdák.

V dopoludňajších hodinách naši študenti prešli historickou Bratislavou a absolvovali aj prehliadku Primaciálneho paláca.

 

 

 

 

10. 01.

Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku

Simona Koprlová (2. B) obsadila prvé miesto a postúpila do krajského kola. Miroslava Bačová (3. B) obsadila druhé miesto.

 

 

 

 

21. 12.

Vianočná atmosféra

 

 

 

 

 

19. 12.

Beseda s farárom

 

 

 

 

 

 

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

Víťazi kategórie 2. A: 1. M. Rychtárek, 2. L. Kaltenbach, 3. L. Suchý, S. Skubeňová. Víťazi kategórie 2. B: 1. M. Fajnor, 2. M. Lukáč, 3. M. Plačková.

 

 

 

 

18. 12.

Vianočné posedenie zamestnancov školy

 

 

 

 

07. 12.

Stužková slávnosť triedy 4. E

 

 

 

 

06. 12.

Mikulášske posedenie pre deti zamestnancov

 

 

 

 

06. 12.

Mikulášska nálada, ozdobovanie školy

 

 

 

 

04. 12.

Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku

Súťažné disciplíny: počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, gramatický test, konverzácia na 3 vylosované témy, opis obrázku. Víťazi kategórie 2. A: 1. S. Koprlová (2. B), 2. T. Matuský (1. D), 3. J. Kugler (2. D). Víťazi kategórie 2. B: 1. M. Bačová (3. B), 2. L. Klímová (3. B), 3. P. Cintulová (3. E).

 

 

   

30. 11.

Stužková slávnosť triedy 4. D

   

 

 

30. 11.

Verejná finančná zbierka 1 deň úsmevu

Organizovala je Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Dobrovoľníčky z triedy 3. B a 3. C vyzbierali 28.075,50 Sk, 157,50 CZK a 2 Euro 20 centov.

 

 

 

 

27. 11.

Veľtrh cvičných firiem v Bratislave

 

 

    23. 11. Stužková slávnosť triedy 4. C    

 

 

22. 11.

Súťaž v písaní na strojoch a na počítačoch v Hlohovci

Na OA Hlohovec sa uskutočnila súťaž študentov 2. ročníkov SOŠ z nášho kraja.  V konkurencii 41 študentov sa naše dievčatá umiestnili takto: Simona Koprlová (2. B) na 6. mieste, Adriána Žoltická (2. A) na 13. mieste a Martina Krupaničová (2. C) na 19. mieste. Pedagogický dozor - Mgr. B. Krajčiová.

 

 

 

 

20. 11.

Štvrťročná klasifikačná porada

 

 

   

19. 11.

Deň študentov na našej škole

 

   
    16. 11. Stužková slávnosť triedy 4. B    
   

16. 11.

Okresné okolo Gymnaziády stredných škôl v Senici

1. miesta našich chlapcov vo futsale a v basketbale

   
   

12. 11.

Oceňovanie študentov na mestskej radnici

Pri príležitosti Dňa študentstva prevzali z rúk primátora plaketu mesta Senica  títo naši študenti: Z. Vilémová a L. Klímová (3. B), K. Smíkalová, P. Tureková a M. Plačková (4. E). V kultúrnom programe vystúpili P. Zongorová a M. Holická (3. B).

 

   

 

 

09. 11.

Stužková slávnosť triedy 4. A

 

 

 

 

08. 11.

Krajské kolo vedomostnej olympiády - Kraj, ktorý je mojím domovom

Naši študenti štvrtí

Traja najúspešnejší riešitelia okresu Senica sú naši študenti L. Klímová, T. Násadová, R. Vlasák. Obsahom testu krajského kola bolo 20 otázok z oblastí: 1. prírodné podmienky, geografia životné prostredie, 2. literatúra, história, kultúra, umenie, 3. šport a telesná kultúra, 4. veda a technika. Študentov pripravila a súťaž organizovala Mgr. Viera Medňanská.

   
   

29. 10.

Prezentácia školy v mestskom dome kultúry

Občianske združenie Empíria pripravilo prezentáciu stredných škôl. Našu školu záujemcom predstavili PhDr. A. Držíková a Mgr. B. Černek.

   

 

 

26. 10.

Nábor do armády

Uskutočnil sa vo forme prednášky spojenej s besedou s pracovníčkou Rekrutačného strediska. Zúčastnili sa študenti štvrtých ročníkov.

 

 

 

 

23. 10.

Deň otvorených dverí

So školou, jej činnosťou, priestormi a vybavením sa zoznámilo 240 návštevníkov, predovšetkým žiakov 9. ročníka ZŠ. Súčasťou podujatia bol aj veľtrh domácich cvičných firiem.

 

 

 

 

19. 10.

Športový deň

Niektorí študenti sa zapojili do volejbalového turnaja v školskej telocvični, niektorí boli na vychádzke v okolí Senice, iní si zahrali stolný tenis a mnohí navštívili posilňovňu. Celkom sa zapojilo 420 študentov.

 

 

   

17. 10.

Návšteva študentov v Slovenskej národnej rade

Vybraní študenti 3. ročníka sa zúčastnili na rokovaní NR SR. Súčasťou akcie bola prehliadka priestorov, schôdza poslancov a beseda. Študenti navštívili aj Múzeum polície SR, kde sa oboznámili s históriou polície a známymi kriminálnymi prípadmi v našej krajine.

Tretiaci sa zúčastnili aj súdnych pojednávaní na Okresnom súde v Senici.

   

 

 

sept.

Branné kurzy študentov prvých a druhých ročníkov