hlavná
stránka

U D A L O S T I   V  Š K O L S K O M   R O K U   2 0 0 6 / 2 0 0 7

 

 

Dátum

Udalosť

Fotografie

 

 

    24. 05. Exkurzia do Viedne
Študenti 2. B, D, E navštívili pod vedením Mgr. Medňanskej, Durcovej a Zelenáka Kultúrnohistorické múzeum, Klenotnicu v Hofburgu, Dóm sv. Štefana a záhrady pri zámku Schvenbrunn. Vrcholným zážitkom boli atrakcie v Prátri.
   
      1. župná olympiáda stredoškolskej mládeže
Veronika Brisudová prvá v šachu
Štefan Gažo druhý v behu na 1 500 metrov
Naše dievčatá druhé v hádzanej
Olympiáda sa konala v Trnave. Členky družstva: L. Hazuchová, K. Morávková, K. Kolibecká, M. Miškovičová, B. Oravcová, V. Nosková, K. Janšáková, D. Horná, M. Chovancová. V. Nosková bola najlepšou strelkyňou turnaja.

   
    16. 05. Krajské kolo súťaže Mladý líder
Michaela Plačková tretia
Prezidentka študentskej spoločnosti Načo názov obsadila tretie miesto a postúpila do celoslovenského finále v septembri 2007. Súťaž bola organizovaná v rámci projektu JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO.
   
      Valné zhromaždenie študentskej spoločnosti    
    11. 05. Rozlúčka so štvrtákmi    
    04. 05. Majstrovstvá Slovenska stredných škôl vo futsale
Naši chlapci tretí
   
    04. 05. Celoslovenské kolo Olympiády Mladý účtovník
Miroslav Chňupka druhý, Katarína Morávková ôsma
   
    27. 04. Celoslovenské kolo súťaže Praktická matematika
Zuzana Vilémová obsadila  8. miesto
     
    27. 04. Prednáška o Euro    
    26. 04. Celoslovenské kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan
Naši študenti D. Hlavičková z 3. C, Š. Gažo z 3. A, P. Tureková z 3. E obsadili 11. miesto
   
    19. 04. Prednáška o osobnosti Jozefa Miloslava Hurbana
Mgr. Miroslav Hvožďara prednášal študentom druhých ročníkov o vrúcnom vzťahu J. M. Hurbana k slovenskému národu, k obyvateľom Hlbokého, k svojej rodine.
   
    04. 04. Veľkonočný turnaj študentov OA vo volejbale a v basketbale
Víťazi v basketbale: J. Brečka, L. Holeček, M. Jaborník, Š. Gažo, R. Macenauer, M. Lukáč.
   
    27. 03. Regionálne kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan
Mladí Európania z OA Senica v celoštátnom finále
Súťaž zorganizovala Europe Direct Senica. Zúčastnilo sa ho desať trojčlenných družstiev, študentov tretieho ročníka stredných škôl zo Senice, Holíča, Myjavy, Šaštína-Stráži, Trnavy a Piešťan. Súťažilo sa formou testu v problematike Európska únia (história, geografia, politika, ekonomika) a skladaním puzzle - obrázka s motívom EÚ. Študenti D. Hlavičková z 3. C, Š. Gažo z 3. A, P. Tureková z 3. E získali 1. miesto a postúpili do celoslovenského kola.
   
    26. 03. Posedenie zamestnancov školy pri príležitosti Dňa učiteľov
Po slávnostnom obede si v zasadacej miestnosti zamestnanci vypočuli krátky prejav pani riaditeľky. Potom bolo krátke posedenie pri hudbe a dobrom jedle.
   
    22. 03. Školské majstrovstvá Slovenska v aerobic maratóne
Simona Oslejová tretia
Súťažilo sa v Prievidzi v športovej hale. Aerobic maratón trval 5 hodín v intervaloch 50 minút cvičenie a 10 minút odpočinok.
   
    20. 03. Školské kolo Hurbanovho pamätníka
Kategória poézie: 1. miesto T. Násadová z 2. B, 2. miesto S. Koprlová z 1. B, 3. miesto L. Klímová z 2. B
Kategória prózy: 1. miesto B. Kocáková z 3. A, 2. miesto I. Brožková z 1. D, 3. miesto M. Biháryová z 1. B
Víťazky postupujú do okresného kola.
     
    19. 03. Školské kolo SOČ
Zúčastnilo sa ho 12 riešiteľov, ktorí obhajovali výsledky svojej systematickej a samostatnej odbornej práce pred oponentmi a porotou v štyroch súťažných odboroch. Porota - predsedníčka Mgr. A. Gáliková a členovia Mgr. Z. Krajsová a PhDr. I. Hazuchová - vysoko ocenila kvalitu študentských prác i ich obhajobu, počas ktorej väčšina riešiteľov využila počítačovú prezentáciu. Do krajského kola postúpili J. Michalicová, M. Dobrucká, P. Tureková, D. Klasovitý a kolektív K. Čelústková, Ľ. Machová, P. Barták.
   
    15. 03. Regionálne kolo Olympiády Mladý účtovník
Dvaja naši študenti v celoslovenskom finále
Študenti M. Chňupka zo 4. B skončil na 2. mieste a K. Morávková zo 4. A na 3. mieste a postúpili do celoslovenského kola.
   
    01. 03. Okresné majstrovstvá stredných škôl v hádzanej
Víťazstvo našich dievčat a postup do krajského kola
Trénerka Mgr. B. Rusňáková, hráčky L. Hazuchová, B. Oravcová, K. Morávková, K. Janšáková, K. Kolibecká.
   
    27. 02. Promo akcia firmy Knorr
Profesionálny kuchár pripravil v spolupráci s našimi kuchárkami chutný obed, použil produkty firmy Knorr.  Mali sme kurča a špeciálnu omáčku. Kuchár zaujal aj svojimi pestrofarebnými nohavicami.
   
    21. 02. Školské kolo Olympiády Mladý účtovník
Do regionálneho kola postupuje M. Chňupka zo 4. B a K. Morávková zo 4. A. Tretia skončila P. Hojsíková zo 4. D.
     
    21. 02.

Majstrovstvá Trnavského kraja v aerobic maratóne
Beáta Oravcová prvá, 2 naše študentky v celoslovenskom finále

Zo 120 účastníkov sa Beáta Oravcová z 2. A umiestnila na 1. mieste a Simona Oslejová z 2. B na 3. mieste. Obidve postupujú do celoslovenského kola.

   
    14. 02. Valentínsky basketbalový turnaj chlapcov
Víťazstvo našich chlapcov
Turnaj sa konal na Gymnáziu L. Novomeského v Senici. Zúčastnili sa ho senické stredné školy a SOU.
   
    13. 02. Školské majstrovstvá Trnavského kraja v halovom futbale
Víťazstvo našich chlapcov
   
      Lyžiarsky výcvik študentov prvých ročníkov
Konal sa na Donovaloch pri Banskej Bystrici. Zúčastnilo sa ho 43 študentov a 3 inštruktori. Ubytovanie bolo v hoteli Vesel, ktorý sa nachádzal priamo v centre areálu. Podmienky na lyžovanie boli vynikajúce. Na konci kurzu boli všetci študenti schopní používať vlek a zlyžovať všetky terény v okolí. Niektorí sa zdokonaľovali aj v snowboarde. Kurz tiež prispel k vzájomnému spoznávaniu a nadväzovaniu nových priateľstiev medzi žiakmi. Nedovoľme, aby zanikli školské akcie takéhoto druhu!
   
    21. 12. Volejbalový turnaj študentov našej školy
Víťazstvo chlapcov z 3. D
Členovia víťazného družstva: M. Javorník, M. Albrecht, A. Mikula, R. Kováč, M. Černek.
   

 

 

21. 12.

Vianočný volejbalový turnaj

5. miesto našich učiteľov
Turnaj sa každoročne koná na Gymnáziu L. Novomeského v Senici. Zúčastňujú sa zanietené partie rekreačných volejbalistov. Učitelia našej školy ho počas trinásťročnej histórie nevynechali ani raz. Zatiaľ najväčším úspechom bolo 2. miesto. Naši hráči: Mgr. M. Blažek - kapitán, Mgr. F. Polesňák, Ing. B. Černek, Ing. I. Spiššák, Mgr. J. Ružičková, Mgr. B. Rusňáková a "legionár" PaedDr. I. Príkopa.

 

 

    20. 12. Návšteva Domova sociálnych  služieb v Rohove
,,Darčeky aj pre dospelých s dušou dieťaťa“
Trieda 2. B zorganizovala študentskú zbierku zachovalých bábik, plyšových hračiek, stavebníc, autíčok, leporel. V predvianočnom čase  celá trieda spolu s Mgr. V. Medňanskou a Mgr. B. Krajčiovou  navštívila Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove. Žijú tam dievčatá a ženy od 10 do 52 rokov s rôznym stupňom postihnutia. Pri rozdávaní darčekov sme cítili veľkú radosť, bezprostrednosť, zvedavosť a čistotu srdca.  Obdivovali sme veľkú trpezlivosť a chápavosť zdravotných sestier. Návšteva výrazne zmenila náš pohľad na svet, zmenila poradie dôležitosti zdravotných hodnôt.
   
    27. 11. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem v Bratislave
Cena sympatie za najlepší marketing a komunikáciu so zákazníkmi
Bol to deviaty ročníku veľtrhu, zúčastnilo sa ho 130 firiem z Európy. Cenu získali študenti z firmy ART COMPANY a vyučujúca Ing. Viera Kaščáková.
   
    20. 11. Deň študentstva
Študenti a učitelia zorganizovali niekoľko akcií - tradičný volejbalový zápas medzi študentmi a učiteľmi (opäť vyhrali učitelia), basketbalový zápas medzi bývalými a súčasnými študentmi (vyhrali bývalí študenti), imatrikulácie prvákov ("vyhrali všetci zúčastnení") a diskotéku v spoločenskej sále.
   
    24. 10. Deň otvorených dverí na našej škole    
    12. 10. Dni nezábudiek
Celkový výnos zbierky 2 621 187 Sk

Študentky K. Morávková, L. Vépiová, L. Al Khufashová, N. Hučková z 2. E a K. Smíkalová z 3. E sa v dňoch 12. až 14. októbra 2006 zaradili medzi 2 500 dobrovoľníkov, ktorí sa podieľali na organizovaní verejnej zbierky pri príležitosti Dňa nezábudiek.