2003/2004 – Projekt  PRIATEĽSTVO  BEZ  HRANÍC

Je garantovaný Fondom PHARE a všetky operácie sú financované Európskym spoločenstvom .

 

Projektu sa zúčastnia dve partnerské školy, dve obchodné akadémie, OA Senica – Slovensko a HAK Laa/Thaya – Rakúsko.

 

Cieľovými cudzími jazykmi bude jazyk nemecký a jazyk anglický. Komunikácia v týchto jazykoch bude prebiehať nielen priamo pri vzájomných stretnutiach účastníkov, ale aj pri využívaní internetu. Študenti budú vytvárať spoločné projekty v oblasti cestovného ruchu a fiktívnych firiem, čo je už považované za inovačné prvky v oblasti metodológie cudzích jazykov.

 

Cieľom a očakávanými výsledkami celého projektu  je nadviazanie kontaktov dvoch škôl v rámci Euroregiónu, spoznanie aktivít oboch škôl, výmena skúseností, vzájomné predstavovanie  regiónov, príprava mladých ľudí na život v zjednotenej Európe a odstránenie v myslení pretrvávajúcich predsudkov.

2002/2003 -  Projekt  EUROPA  MAGNA

Organizovaný Asociáciou EÚ Eurosésame v Paríži

Realizácia: vo francúzskom jazyku

Koordinátor: Mgr. Mária Briestenská 

Cieľ: podporovať humanistickú výchovu vo Veľkej Európe

Téma: sviatky a tradície - kultúrna diverzifikácia Európy – jej veľké duchovné bohatstvo a jedinečnosť kultúrnych tradícií v jednotlivých krajinách (členských i pristupujúcich k EÚ)

Partneri: Poľsko a členské krajiny EÚ

 

2000/2003 – Projekt  COMENIUS 1 / SOCRATES

Názov:  IN  MEDIA  STAT  EUROPA

Realizácia: vo francúzskom jazyku a s podporou Európskeho spoločenstva v rámci programu SOCRATES

Koordinátor:  Mgr. Mária Briestenská  

Cieľ: Dať medzinárodný rozmer vzdelávaniu žiakov, naučiť a cvičiť študentov a učiteľov používať nové informačné a komunikatívne technológie, Internet, aby boli informovaní a vzájomne sa vedeli informovať, diskutovať, reagovať a vyjadrovať svoj názor na spoločné témy v cudzom (študovanom) jazyku.

2000/2001 – gastronómia a cestovný ruch (presný názov:Vplyv historických obchodných ciest nášho regiónu na jeho gastronómiu a cestovný ruch: jedinečnosť rozmanitosti)

2001/2002 - sa leitmotívom tohto projektu stal Dunaj ako symbol Slovenska – zeleného srdca Európy – a ako symbol jeho histórie v spätosti s morálnymi hodnotami mladej a staršej generácie (presný názov: „Quo vadis, Slovensko?“)

 

2002/2003 – slovenské sviatky a tradície v spoločnosti a v rodine (presný názov:  Virtuálny kalendár sviatkov a tradícií 2003)

Partneri:  dve poľské školy a tri talianske školy

Výsledný produkt: CD ROM, brožúry, web stránka

2000/2001 – Projekt  PETIT  PRINCE  €URO EN  EUROLANDE

Oorganizovaný Asociáciou EÚ Eurosésame v Paríži

Realizácia: vo francúzskom jazyku

Koordinátor:  Mgr. Mária Briestenská

Cieľ: Ukázať, ako sa dá vysoko aktuálna téma prezentovať netradičným novým spôsobom práve  na klasickom učive (podľa učebných osnov) predmetu slov. jazyk a literatúra v spojení s cudzím jazykom (v tomto prípade s francúzskym) a informačnými multimediálnymi technológiami.

Téma: Propagácia meny EURO v členských krajinách EÚ. U nás - prostredníctvom nami vytvorenej postavičky „Malej Princeznej“, inšpirujúc sa filozofickým  a humanistickým odkazom A. de Saint Exupéryho („Il est nécessaire de créer des liens entre les hommes.“), podporiť a osláviť vstup Slovenskej republiky do EÚ, spojenie strednej, východnej a západnej Európy symbolicky vyjadrené v priateľstve „Malej Princeznej zo Slovenska“ a Malého Princa z rovnomenného diela, predstaviť Slovensko, jeho kultúru, históriu, minulosť, odovzdať virtuálne odkazy žiakov OA Senica na rôzne humanistické a morálne témy ich európskym priateľom v členských krajinách EÚ, pretože naša škola jediná reprezentovala tento východný blok v tomto projekte.