Zvýšenie úrovne odborných jazykových kompetencií

Prihlásenie sa do projektu Zvýšenie úrovne odborných a jazykových kompetencií získaných na Slovensku praxou v európe.

Projekt neschválený MŠ SR, ale obsah realizovaný v spolupráci s nemeckou stranou bez požiadaviek na finančné prostriedky z EU.

Projekt sa realizoval formou praxe študentov študijného odboru obchodná akadémia a študijného odboru služba v cestovnom ruchu
v Nemecku v Centralhoteli GmbH, Binz