Trieda

Triedny učiteľ

Zastupujúci triedny učiteľ

I. A

Mgr. Zuzana Sališová  

I. B

Ing. Antónia Černeková  

I. C

Ing. Jana Sakmárová

 

II. A

Ing. Jana Závodná  

II. B

Ing. Zlata Mudrochová  

II. C

Mgr. Eva Volková  

III. A

Mgr. Katarína Šalíková  

III. B

Mgr. Jarmila Ružičková  

III. C

PhDr. Eva Otepková  

IV. A

Mgr. Slavomíra Masrnová

 
IV. B Ing. Monika Hladíková  

IV. C

Ing. Branislav Černek