Predseda: Kamil Kotvan III. C, Koordinátorka: Mgr. Katarína Šalíková

Zástupca Študentskej rady v Rade školy: Samuel Krúžek

Šéfredaktorka časopisu EKO: Diana Pepuláková

I. A Lívia Valachovičová III. A Lucia Jablonická
I. B Soňa Jánošíková III. B Jozef Jurkovič
I. C Adriána Dúbravcová III. C Simona Dojčárová
       
II. A Pavlína Danková IV. A Lenka Leitnerová
II. B Gabriel Biskupič IV. B Dominika Vilémová
II. C Júlia Mikulová IV. C Matúš Jankových