FOTOGALÉRIA ŠTUDENTOV A ZAMESTNANCOV ŠKOLY - ŠKOLSKÝ ROK 2007/2008

 

pedagogický zbor

 

zamestnanci

 

1. A - triedna učiteľka PaedDr. Jana Pekarová

 

1. B - triedna učiteľka PhDr. Iveta Hazuchová

 

1. C - triedna učiteľka Ing. Marián Mrázek

 

1. D - triedna učiteľka Ing. Jana Mrázková

 

1. E - triedna učiteľka Ing. Jana Sakmárová

 

2. A - triedna učiteľka Mgr. Alena Bocmanová

 

2. B - triedny učiteľ Mgr. František Polesňák

 

2. C - triedna učiteľka Ing. Martina Prandová

 

2. D - triedna učiteľka Ing. Monika Hladíková

 

2. E - triedna učiteľka Mgr. Anna Gáliková

 

3. A - triedna učiteľka Ing. Antónia Černeková

 

3. B - triedna učiteľka Mgr. Viera Medňanská

 

3. C - triedna učiteľka Ing. Jana Sališová

 

3. D - triedna učiteľka Mgr. Božena Krajčiová

 

3. E - triedna učiteľka Ing. Marta Juráňová

 

4. A - triedna učiteľka Ing. Gabriela Vrbovská

 

4. B - triedna učiteľka Mgr. Beáta Rusňáková

 

4. C - triedna učiteľka PhDr. Alžbeta Londáková

 

4. D - triedna učiteľka Ing. Zlatica Mudrochová

 

4. E - triedna učiteľka Mgr. Viera Rosová