FOTOGALÉRIA ŠTUDENTOV A ZAMESTNANCOV ŠKOLY - ŠKOLSKÝ ROK 2005/2006

 

pedagogický zbor

 

zamestnanci administratívy a údržby

 

1. A - triedna učiteľka Ing. Antónia Černeková

 

1. B - triedna učiteľka Mgr. Viera Medňanská

 

1. C - triedna učiteľka Mgr. Mária Briestenská

 

1. D - triedna učiteľka Mgr. Božena Krajčiová

 

1. E - triedna učiteľka Ing. Marta Juráňová

 

2. A - triedna učiteľka Ing. Gabriela Vrbovská

 

2. B - triedna učiteľka Mgr. Beáta Rusňáková

 

2. C - triedna učiteľka PhDr. Alžbeta Londáková

 

2. D - triedna učiteľka Mgr. Zlatica Mudrochová

 

2. E - triedna učiteľka Mgr. Viera Rosová

 

3. A - triedna učiteľka Mgr. Dana Motusová

 

3. B - triedna učiteľka PhDr. Anna Držíková

 

3. C - triedna učiteľka Mg. Mária Mastihubová

 

3. D - triedna učiteľka PhDr. Eva Otépková

 

4. A - triedny učiteľ Ing. Branislav Černek

 

4. C - triedna učiteľka Mgr. Zuzana Škurková

 

4. D - triedna učiteľka PhDr. Iveta Hazuchová