ŠKOLSKÝ ROK 2004/2005 pedagogický zbor - 1. polrok


 pedagogický zbor - 2. polrok


 zamestnanci DM


zamestnanci administratívy


zamestnanci údržby


zamestnanci  kuchyne


1. A - triedna učiteľka Ing. Gabriela Vrbovská


1. B - triedna učiteľka Mgr. Beáta Rusňáková


1. C - triedna učiteľka PhDr. Alžbeta Londáková


1. D - triedna učiteľka Ing. Zlatica Mudrochová


1. E - triedna učiteľka Mgr. Viera Rosová


2. A - triedna učiteľka Mgr. Dana Motúsová


2. B - triedna učiteľka PhDr. Anna Držíková


2. C


2. D - triedna učiteľka PhDr. Eva Otepková


3. A - triedny učiteľ Ing. Branislav Černek


3. B - triedna učiteľka Ing. Jana Sališová


3. C - triedna učiteľka Mgr. Zuzana Dubcová


3. D - triedna učiteľka PhDr. Iveta Hazuchová


3. E - triedny učiteľ Ing. Marián Mrázek


4. A - triedna učiteľka Mgr. Anna Gáliková


4. B - triedna učiteľka Mgr. Anna Lanáková


4. C - triedna učiteľka Mgr. Alena Bocmanová


4. D - triedna učiteľka Mgr. Ľubica Lysá


4. E - triedna učiteľka Mgr. Jarmila Ružičková


1.  CR