ŠKOLSKÝ ROK 2003/2004


 pedagogický zbor


zamestnanci administratívy a údržby


1. A - triedna učiteľka Mgr. Dana Motusová


1. B - triedna učiteľka PhDr. Anna Držíková


1. C - triedna učiteľka Mgr. Mária Mastihubová


1. D - triedna učiteľka PhDr. Eva Otepková


2. A - triedna učiteľka Ing. Branislav Černek


2. B - triedna učiteľka Ing. Jana Sališová


2. C - triedna učiteľka Mgr. Zuzana Dubcová


2. D - triedna učiteľka PhDr. Iveta Hazuchová


2. E - triedna učiteľka Ing. Marián Mrázek


3. A - triedna učiteľka Mgr. Anna Gáliková


3. B - triedna učiteľka Mgr. Anna Lanáková


3. C - triedna učiteľka Mgr.  Alena Bocmanová


3. D - triedna učiteľka Mgr. Ľubica Lysá


3. E - triedna učiteľka Mgr. Jarmila Ružičková


4. A - triedna učiteľka PhDr. Alžbeta Londáková


4. B - triedna učiteľka Mgr. Oľga Fraňová


4. C - triedna učiteľka Ing. Marta Juráňová


4. D - triedna učiteľka Mgr. Danka Banská


4. E - triedna učiteľka Mgr. Božena Krajčiová


4. F - triedna učiteľka Ing. Štefánia Balažovičová