ŠKOLSKÝ ROK 2002/2003


vedenie školy


pedagogický zbor


zamestnankyne administratívy


1. A - triedny učiteľ Ing. Branislav Černek


1. B - triedna učiteľka Mgr. Zdenka Krajsová


1. C - triedna učiteľka Mgr. Zuzana Škurková


1. D - triedna učiteľka PhDr. Iveta Hazuchová


1. E - triedny učiteľ Ing. Marián Mrázek


2. A - triedna učiteľka Mgr. Anna Gáliková


2. B - triedna učiteľka Mgr. Anna Lanáková


2. C - triedna učiteľka Mgr. Alena Bocmanová


2. D - triedna učiteľka Mgr.  Anna Gáliková


2. E - triedna učiteľka Mgr. Jarmila Ružičková


3. A - triedna učiteľka PhDr. Alžbeta Londáková


3. B - triedna učiteľka Mgr. Oľga Fraňová


3. C - triedna učiteľka Ing.  Marta Juráňová


3. D - triedna učiteľka Mgr. Danka Banská


3. E - triedna učiteľka Mgr. Božena Krajčiová


3. F - triedna učiteľka Ing. Štefánia Balažovičová


4. B - triedny učiteľ Mgr. František Polesňák


4. C - triedna učiteľka Mgr. Mária Briestenská


4. D - triedna učiteľka Mgr. Mária Mastihubová


2. CR - triedna učiteľka Ing. Gabriela Vrbovská