ŠKOLSKÝ ROK 2001/2002


pedagogický zbor


1. B - triedna učiteľka Mgr. Anna Lanáková


1. C - triedna učiteľka Mgr. Alena Bocmanová


1. D - triedna učiteľka Mgr. Ľubica Lysá


2. A - triedna učiteľka PhDr. Alžbeta Londáková


2. B - triedna učiteľka PaedDr. Jana Pekárová


2. C - triedna učiteľka Ing. Marta Juráňová


2. D - triedna učiteľka Mgr.  Danka Banská


2. E - triedna učiteľka Mgr. Božena Krajčiová


2. F - triedna učiteľka Ing. Štefánia Balažovičová


3. B - triedna učiteľka Mgr. František Polesňák


3. C


3. D - triedna učiteľka Mgr. Mária Mastihubová


4. A - triedna učiteľka Ing. Jana Závodná


4. B - triedna učiteľka Mgr. Ľubica Krištofová


4. C


4. D - triedna učiteľka Ing. Jana Sališová


1. CR - triedna učiteľka Ing.  Gabriela Vrbovská