ROK 2000/2001


pedagogický zbor


1. A - triedna učiteľka PhDr. Alžbeta Londáková


1. B - triedna učiteľka Mgr. Oľga Fraňová


1. C - triedna učiteľka Ing. Marta Juráňová


1. D - triedna učiteľka Mgr. Danka Banská


1. E - triedna učiteľka Mgr. Božena Krajčiová


2. A - triedna učiteľka PhDr. Anna Držíková


2. B - triedny učiteľ Mgr. František Polesňák


2. C - triedna učiteľka Mgr. Mária Briestenská


2. D - triedna učiteľka Mgr. Mária Mastihubová


3. A - triedna učiteľka Ing. Jana Závodná


3. B - triedna učiteľka Mgr. Ľubica Krištofovičová


3. C - triedna učiteľka PhDr.  Eva Otepková


3. D - triedna učiteľka PhDr. Iveta Hazuchová


4. A - triedna učiteľka Ing. Jana Sališová


4. B - triedny učiteľ Mgr. Peter Varsík


4. C - triedny učiteľ Ing. Ivan Spiššák


2. H - triedny učiteľ Ing. Anton Ožvoldík