ŠKOLSKÝ ROK 1999/2000


 pedagogický zbor


1. A - triedna učiteľka PhDr. Anna Držíková


1. B - triedny učiteľ Mgr. František Polesňák


1. C - triedna učiteľka PhDr. Eva Otepková


1. D - triedna učiteľka Mgr. Mária Mastihubová


2. A - triedna učiteľka Ing. Jana Závodná


2. B - triedna učiteľka Mgr. Ľubica Krištofovičová


2. C - triedna učiteľka Mgr. Alena Bocmanová


2. D - triedna učiteľka Ing. Jana Pekárová


3. A - triedna učiteľka Ing. Alžbeta Dukátová


3. B - triedny učiteľ Mgr. Peter Varsík


3. C - triedny učiteľ Ing.  Ivan Spiššák


3. D - triedna učiteľka Mgr. Zdenka Krajsová


4. A - triedna učiteľka PhDr. Alžbeta Londáková


4. B - triedna učiteľka Mgr. Anna Gáliková


4. C - triedna učiteľka Mgr. Adriana Sládková


4. D - triedna učiteľka Mgr. Alena Naštická


4. E - triedna učiteľka Ing. Viera Kmeťová


4. F - triedna učiteľka Ing. Marta Ďurská


1. H - triedna učiteľka Ing. Gabriela Vrbovská