ŠKOLSKÝ ROK 1998/1999


pedagogický zbor


1. A - triedna učiteľka Mgr. Viera Rosová


1. B - triedna učiteľka Mgr. Ľubica Krištofovičová


1. C - triedna učiteľka PhDr. Eva Otepková


1. D - triedna učiteľka Mgr. Iveta Hazuchová


2. A - triedna učiteľka Ing. Alžbeta Dukátová


2. B - triedna učiteľka Mgr. Peter Varsík


2. C - triedny učiteľ Ing. Ivan Spiššák


2. D - triedna učiteľka Mgr. Anna Lanáková


2. E - triedna učiteľka Mgr.  Viera Medňanská


3. A - triedna učiteľka PhDr. Alžbeta Londáková


3. C - triedna učiteľka Mgr.  Adriana Sládková


3. E - triedna učiteľka Ing. Viera Kmeťová


3. F - triedna učiteľka Ing. Marta Ďurská


4. A - triedny učiteľ Ing. Branislav Černek


4. B - triedna učiteľka Mgr. Božena Krajčiová


4. F - triedna učiteľka Mgr. Ľubica Lysá


1. H - triedna učiteľka Ing. Darina Turanová