ŠKOLSKÝ ROK 1997/1998


 pedagogický zbor


1. A - triedna učiteľka Ing. Alžbeta Dukátová


1. B - triedny učiteľ Mgr. Peter Varsík


1. C - triedny učiteľ Ing. Ivan Spiššák


1. D - triedna učiteľka Mgr. Beáta Rusňáková


1.  E - triedna učiteľka Mgr. Viera Medňanská


2. A - triedna učiteľka PhDr. Alžbeta Londáková


2. B - triedna učiteľka Mgr. Anna Gáliková


2. C - triedna učiteľka


2. D - triedna učiteľka Mgr. Alena Naštická


2. E - triedna učiteľka Ing. Viera Kmeťová


2. F - triedna učiteľka Ing. Marta Ďurská


3. A - triedna učiteľka RNDr.  Jarmila Zajíčková


3. B - triedna učiteľka Mgr. Božena Krajčiová


3. C - triedna učiteľka Mgr.  Mária Briestenská


3. D - triedny učiteľ Ing. Anton Ožvoldík


3. E - triedna učiteľka Mgr. Alena Bocmanová


3. F - triedna učiteľka Mgr. Ľubica Lysá


4. A - triedna učiteľka Mgr. Zdenka Krajsová


4. B - triedna učiteľka Mgr. Danka Banská


4. C - triedna učiteľka Ing. Miroslava Príkopová


4. D - triedna učiteľka PhDr. Mária Polláková


4. E - triedna učiteľka Ing. Anna Vojtková


4. F - triedna učiteľka Mgr. Irena Machová