ŠKOLSKÝ ROK 1996/1997


pedagogický zbor


1. E - triedna učiteľka Ing. Viera Kmeťová


1. F - triedna učiteľka Ing. Marta Ďurská


2. A - triedna učiteľka RNDr. Zajíčková


2. C - triedna učiteľka Mgr. Mária Briestenská


2. D - triedny učiteľ Ing. Anton Ožvoldík


3. A - triedna učiteľka Mgr. Zdenka Krajsová


3. B - triedna učiteľka Mgr. Danka Banská


3. C - triedna učiteľka Ing. Miroslava Príkopová


3. E - triedna učiteľka Ing. Anna Vojtková