ŠKOLSKÝ ROK 1995/1996


 pedagogický zbor


1. A - triedny učiteľ Ing. Branislav Černek


1. C - triedna učiteľka Mgr.  Ivana Chmurčiaková


1. D - Ing. Anton Ožvoldík


1. F - triedna učiteľka Mgr. Ľubica Lysá


2. A - triedna učiteľka Mgr. Zdenka Krajsová


2. B - Ing. Ivana Ružičková


2. C - triedna učiteľka Ing. Miroslava Príkopová


2. E - triedna učiteľka Ing. Anna Vojtková


2. F - Mgr. Irena Machová


3. B - triedna učiteľka Ing. Alžbeta Dukátová


3. C - triedna učiteľka Mgr. Viera Medňanská


3. D - Ing. Mária Čonková


3. E - triedna učiteľka Mgr. Mária Mastihubová


3. F - triedna učiteľka PhDr. Anna Držíková


4. A - triedna učiteľka RNDr. Jarmila Zajíčková


4. B - Mgr. František Polesňák


4. C - triedna učiteľka Mgr. Mikuláš Vavruška


4. D - triedna učiteľka Ing. Viera Kaščáková


4. E - triedna učiteľka PhDr. Eva Otepková