ŠKOLSKÝ ROK 1994/1995


1. A - triedna učiteľka Mgr. Zdenka Krajsová


1. B - triedna učiteľka Ing. Ivana Kocáková, Mgr. Adriana Sládková


1. C - triedna učiteľka Ing. Miroslava Príkopová


1. E - triedna učiteľka Ing. Anna Vojtková


1. F - triedna učiteľka Mgr. Irena Machová


2. B - triedna učiteľka Ing. Alžbeta Dukátová


2. C - triedna učiteľka Mgr. Viera Medňanská


2. D - Ing. Mária Čonková


2. E - triedna učiteľka Mgr. Mária Mastihubová


2. F - triedna učiteľka PhDr. Anna Držíková


3. A - triedna učiteľka RNDr. Jarmila Zajíčková


3. B - Mgr. František Polesňák


3. C - triedny učiteľ Mgr.  Mikuláš Vavruška


3. D - triedna učiteľka Ing. Viera Kaščáková


3. E - triedna učiteľka PhDr. Eva Otepková


4. A - Mgr. Anna Gáliková


4. B - Mgr. Božena Krajčiová


4. E - triedna učiteľka PhDr. Alžbeta Londáková


4. F - triedny učiteľ Mgr. Peter Varsík