ŠKOLSKÝ ROK 1993/1994


 pedagogický zbor


zamestnanci údržby a administratívy


zamestnanci DM

1. A


1. B - triedna učiteľka Ing. Alžbeta Dukátová


1. C


1. D - triedna učiteľka Ing.  Mária Čonková


1. E - triedna učiteľka Mgr. Mária Mastihubová


2. B - triedny učiteľ Mgr. František Polesňák


2. C - triedny učiteľ Mgr. Mikuláš Vavruška


2. E - triedna učiteľka PhDr. Eva Otepková


3. A - Mgr. Oľga Fraňová


3. B - triedna učiteľka Mgr. Božena Krajčiová


3. D - triedna učiteľka Ing. Jana Závodná


3. E - triedna učiteľka PhDr. Alžbeta Londáková


3. F - triedny učiteľ Mgr. Peter Varsík


4. D - triedna učiteľka Ing. Viera Kmeťová