ŠKOLSKÝ ROK 1992/1993


1. B - triedny učiteľ Mgr. František Polesňák


1. C - triedny učiteľ Mgr. Mikuláš Vavruška


1. E - triedny učiteľ Mgr. Ľuboš Čepka


2. A - triedna učiteľka Mgr. Oľga Fraňová

 
2. B - triedna učiteľka Mgr. Božena Krajčiová


2. C - triedna učiteľka Mgr. Viera Medňanská


2. D - triedna učiteľka Ing. Renáta Parizková


2. E


2. F - triedny učiteľ Mgr. Peter Varsík


3. D