ŠKOLSKÝ ROK 1991/1992


pedagogický zbor


1. A - Mgr. Oľga Fraňová


1. B


1. C


1. D - triedna učiteľka Ing. Renáta Parizková


1. E


1. F - triedny učiteľ Mgr. Peter Varsík


2. D


4. C