ŠKOLSKÝ ROK 1982/1983

4. A - triedna učiteľka Ing. Darina Turanová