FOTOGALÉRIA ŠTUDENTOV A ZAMESTNANCOV ŠKOLY - ŠKOLSKÝ ROK 1975/1976

 

2. A - triedna učiteľka Mgr. Oľga Fraňová